Nieuwe Topics

Switch Quote No.2 with Crea Bea aka Demi (*written in english & dutch)|Music Vibe°

PicsArt_08-27-09.07.22

 

 

PicsArt_02-05-09.56.00

It´s Time for  our Switch Quote!

We hope You Enjoy it! Dont forget to Share you´re personal thoughts on these Quotes! After all thats what Switch Quote is about too share our thougths & build each other up! 100%

 


Dutch°


Het is tijd voor onze Switch Quote!

We hopen dat je ervan geniet! Vergeet niet om je persoonlijke gedachten met ons te delen over deze Quotes! Dat is tenslotte waar Switch Quote over gaat om onze gedachten te delen en elkaar op te bouwen! 100%

let-someone-love-you-clear.jpg


Dutch°


b52adb499e61db78b77aea5fdcfcfc91Het is van groot belang, nee, misschien zelfs wel van levensbelang dat je van jezelf houdt. Oh ja dat zou wel moeten! Natuurlijk hebben we allemaal dingen die we niet mooi vinden aan onszelf, of dingen waar we niet blij mee zijn, karaktereigenschappen die we liever kwijt zijn dan rijk. Maar juist die dingen, kan een ander weer aantrekkelijk vinden, oh ja zeker! Natuurlijk blijft het allerbelangrijkste dat we van onszelf houden. Dat kan wat moeilijker zijn , zeker als je gepest bent of mensen constant commentaar hebben op je uiterlijk, of dat nu lichamelijk is of de manier waarop jij je toont. Als jij je haren roze wilt verven, maar een ander noemt je een zuurstok, dan ben je de kleur gelijk zat. Maar nee, je houdt ervan, en dus moet je dat ook met trots dragen! Het is jouw lichaam, jouw leven, dus houdt van jezelf! Je bent goed genoeg, op welke manier dan ook. Als jij autistisch bent, dan ben je niet asociaal. Dan ben je goed op je eigen manier, en welke manier dat ook moge zijn, het is altijd perfect wanneer jij van jezelf houdt. Of wat als je een beetje stevig bent qua lichaamsbouw? Denk je dan meteen bij elke man/vrouw dat hij/zij niet van je houden kan? Je hebt het mis! Op ieder potje past een dekseltje, en wat jij niet mooi vindt aan jezelf, wat niet zou moeten, vindt een ander juist waarschijnlijk mooi aan jou. Als dat geen liefde is! Maar eerst moet je van jezelf leren houden. Jij bent de belangrijkste persoon die moet houden van jou, niemand anders. Want jij maakt alles mee, en het is aan jou hoe je al je eigenschappen daarin vormgeeft. En geloof me, ik zeg dit vanuit de grond van mijn hart, je bent perfect, gewoon zoals je bent. Want het is goed om jou te zijn, niemand anders kan dat. Dus houd van je imperfecties, want dat maakt je juist echt, en perfect.

 

Don’t Forget To Check Out Her Blog!

http://creabealounge.wordpress.com/

 


English°


let-someone-love-you-clearIt’s important, no, maybe even crucial that you love yourself. Oh yes you should! Of course we all have things that we dislike about ourselves, or things we aren’t happy with, characteristics which we rather lose than have. But those things could be attractive for someone else, oh yes it can! Of course the most important thing is that we love ourselves. It can be a bit hard, especially when you got bullied or people constantly comment on your appearance, whether or not it’s psychically or the way you express yourself. If you want to dye your hair pink, but someone else calls you a candy cane, than you immediately hate the colour. But no, you love it, and so you should wear it! It’s your body, your life, so love yourself! You’re good enough, and it doesn’t matter in which way. If you’re autistic, then you’re not antisocial. You’re good in your own way, and which way that may be, it’s always perfect when you love yourself. Or what if you’re a bit weighty in physique? Do you immediately think by every man/woman that he/she can’t love you? You’re wrong! Every pot has its lid, and whatever you hate about yourself, which you shouldn’t, might someone else find extremely attractive about you. If that isn’t called love! But first you need to learn to love yourself. You’re the most important person who should love you, no one else. Because you experience everything, and it’s up to you how you shape your characteristics in it. And believe me, I say this from the bottom of my heart, you’re perfect, just the way you are. Because it’s good to be you, no one else can. So love your imperfections, because that makes you real, and perfect.

8


Dutch°


PicsArt_02-14-09.55.11

So Yes, This is the Quote die Creabea aka Demi Girl voor mij heeft uitgekozen. Ohw yesss! Ik denk zeker dat liefde een geschenk is!

Liefde tussen twee mensen is  a promise een verbintenis, liefde is wat een relatie tussen twee personen siert.

Liefde voor elkaar dat moet je blijven voeden en die voed je door respect, waardering, tijd, liefde en genegenheid aan elkaar te tonen.

Ik denk dat er meer waarde moet worden gehecht aan liefde.

Het is een heel speciaal iets en zeldzaam als je eenmaal echte liefde ervaart dan moet je die echt vasthouden…Yes Don’t make it dissapear! Koetseer het en waardeer de persoon die dit liefde voor je voelt.

Liefde is immers het basis/kern van je relatie. Laat liefde de reden zijn om nooit je partner op te geven. …


English°


8

So Yes, This is the Quote that Creabea aka Demi Girl has chosen for me. Oh yesss! I definitely think that love is a gift! Love between two people is a promise a commitment, love is what decorates a relationship between two people.

Love for each other you must continue to nourish and nourish it by showing respect, appreciation, time, love and affection to each other.

I think that more value should be attached to love. It is a very special thing and rare once you experience real love then you really have to hold it …Yes Do not make it dissapear!

Cherish and appreciate the person who feels this love for you. After all, love is the basis/core of your relationship. Let love be the reason to never give up your partner….

We See you on the Next Switch Quote this time with  XmelX on Saturday!


picsart_01-08-01-19-45 (1)


PicsArt_08-18-11.57.24

6 thoughts on “Switch Quote No.2 with Crea Bea aka Demi (*written in english & dutch)|Music Vibe°

  1. Nice weldone

    On 21 Feb 2018 13:14, “Miss B BlogzThingz Over..” wrote:

    > Miss B Blogz Thingz Over.. posted: ” It´s Time for our Switch Quote! > We hope You Enjoy it! Dont forget to Share you´re personal thoughts on > these Quotes! After all thats what Switch Quote is about too share our > thougths & build each other up! 100% Dutch° ” >

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s