#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote No.3 with XmelX |Music Vibe° (*written in dutch & english)

picsart_08-27-08-56-51.png


 

PicsArt_02-05-09.56.00

Welcome in another Switch Quote!

Yesss!

It´s Time for our First Switch Quote!

We hope You Enjoy it! Dont forget to Share you´re personal thoughts on these Quotes! After all thats what Switch Quote is about too share our thougths & build each other up!

100%


Dutch°


Het is tijd voor onze Switch-Quote!

We hopen dat je ervan geniet! Vergeet niet om  jou  persoonlijke gedachten te sharen met ons over deze Quotes! Dat is tenslotte waar Switch Quote over gaat dat wij onze gedachten met elkaar delen om elkaar op te bouwen!

100%

 


Dutch°


“Naarmate je ouder wordt, je relaties hebt meegemaakt en je groeit in je eigen zijn, ga je je realiseren dat je eigenlijk helemaal niemand nodig hebt die jou compleet maakt…”

download (3)Iedereen heeft wel een periode  gehad dat je zoekt naar bevestiging, erkenning en iemand die jou compleet maakt. Naarmate je ouder wordt, je relaties hebt meegemaakt en je groeit in je eigen zijn, ga je je realiseren dat je eigenlijk helemaal niemand nodig hebt die jou compleet maakt. Het enige dat je echt nodig hebt om jezelf compleet te voelen, ben jijzelf. Het klinkt zo vreselijk cliché maar je moet echt jezelf kennen en van jezelf houden om te weten dat je simpelweg geaccepteerd wil worden zoals je bent. En als je iemand vindt die dat doet, dan weet je pas hoe liefde voelt.Het hoeft geen liefde te zijn op romantisch vlak, het kan ook echt wel liefde zijn op vriendschappelijk vlak, want ook door onze vrienden willen wij geaccepteerd worden.

Je gaat niet meer zoeken naar een bevestiging van een ander, je wilt geen erkenning van anderen en je zoekt ook niet meer naar iemand die jou compleet maakt. Het enige dat je echt wilt is geaccepteerd worden zoals je bent en als iemand dat doet en jou in je eigen waarde laat, je accepteert zoals je bent en ook van je houdt als persoon die je bent, heb je liefde gevonden.

Willen we dat niet allemaal? Gewoon geaccepteerd worden zoals we zijn?

Moeten we dat ook niet gewoon allemaal doen, mensen accepteren zoals ze zijn. Ook al zijn ze anders dan jij, ook al kleden ze zich anders dan jij, iedereen is uniek op zijn eigen manier en op die manier willen wij ook geaccepteerd worden.

In de liefde is niet veel anders. Er bestaat niet iemand die jou compleet maakt. De ideale partner is iemand die dol is op jou, zoals je bent en niet iemand die jou probeert te veranderen.

Blijf zoals je bent,

dan pas is de liefde echt!

XmelX

Don’t Forget to check out her blog:

http://kleinkaboutertje.wordpress.com/


English°


 

“As you grow older, you have experienced your relationships and you grow in your own being, you realize that you do not really need anyone who completes you..”

 

PicsArt_09-04-11.05.15Everyone has had a period that you are looking for confirmation, recognition and someone who completes you. As you grow older, you have experienced your relationships and you grow in your own being, you realize that you do not really need anyone who completes you. The only thing you really need to feel yourself complete is you. It sounds so awful cliché but you really have to know yourself and love yourself to know that you simply want to be accepted as you are. And if you find someone who does that, then you know how love feels. It does not have to be love on a romantic level, it can also be love on a friendly level, because we want to be accepted by our friends as well. You no longer search for a confirmation from another person, you do not want recognition from others and you no longer search for someone who completes you. The only thing that you really want is to become accepted as you are and if someone does and leaves you in your own value, accepts you as you are and also loves you as a person you are, you have found love. Do not we all want that? Just be accepted as we are? Should not we all just do that, accept people as they are. Even though they are different from you, even if they dress differently from you, everyone is unique in its own way and in this way we also want to be accepted. In love is not much different. There is no one who makes you complete.

The ideal partner is someone who loves you, as you are and not someone who tries to change you. Stay as you are, only then is love real!

XmelX

8-love-quotes-oprah


Dutch°


“In een relatie moet je groeien, je moet worden aangevuld als de persoon die jij bent….”

IMG_20170731_081135_772So yes, this is the Quote die XmelX voor mij heeft uitgekozen. Ik ben van mening dat iedereen mag zijn wie ze zijn. Het is niet fijn om onderdrukt door het leven te gaan… Het lijkt mij vreselijk om niet niet mezelf te kunnen zijn als persoon binnen een relatie… Ik denk dat iemand je moet aanvullen in een relatie en je niet moet beperken. Ik denk zeker dat iedereen er recht op heeft om zichzelf te zijn binnen een relatie.

Wanneer je en relatie aangaat en klaar bent om te settelen met de persoon die je gekozen hebt voor de rest van je leven dan is het echt van belang dat je binnen je relatie jezelf kan zijn, kan blijven en jezelf als persoon verder kunt ontwikkelen…that is a must! Anders wordt je gewoon doodongelukkig!

So yes!

In een relatie moet je groeien, je moet worden aangevuld als de persoon die jij bent. In relatie ga je het leven samen tegemoet but on a positive note. je groeit samen als persoon en deelt die journey of life met elkaar.

I truly believe that een relatie je moet  aanvullen tot de mens die  al jij bent en mooie dingen moet toevoegen … Iemand die je eerste instantie aanvaardt zoals je bent maar je geleidelijk aan begint je te beperken in de relatie, is niet gezond. Als je dat laat gebeuren, verlies je jezelf gegarandeerd in de relatie .

I’m just Saying!

We See you on the Next Switch Quote on Monday with Grassiella Girl!


English°


“Make sure everyone is entitled to be themselves in a relationship…”

8-love-quotes-oprahSo yes, this is the Quote that XmelX has chosen for me. I believe that everyone can be who they are. It is not nice to be oppressed by life … It seems terrible to me not being able to be myself as a person in a relationship …

I think someone should complement you in a relationship and should not put limit on who you are. Make sure everyone is entitled to be themselves in a relationship. When you enter into a relationship and are ready to settle down with the person you have chosen for the rest of your life,  it is really important that you can be yourself within your relationship … that is a must, otherwise you will be unhappy !

So Yes!

In a relationship you have to grow, you have to be supplemented as the person that you are.

In relationship you will face life together but it has to be on a positive note. You grow together as a person and share that journey of life journey with each other.

I truly believe that a relationship has to complete you to the person that you already are and when you are a relationship with a person he has to add beautiful things … Someone who accepts your first instance as you are but gradually starts to limited you halfway through the relationship  is not healthy… If you let that happen then you will lose yourself in the relationship…

I’m Just Saying!

We See you on the Next Switch Quote on Monday with Grassiella Girl!

 


picsart_10-13-10-50-58-1.png


 

 

PicsArt_08-18-11.57.24

 

4 thoughts on “Switch Quote No.3 with XmelX |Music Vibe° (*written in dutch & english)

 1. Confronterend.. maar erg mooi geschreven Mel. Leer eerst van jezelf voordat je van een ander kan houden.En Miss B erg herkenbaar wat je schrijft. Hoe meer je accepteert in een relatie, los van je eigen waarden, hoe meer je, jezelf verliest. Dicht bij jezelf blijven en waar jij voor staat is zo belangrijk.

  Krachtig stuk dames!

  Geliked door 1 persoon

 2. ThnQ Grassiella Girl!
  ja want zoals je zegt heel geleidelijk kun je jezelf verliezen omdat je dan steeds iets meer van wie jij bent inleverd waardoor jezelf om een gegeven moment jezelf kwijt bent, ik zie dat zo vaak om mij heen gebeuren en dat is echt heel triest…
  ThnQ So much voor jou reactie dat is waar switch quote is all about!💋💋

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s