It's mah Feeling °/Nieuwe Topics

It’s Mah Feeling! Special° with Guestblogger Melanie(written in Dutch & English)

 

picsart_12-28-12-07-57

Welcome in Another:

2016-05-13-16-32-56

Gevoelens hebben we allemaal maar wat we voelen hoeft niet perse te kloppen met realiteit.

En toch is geen enkele gevoel verkeerd. We zijn allemaal verschillend en dat betekent dat het kan zijn dat je maybe  niet eens bent met alles wat je leest. And that’s okay!

That’s exactly why I call it:

picsart_10-12-06-53-59

picsart_02-06-06-05-49

So yes Girl, this time hebben we een guestblogger! Yay!

Mah Girl Melanie is in the houseeeee!  Ze is een fantastische blogger en we hebben inmiddels een aantal keren met elkaar samengewerkt. Ik vind het heerlijk om met haar werken! Volg je haar nog niet?

Check dan snel haar blog out:

http://www.kleinkaboutertje.wordpress.com

Zou jij het ook leuk vinden om guestblogger te  zijn in dit rubriek?

Mail mij dan naar:

bellamyzblogzthingz@gmail.com

Ze zal haar gevoelens, gedachtes en ervaringen met ons  delen over een bepaalde onderwerp.

Lezen jullie mee?


English


So yes Girl, this time we have a guestblogger! Yay!

Mah Girl Melanie is in the houseeeee!  She is a fantastic blogger and I have the oner to work with her. I love to work with her! Are you Follow her already? Check her blog out!

http://www.kleinkaboutertje.wordpress.com

Would you also like to be a guestblogger in this section?

Mail me to:

bellamyzblogzthingz@gmail.com

So yes she will share her feelings, thoughts and experiences with us about a particular topic.

Read you with it?

PicsArt_02-06-06.38.25.jpg

Laatst blogde the fantasic Miss B. over een samenwerking/guestblog die ze graag aan wilde gaan over een onderwerp naar eigen keus. Nadat ik die bal had terug gekaatst, kwam dan toch de reactie terug dat ze het zelf te moeilijk vond om een keus te maken en een onderwerp te vinden 🙂Zo zie je maar hoe moeilijk het eigenlijk is zo’n open vraag te stellen en iemand zelf iets te laten uitzoeken. Dus na nog een aantal berichten onderling te hebben gestuurd, heb ik aangegeven een blog te willen schrijven in de categorie “It’s mah emotions, Mah thoughts, Mah experience”. Daarnaast heb ik Miss B. een onderwerp gegeven waar zij een blog over kan schrijven (want ze krijgt natuurlijk ook even mijn platform ter beschikking 🙂 ) en heeft zij mij een onderwerp gegeven waar ik mijn ervaringen, meningen en gevoelens over kan en mag delen.

            “It’s Mah Emotions, Mah Thoughts, Mah Experience”.

Ik heb Miss B. een onderwerp gegeven en Miss B. heeft mij een onderwerp gegeven waar wij onze ervaringen, meningen en gevoelens over kunnen delen. Voor mij gaf ze het volgende onderwerp:

“Jouw gedachtes/mening/ervaringen over mensen die hun fouten niet erkennen/accepteren, het doen alsof alles koek en ei is/”toneelspelen” en wat dat met jou doet.”


(Dutch)


Narcisten.

Hier hebben we dan mee te maken. Narcisten zijn mensen die hun fouten niet erkennen, denken dat ze alles goed doen en alle anderen de fouten maken in plaats van hun. Als je heel realistisch bent, dan maken we allemaal fouten!! We zijn allemaal mensen en maken dus fouten. Die moeten we ook maken want als je geen fouten maakt, dan kun je ook niks leren en we zijn hier allemaal om te leren! Ik leef op dit moment met mensen om mij heen die zichzelf echt een narcist mogen noemen. Zij kunnen niks verkeerd doen en wijzen altijd naar een ander. Als je die mensen om je heen hebt kun je 2 dingen doen: Of je accepteert dat ze zoals ze zijn, of je laat ze los en knipt alle banden door. In mijn geval heb ik gekozen voor het eerste.. ik accepteer dat ze zoals ze zijn. Er is een tijd geweest dat ik de banden doorgeknipt heb, maar het blijven toch je ouders, ik heb mijn leven aan hun te danken en ondanks alles houd ik dat wel in ere. Dus ik accepteer dat ze zoals ze zijn, maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is!


(English)


I asked Mel the following question:

“Tell me your thoughts/opinion/experiences about people who do not recognize their mistakes/accept, the pretend all is well/” acting “and what does that with you.”

Her answer:

Narcissists.

That’s what we are dealing with … Narcissists are people who do not recognize their mistakes, thinking that they do everything right and the everobody else make mistakes instead of them. If you are very realistic, you have to recognize that we all make mistakes!! We are all human beings so we will make mistakes. We have to make mistakes because if you don’t make mistakes, you will not learn anything and we are all here to learn! I live right now with people around me that can call themselves a narcissist. They don’t do nothing wrong and always point the finger to another. If you have people around you that behave that way you can choose to do 2 things: either you accept them as they are, or you let them walk away out of your life and cut all ties. In my case I chose the first one. I accept them as they are. There was a time when I have cut the ties, but they will always will be my parents, I have my life to their due, in spite of everything, I like though. So I accept them the way they are, but that not means that it is easy!


Dutch


Dicussies die er toe kunnen leiden dat er weer met een vinger gewezen wordt, ga ik niet eens meer aan. De laatste keer dat ik zo’n “gesprek” heb gehad met mijn moeder, ben ik heel duidelijk geweest. Ik heb haar op een keiharde manier laten weten hoe ik over die situatie dacht, kon ook alles onderbouwen wat ik zei en toen zij weer de grootste onzin sprak, ben ik ontploft. Daarna heb ik haar mede gedeeld geen gesprekken meer te willen voeren met haar, die zo’n ontploffingen kunnen veroorzaken. Hoe zij over dingen denkt, mag ze lekker bij zichzelf houden. Moeder of niet, ik accepteer je zoals je bent, maar accepteer mijn beslissing dan ook dat ik het allemaal niet meer wil bespreken. Een aantal dagen na de ontploffing zagen we elkaar weer en ze deed alsof er niets gebeurd was. De vriendelijkheid zelve en ze zei er niets meer over. En zo is mijn moeder dus.. Heel moeilijk om mee om te gaan, maar als je het eenmaal accepteert kun je het makkelijker loslaten en het gewoon naast je neer leggen. Was het niet mijn moeder, maar een vriendin, dan had ik al lang de banden door geknipt en die persoon laten gaan. Als je niet met zo iemand in zee hoeft te gaan, moet je het vooral niet doen. Ze kunnen alle energie uit je zuigen en proberen in je hoofd te roeren. Sta je niet stevig in je schoenen, dan zijn het net parasieten. Het is wel pijnlijk dat iemand die heel dichtbij mij zou moeten staan, zo ver weg gehouden wordt (door mijzelf) voor mijn eigen welzijn. Wij zijn zo vreselijk verschillend. Ik zal nooit worden als zij, want ik erken mijn fouten (die ik ook echt wel maak) en ik trek het boetekleed dan ook zeker wel aan. Niemand is perfect en je moet je niet voordoen alsof je dat wel bent, want dan lieg je gewoon tegen jezelf. Laat iedereen in zijn waarde, laat iedereen zichzelf zijn en beslis voor jezelf of je daar mee om kunt gaan.

Nothing is So Important as You!

Miss B, ik vond het heerlijk weer iets te mogen schrijven op jouw blog. Always a pleasure ! 🙂

XmelX


English


Discussions  there lead with pointing fingers I don’t even bother to react on them anymore. The last time I’ve had such a “conversation” with my mother, I was quite clear. On a hard way I’ve let her know what my thoughts were about this situation and I was also able to substantiate all what I said. But when she spoke the biggest nonsense again, I exploded. After that I have made it clear that I don’t wan’t to have these kind of conversations with her anymore, that can cause this kind of explotions. The way that they think about things, they can keep it to themselves. Mother or not, I accept you as you are, but accept my decision that I no longer want to discuss it all. Several days after the blast we saw each other again she act like nothing happened she was very friendly. She didn’t say anything about it. That’s just the way my mother is.. Very difficult to deal with, once you accept it will be much easier to let go. If she wasn’t my mother, but a girlfriend, I would let that person go. If you don’t really have to deal with somebody like that then just don’t. Because they can suck all the energy out of you, they try to mess up your head. If your you not stand firmly in your shoes, they are just like parasites. It is painfull that someone that is sopose to be that very close to me, so far away held (by myself) for my own well-being. We are so terribly different. I will never be like them, because I acknowledge my mistakes. No one is perfect and you don’t need to pretend like you are because then you just lie to yourself. Let everyone in his value, let everyone be themselves and decide for yourself whether you can deal with it.

Nothing is so important as you!

Miss B, I really loved  it to be able again to write something on your blog. Always a pleasure! 🙂

XmelX

5 thoughts on “It’s Mah Feeling! Special° with Guestblogger Melanie(written in Dutch & English)

  1. Omg….. this came right in time for me cause I was just dealing with a situation this morning and I decided to just end the conversation after I said what I had to say. It is so draining and unpleasant. Great read!!!

    Geliked door 2 people

  2. Yes she did a good Job with this post.
    I’m so sorry for you that you had to deal with that .. i’m glad that at least you had the opportunity to say what you wanted to say to this person. Sometimes It isn’t Worth It to spend your energy on people that only think about themselves …
    I’m glad that this post came at the Right moment for you Darling💕

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s