#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote No°4 with Grassiella|(written in english & dutch) Music Vibe

PicsArt_08-27-09.07.22


 

 

PicsArt_02-05-09.56.00


Dutch°


PicsArt_08-30-06.52.59

download (4).jpeg

Deze quote staat één en al in teken van Self Love en Acceptance voor mij. Zelf ben ik een persoon die erg bescheiden is en regelmatig de bevestiging van anderen nodig heeft om 100% in zichzelf te geloven. Dan bedoel ik niet het constante compliment van: ‘’ Oh wat doe jij het goed zeg ‘’. Nee, dat zou echter alleen mijn ego strijken inplaatst van mijn zelfvertrouwen. Vaak neig ik naar motiverende en kritische feedback als het gaat om bevestiging. Het willen weten hoe ik gezien wordt door de ogen van een ander. I knoooow, it sounds kinda deep right? But it is.

“Ik vind het vooral belangrijk om me te focussen op mijnzelf dan op zoek te gaan naar iemand die mij hierbij kan helpen of zaken mooier kunnen maken. Ik zeg namelijk altijd, je kan pas houden en vechten voor iemand, eer je dat voor jezelf kunt..”

-Grassiella-

Vele schrikken hier wel eens van, als het vertel. Ik hoor namelijk vaak dat ik overkom als een veerkrachtig en sterk persoon. Hoewel ik dit ook ben, is niet altijd te zien hoe ik me van binnen daadwerkelijk voel. Dit is iets wat ik als kind altijd al heb gehad maar hier pas last van kreeg in mijn tienerjaren. Altijd bescheiden over het geen waar ik goed in ben of goed kan. Gek genoeg, geloof ik het op een of andere manier net iets meer als een ander het voor mij bevestigd. Als ik de quote nu moet terugkoppelen aan mijn persoonlijke kwestie, dan maakt de context echter vrij weinig uit. Zowel voor een partner, familie of vrienden geld voor mij de bovengenoemde kwestie.

Ik vind het vooral belangrijk om me te focussen op mijnzelf dan op zoek te gaan naar iemand die mij hierbij kan helpen of zaken mooier kunnen maken. Ik zeg namelijk altijd, je kan pas houden en vechten voor iemand, eer je dat voor jezelf kunt.


English°


 

PicsArt_08-30-06.52.59

 

“I find it especially important to focus on myself rather than looking for someone who can help me or make things more beautiful. I always say, you can only keep and fight for someone, before you can do that for yourself.”

-Grassiella-

 

download (4)This quote is all about Self Love and Acceptance for me. Personally I am a person who is very modest and regularly needs the confirmation of others to believe 100% in himself. I do not mean the constant compliment of: ” Oh what are you doing well? ‘ No, that would only iron my ego instead of my self-confidence. Often I tend to motivational and critical feedback when it comes to confirmation. Wanting to know how I am seen through the eyes of someone else. I knoooow, it sounds kinda deep right? But it is. Many scare of this sometimes, as the story goes. I often hear that I come across as a resilient and strong person. Although I am, I can not always see how I actually feel inside. This is something that I have always had as a child but only suffered from it in my teenage years. Always modest about what I am good at or can do well. Strangely enough, I believe it somehow slightly more like someone else confirmed it for me. If I now have to feed the quote back to my personal issue, then the context does not matter very much. Both for a partner, family or friends, for me the above mentioned matter.

I find it especially important to focus on myself rather than looking for someone who can help me or make things more beautiful. I always say, you can only keep and fight for someone, before you can do that for yourself…

ThnQ Grassiella Girl for sharing this awesome piece with us!

 


English°


 

Switch quote 2So Yes, This the Quote that Grassiella girl has chosen for me. Indeed, I believe that love for yourself has nothing to do with being selfish. You must have love for yourself. The moment you love yourself, you can give true love to someone else. We all know that…You should value yourself as the person you are and you do that by taking into account your own needs and fulfilling them. In order to love someone else you also need to be able to love yourself.

“Stand up & Love Yourself”

PicsArt_08-30-04.50.43If you love yourself, you stand up for yourself when it is necessary …. I am talking about running away from situations that are simply not worth it and treated in a way that does not belong. I believe that you can not treat yourself badly or inferiorly as if you are worth nothing … you, too, are a person you have feelings and deserve to be treated with respect. I see people losing themselves for fear of not losing their jobs or losing someone … You can not let people walk over you out of fear …. That is not having love for yourself in my opinion. Or that people become insecure and afraid to stand up for themselves .. Standing up for yourself and to be able to know your value is also a form of showing love for yourself. Take good care your health, mentally and emotionally. Taking good care of yourself is also a form of showing love to yourself …. So yes! Self-Love is important! You have to love yourself in order to be able to love someone else! How else can you give the best to someone else? If you love yourself, you also look at your inner condition, which must be good. So yes I agree, you must really love yourself in order to be able to love someone else.

“It is a matter of balance, if you love yourself in a balanced way, then it can not be a question of selfishness.”

-Miss B°-

I’m Just Saying!

Do you think Self-Love is selfish?


Dutch°


Switch quote 2

So Yes, This the Quote die Grassiella girl voor mij heeft uitgekozen. Ik ben inderdaad van mening dat liefde voor jezelf niks te maken heeft met egoïstisch zijn. Je moet liefde hebben voor jezelf. Op het moment dat je liefde hebt voor jezelf kun je liefde aan een ander geven. Dat weten we allemaal wel maar doen we dat ook? Je waardeert jezelf als de persoon die je bent en dat doe je door rekening te houden met je eigen behoeftes en ze ook te vervullen.  Om van een ander te kunnen houden moet je  ook in staat zijn om ook  jezelf te houden. Definitely 100%!

“Stand up & Love Yourself”

PicsArt_08-30-04.50.43Door van jezelf te houden kom je op voor jezelf op als het nodig is…. Ik heb het over weglopen van situaties die het gewoon niet waard zijn en op een manier behandeld worden dat niet hoort. Ik ben van mening dat je jezelf niet slecht of minderwaardig kan laten behandelen alsof je niets waard bent…ookjij bent een persoon je hebt immers gevoelens en verdient het om met respect te worden behandeld. Ik zie mensen zichzelf verliezen uit angst om hun baan niet kwijt te raken of iemand kwijt te raken… Je kunt mensen niet over je heen laten lopen uit angst…. Dat is geen liefde hebben voor jezelf.. in mine opinion. Of dat mensen onzeker worden en bang zijn om voor zichzelf om te komen door welke reden dan ook… Voor jezelf op komen en weten wat je verdient is ook een vorm van liefde voor jezelf tonen. Take good care of your health, geestelijk en emotioneel. We moeten onszelf zeker niet verwaarlozen op dat gebied. Goed zorgen voor jezelf is tenslotte ook een vorm van jezelf houden…. So yes! Self-Love is important je moet van jezelf houden om in staat te zijn om van een ander te houden! Hoe kun je er anders liefde geven aan een ander, right?

“Als je van jezelf houdt kijk je ook naar jou innerlijke gesteldheid die moet in orde zijn. Het is een kwestie van balans, als je op een gebalanceerde manier van jezelf houdt dan kan het niet een kwestie zijn van egoïsme.”

-Miss B°-

I’m Just Saying!

Vind jij Self-Love Egoïsitisch?

We See you in the Next Switch Quote on Wednesday this Time With Demi Girl!


picsart_10-13-10-50-58-1


 

 

PicsArt_08-18-11.57.24

2 thoughts on “Switch Quote No°4 with Grassiella|(written in english & dutch) Music Vibe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s