It's mah Feeling °/Nieuwe Topics

It’s mah Feeling! | I’m Back| Written in Dutch & English

picsart_12-28-12-07-57-1

PicsArt_07-22-07.26.35


English°


Yesssss I know darling … I was a little quiet lately … Sometimes you have those periods that come back to your life. And sometimes you have to give in to the period you are going through. There is a time for everything, right? I had to give myself a little time. So yes sorry dear … But i’m back. How are you doing? I hope your doing fine … Of course I have not been sitting still. I have a few articles in store that I am still working on and look forward to posting them. So stand by. But anyways let’s talk.


Dutch°


Yesssss I know darling… ik was een beetje stil lately…  Soms heb je van die periodes die terugkomen je leven. En soms  moet je dan maar toegeven aan de periode die je meemaakt. Er is een tijd voor alles, right? Ik moest mezelf heel even de tijd geven. So yes sorry dear… But i´m back.  How are you doing? I hope your doing fine… Ik heb natuurlijk niet stil gezeten ik heb een paar artikelen in petto waar ik nog mee bezig ben en kijk er naar uit om ze te posten. So stand by. But anyways let´s talk.

Welcome in another

2016-05-13-16-32-56-1

i-hate-getting-flashbacks-from-things-i-dont-want-to-remember-61100.png


 

English°


 

We all have things that we would rather not think about,  right? Sometimes not because we do not want to think about it but because it just hurts or because a lot of memories come up with it … Deep emotions that you just do not want to deal with. I sometimes suffer from the fact that I have to deal unintentionally with flashbacks whice I  prefer to choose a moment for to think back about it when I feel like. We often have different periods or phases in our lives where we have had to experience different things. Sometimes a certain song can give you a flashback to a certain moment or person or place that forces you to think about it. Everything comes up again or you experience everything all over again.


Dutch°


Allemaal hebben we wel dingen die we liever niet terug aan willen denken, right? Soms niet omdat we er niet aan willen denken maar omdat het gewoonweg pijn doet of omdat heleboel herinneringen met zich mee naar boven brengt… Diepe emoties waar je even niet aan wilt of aan kan toegeven.  Ik heb soms wel last van dat  ik ongewild te maken krijg met flashbacks die liever zelf een moment voor zou willen uitkiezen om aan terug te denken. We hebben vaak verschillende periodes of fases in ons leven waarbij we verschillende dingen hebben moeten mee maken. Weet je? Soms kan een bepaald liedje je een flashback geven aan een bepaalde moment of persoon of plek waardoor je genoodzaakt bent om er aan terug te denken. Alles komt weer naar boven of ervaar je opnieuw.


English°


I had in the period that I lost my sister and song that just came out at the wrong time. It did not even fit in terms of lyrics but the melody had something sad and the sentence Big Girls Don’t Cry that had something …. Encouraging I am a big girl the big sister need to be strong but at the same time it was also a kind of ban to not express my feelings. It was like you’re a big girl and big girl do not cry.  That make no sense off course but that the way it felt at the time.  Anyways this song makes me upset every time it does not matter where I am like last I got to hear that song while shopping, my whole shopday vibe was goneeeeee. That one sentence and melody of this song ….. No words for … but It’s break me down. Every time I hear this song when I’m not prepared.  When this song came out I had lost my sister a few days earlier in that period. I was the big sister and I had to keep myself strong. And so that song Big Girls Don’t Cry … It has something that always touched me.


Dutch°


Ik had in de periode dat ik mijn zusje verloor en liedje dat net op bed verkeerde moment uitkwam.  Het paste qua lyrics niet eens bij maar  de melodie had iets droevigs en de zin Big Girls Don´t Cry dat had iets aanmoedigends ik ben een grote meid, de grote zus hou jezelf sterk  maar tegelijkertijd had deze  zin ook een soort verbod om mijn gevoelens te uiten zoiets van grote meisjes die huilen niet. Online natuurlijk… But that is how I felt at  the time.  Anyways deze liedje  maakt me elke keer weer helemaal overstuur het maak niet uit waar ik ben net als laatst kreeg ik dat liedje te horen tijden het shoppen nou mijn hele shopday vibe was goneeeeee. Dat ene zin en melodie van dit liedje….. Geen woorden voor… but It´s break me down. Toen dit liedje uitkwam was ik in die periode pas een paar dagen mijn  zusje verloren.  Ik was the big sister en ik moest mezelf groot houden. En dus die zin  Big Girls Don´t Cry …  Raakte me altijd heel diep. 


English°


And that is actually only recently happened to me that while shopping this song turned in the mall and it still came in as hard as ever. The tears jumped in my eyes. It’s not that I do not want to think back to her, but it was not the time or place. Everything I felt and experienced during that period came back to play. Yep, It was a bad timing. This was also the reason that I was silent for a while lately. I am very sad about it … I miss my sister a lot. I have certain memories that make me sad once again during certain periods. There are things that you forget with time or no longer have power, that is gradually “erased” from your memory when the time or years pass, or can give a place and there are certain memories that we carry with us for life. If you, like me, have lost someone unexpectedly, then you will understand me …. I have learned to admit to myself … not to head it up or to ignore it. You are my loyal readers and blog colleagues, and I felt that I owed you some explanation for my absence from the past few weeks.


Dutch


En dat is eigenlijk pas recent met mij  gebeurt dat ze tijdens het winkelen  dit liedje draaide en het kwam nog steeds even hard binnen. De tranen sprongen in mijn ogen. Het is niet  dat ik niet aan haar terug wil denken daar was gewoon het moment niet voor.  Alles wat ik in die periode voelde en ervaarde kwam weer op spelen. Yep, It was a bad timing.  Dit was ook de reden dat ik ook een tijdje stil was de afgelopen weken. Ik heb er weer veel verdriet om… Ik mis mijn zusje vreselijk veel. Ik heb bepaalde herinneringen die mij bepaalde periodes elk jaar  opnieuw wel even verdrietig maakt. Er zijn dingen die je met de tijd vergeet of geen kracht meer heeft,  dat beetje bij beetje uit je geheugen wordt “gewist” als de tijd of jaren verstrijken, of een plekje kan geven en er zijn bepaalde memories die we levenslang met ons mee zullen moet dragen… Als jij net als ik iemand heb moeten missen onverwacht dan snap je me wel…. Ik heb geleerd om mezelf er aan toe te geven als ik haar mis…niet opkroppen niet negeren. Jullie zijn mijn trouwe lezers en ik vond wel dat ik jullie enig uitleg verschuldigd was voor mijn afwezigheid. So yes,  I hope you understand….


English°


Some Memories are like a Life Time Sentence…

Ohwww Yesssss, No matter how many years pass, wherever you are in your life, some memories will always remain part of our lives. At first I had difficulty accepting that. I frustrated myself enormously but realized that this is something that I will have to live with forever and that sometimes just suddenly can play. But what can we do about it right? Yes, darling … Exactly nothing.


Dutch°


Ohwww Yesssss, No matter hoeveel jaar verstrijkt, waar je ook staat in je leven altijd zullen  sommige herinneringen altijd deel blijven uit ons leven.  Ik had er eerst moeite mee om dat te accepteren.  Ik frustreerde mijzelf enorm maar besefte dat dit iets is dat ik voor altijd mee zal moeten leven en dat af en toe gewoon zomaar ineens kan opspelen. But what can  we do about it right? Yes, darling… Exactly nothing.

Some Memories are like a Life Time Sentence…

Can you relate ?

Let me know… By just pressing the like bottom of this post if you do….

But I’m back so let’s do this, Ohwww yeahhhhhh!


picsart_10-13-10-50-58 (2)


PicsArt_08-18-11.57.24

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s