Nieuwe Topics/TEA TIME!!!!!

Tea Time with Miss B°|written in english and dutch|Mah music vibe°

picsart_09-24-05-22-31
PicsArt_01-06-03.28.33


picsart_03-03-12-34-08

Can You Keep It Up ?

picsart_10-30-03-15-54


English


 ¨ # Keep on blogging from your heart ¨

Stay sure to blog from your heart, keep your first feeling and love for blogging. I have always done that and so far I have been able to hold on to it. Do not lose that feeling and do not put it in danger. Continue to take a close look at the motivations and expectations that you have.

These are often the core of harming your first passion. Keep a close eye on your motives. I see blogging as a relationship. You always have to keep working in your relationship to keep that close connection with each other …

This is only possible if you keep focussing on not losing that feeling constantly keep on feeding your special bond that you have together. So that´s also the case with blogging that passion and love that you feel for blogging.

But especially the joy that you experience when you blog that joy Darling, you just can not lose sight of it! You have to keep working hard to keep in mind that feeling is just the foundation for everything. Just like the love between two people, it is the foundation of a relationship, so the passion you feel with blogging must always be the foundation of your love of blogging. ¨

#Be honest with yourself

Why do you blog? What exactly do you want to achieve? What are your motives? Can you build on those motives? Can these motives serve as a foundation? If you blog freely without making demands on yourself and without expectations, you will enjoy most of what you do. But the moment you put a certain pressure on yourself, something went wrong. You will then have to deal with pressure and other negative feelings because you have a certain requirement for yourself or a certain expectation of blogging that makes it less fun and you feel yourself as if you are feeling trapped. It is good to ask yourself why you feel this pressure, where did it go wrong because at the beginning of your blog journey you did not have this feeling and what kind of expectations did you unconsciously breed, so you suddenly put such pressure around yourself ? Because in the end we are often the cause of certain feelings that we experience.¨

# Don’t Feel Guilty

You do not have to do anything from guilt to your readers. (*That’s what I also had to learn myself). If it is not possible then it is okay. Especially if you have a section where you have to write an article almost five days a week and after a year that you have to take a break and blog less than it is okay. Often you are more involved than your readers. Because often your readers are bloggers and they know the ups and downs of blogging very well. And if you are also a blogger you often understand your fellow colleague. It is the people who are also in the blog world who understand you the most. Do not forget that your readers are often bloggers too! ¨

# Give Yourself Time

Give yourself time, time to recover, time to regain that passion to revise your motivations. Only then you will be able to give others the best again. Ohww Yesss! Sometimes you can not plan time in how much time you need, sometimes you have to give yourself that time and award how much you need.

There will be a point that you feel completely ready again and you will notice that you will only perform the best in your writing.

So, don’t push it too much!

# You need to give the best of yourself to others only when you  give the best to yourself because then you are at your best and you have more to offer. ¨

# Don’t Be Afraid

Do not be afraid that your visits on your blog will be less if you have to take some time for whatever reason. We are no typewriters and we  certainly aint perfect. Just like everything in life there are ups & downs. Hold on to the joy you experienced at the beginning of your blog journey. And be steadfast to hold on. The number of visits and the number of followers is not the most important thing at least that does not have to be the case. That would be a shame if you were blogging from that perspective. (Do I personally then, right?) Why? Because you are not blogging with the right motivation and it will be reflected in your writing, but it will also damage the freedom you first felt about blogging. You will experience more pressure and lose your freedom to blog … You create a kind for yourself that you are locked in …

Don’t Lose Your Love for Blogging!

 

The world around us is already demanding enough, Let us not demand of ourselves in the things we like to do, that would be such a shame!
Do you also experienced some of those Blog struggles?


Dutch


¨#Blijf bloggen vanuit je Hart¨

Blijf zeker bloggen vanuit je hart, houdt je eerste gevoel en liefde voor het bloggen vast. Dat heb ik altijd gedaan en tot nu toe heb ik dat wel vast kunnen houden. Raak dat gevoel niet kwijt en breng het ook niet in gevaar. Blijf de motieven en verwachtingen die je hebt goed onder de loep de nemen. Vaak zijn dat de kern van het schaden van je eerste passie. Hou je motieven nauwlettend in de gaten. Ik zie het bloggen als een relatie. Je moet in je relatie altijd blijven werken om die hechte connect met elkaar te behouden…Dat kan alleen als je blijft focussen om die gevoel niet kwijt te raken constant je jullie speciale band die jullie met elkaar hebben blijft voeden. Zo is het ook het geval met het bloggen die passie en het liefde die je voor het bloggen voelt. Maar ook vooral die vreugde die je ervaar als je blog die vreugde darling, die mag je gewoon niet uit het oog verliezen! Je moet keihard blijven werken om dat gevoel niet uit het oog te verliezen dat is gewoon de fundament voor alles. Net als de liefde tussen twee mensen is het de fundament is van een relatie zo moet ook het de passie die je voelt met het bloggen altijd de fundament zijn van je liefde voor het bloggen.

¨#Wees Eerlijk Tegenover Jezelf¨

Waarom blog je? Wat wil je precies bereiken? Wat zijn je motieven? Kun je op die motieven bouwen? Kunnen die motieven dienen als fundament? Als je vrij blogt zonder eisen aan jezelf te stellen en zonder verwachtingen dan geniet je het meest van wat je doet. Maar op het moment dat je een bepaalde druk op jezelf gaat zetten dan is er iets misgegaan. Je krijgt dan te maken met pressure en andere negatieve gevoelens want je hebt een bepaalde eis aan jezelf gesteld of een bepaalde verwachting van het bloggen die het dan minder leuk maakt en je jezelf als het ware opgesloten gaat voelen. Het is goed om jezelf dan af te vragen waarom je deze druk voelt, waar is het misgegaan omdat je aan het begin van je blog journey deze gevoel niet had en wat voor verwachtingen heb je onbewust gekweekt waardoor je ineens zo´n pressure om je zelf zet? Want uiteindelijk zijn wij vaak zelf de oorzaak van bepaalde gevoelens die we dan ervaren.

¨#Don´t Feel Guilty¨

Je hoeft niets te doen uit schuldgevoel tegenover je lezers. (*Dat is wat ik ook mezelf heb moeten leren). Als het even niet kan dan is het oké. Especially als je een rubriek hebt waarbij je bijna vijf dagen per week een artikel voor moet schrijven en na een jaar lang dat je even een break moet nemen en iets minder moet bloggen dan is het oké. Vaak zit jij er meer mee dan je lezers. Want vaak zijn je lezers zelf ook bloggers en kennen ze de ups and downs van het bloggen heel goed. En als je ook een blogger bent dan snap je je mede collega vaak wel. Het zijn de mensen die ook in de blogwereld zitten die je juist het meeste begrijpen. Vergeet dan niet dat je lezers vaak dan ook bloggers zijn ! ¨

#Gun Jezelf Tijd¨

Gun jezelf tijd, tijd op bij te komen, tijd om weer die passie terug te vinden om je motivaties te herzien. Alleen dan kun je in het staat te zijn om anderen weer het beste te geven. Ohww Yesss! Soms kun je geen tijd in plannen hoeveel tijd je nodig hebt soms moet je jezelf die tijd geven en gunnen hoeveel je ook nodig hebt. There will be a point dat je weer helemaal ready voelen je zult dan ook merken dat je alleen dan het beste zal presteren in jou schrijven. So, don´t push it too much! ¨

#To Give You Need To Be the Best Version of You.¨

Je kunt het beste van jezelf geven aan anderen alleen wanneer je eerst het beste aan jezelf geeft want dan ben je pas op je best en heb je meer te bieden.

¨#Don´t Be Afraid¨

Wees niet bang dat je bezoeken op je blog minder wordt als je even tijd moet nemen door welke reden dan ook.  We zijn nu eenmaal geen schrijfmachines en we zijn niet perfect. Net als alles in het leven zijn er ups & downs. Blijf vasthouden aan the joy die je aan het begin van je blog journey hebt ervaren.

En wees standvastig om vast te houden. Het aantal bezoeken en de hoeveelheid volgers is niet het allerbelangrijkst tenminste dat hoeft het niet te zijn. Dat zou heel zonde zijn als je vanuit die perspectief zou bloggen. (Vind ik persoonlijk dan, hé?) Waarom? Omdat je dan niet met de juiste motivatie aan het bloggen bent en het zal terug te zien zijn in jou schrijven maar ook zal het de vrijheid die je eerst voelde om te bloggen gaan schaden. Je zult juist meer druk gaan ervaren en je vrijheid om te bloggen verliezen…Je creëert voor jezelf een soort waar je dan op gesloten zit…

#Don´t Lose Your Love for Blogging!

 

Please Don´t Lose Your Love for Blogging!

Heb jij ook weleens van die Blog struggles ervaren?


picsart_01-08-01-19-45 (1)


PicsArt_08-18-11.57.24

4 thoughts on “Tea Time with Miss B°|written in english and dutch|Mah music vibe°

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s