#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote #No.5 with Demi aka Crea Bea (written in english & dutch) Night Vibe

picsart_08-27-08-56-51


 

 

Afbeeldingsresultaat voor some people are mean to be with each other but not meant to be with each other

 


Dutch


b52adb499e61db78b77aea5fdcfcfc91Soms denk je dat je de ware hebt gevonden. Je bent smoorverliefd, ziet je hele toekomst met hem/haar samen en wordt alleen al gelukkig wanneer je aan hem/haar denkt. Je staat op met diegene, eet met diegene, brengt je dag door met diegene en gaat naar bed met diegene. Dat kan in gedachten zo zijn, maar ook in het echt. Je ziet niets anders dan liefde wanneer je naar elkaar kijkt, de vonken spatten er vanaf en je bent meer dan gelukkig. Je gaat een stap verder, en wie weet uiteindelijk wel samenwonen. Maar dan kom je erachter dat er toch wel veel moeizaamheden zijn bij elkaar. Het botst toch aardig. Je bent zo verliefd, dat je dat eerst nooit zag. En dan na vijf jaren van daten, die paar weken dat je samenwoont, komt dat juist zo enorm sterk naar voren. Verliefd dat ben je zeker, maar het lijkt erop alsof het niet voorbestemd was om samen een leven op te bouwen. Dat is uiterst jammer, zeker wanneer je echt dacht dat je de rest van je leven met diegene zou doorbrengen. Maar wees niet getreurd, je vindt je ware liefde heus! Je zult in je leven vele relaties krijgen die op de klippen lopen, maar dat is het wachten meer dan waard wanneer je dan uiteindelijk de persoon van je dromen vindt, waarmee je echt gelukkig kunt worden. Degene met wie je trouwt, een gezin vormt en samen oud wordt tot de dood jullie scheidt. Liefde laat soms op zich wachten, maar dan weet je meteen dat het goed zit. Verliefd zijn kan soms nog zo rooskleurig lijken, maar soms is het net niet goed genoeg. Maar wees dan niet getreurd, want echt, jouw ware liefde is dichterbij dan je denkt.

¨Ga er ook niet naar op zoek, maar laat het je overvallen. Dat maakt het juist zo spontaan, en dan is de liefde juist het sterkst.¨

-Demi aka Creabea-

 Don´t Forget to check out her blog!

http://creabealounge.wordpress.com/

Afbeeldingsresultaat voor some people are mean to be with each other but not meant to be with each other


English


Sometimes you think you found your true love. You’re madly in love, you see your whole future in front of you with him/her together and you feel extremely happy when you only think about him/her. You wake up with that person, eat with that person, spend your day with that person and sleep with that person. It can be wonderful in your thoughts, but also in real life. You can’t see anything else than love when you look at each other, the sparks are everywhere and you’re more than happy. You take the next step, and who knows eventually move in together. But then you find out that there are some difficulties with each other. It clashes. You’re so in love, so you never saw it before. And after those five years of dating, those few weeks that you live together, it looks stronger than ever. Yes, you’re certainly in love, but it looks like it wasn’t meant to be, to build your life with that person. It’s very shameful, especially when you thought that you would spend the rest of your life with that person. But don’t be sad, because you will find your true love! You will have many relationships in your life, and they can all end badly, but it’s worth the wait even more when you eventually find the person of your dreams, with whom you can become happy. The one you marry, the one you make a family with and become old until death does you part. Love might let you wait, but you immediately know that it’s good. Being in love can look so amazing, but sometimes it’s just not enough. But don’t be sad, because for real, your true love is closer than you think.


¨Don’t search for it, but let it find you. That makes it spontaneous, and then love is precisely the strongest.¨

-Demi aka Creabea-

georgesand1-2x


Dutch


Demi wat een mooie Quote heb je weer uitgekozen! Yes, ik denk zeker dat liefde de basis is van alles.  Liefde is de fundament van alles in een mensenleven….

¨Een mens kan van alles bezitten maar zonder liefde zal al de materiële dingen voor niets zijn, en zullen niks voorstellen…. want materiële dingen kunnen nu eenmaal de behoefte van geliefd zijn en het liefde geven niet vervullen.¨

-Miss B.-

Een persoon kan van alles bezitten maar zonder liefde zal al die materiële dingen uiteindelijk voor niets zijn en zullen niks voorstellen…. want materiële dingen kunnen niet de behoefte van geliefd zijn of het liefde die je moet geven aan een ander. Het is een innerlijke behoefte die alleen gevuld kan worden met liefde. Materiële dingen kunnen iemand tijdelijk gelukkig maken even afleiding geven maar al gauw zit die persoon met dezelfde innerlijke leegte. Kijk maar naar een kind, als een kind zou moeten kiezen tussen materiële spullen of aandacht van zijn of haar ouders dan zou een kind kiezen voor aandacht van de ouders…

That´s just the way it is…. (in my opinion of course). Hoe vaak hoor je niet dat mensen alles over hebben om hun rijkdom in te leveren voor echte liefde en geliefd zijn? Liefde is essentieel… En ik denk zeker dat liefde de basis is van een mens. Vanuit daaruit kan een kind  grotendeels tot een stabiele volwassen persoon groeien, zijn/haar leven opbouwen en heel belangrijk ook liefde geven!

 georgesand1-2x


English


Demi what a nice Quote you have chosen again! Yes, I certainly think that love is the foundation of a persons life. Love is the basis of everything in a human life ….

¨A person can possess everything but without love all material things will be for nothing .. they can not fill the need of being loved and giving love. ¨

-Miss B.-

A person can possess everything but without love all the material things will be for nothing, and will not represent anything …. because material things can not be the need of being loved or the love that you have to give to another. It is an inner need that can only be filled with love…You know what I mean…Material things can temporarily make someone happy for a moment, soon that person is sitting again with the same inner emptiness..

Just look at a child, if a child should choose between material items or attention from his or her parents then a child would opt for the parents’ attention …

That’s just the way it is …. (in my opinion of course)…

How often do you not hear that people have everything to give their wealth for true love and being loved? Love is essential … And I certainly think that love is the basis of a human being because from there a child can grow into a stable adult, build up his / her life and also give love to others!

 

We see you on the next Switch Quote on Saturday with XmelX? We hope so!

 


picsart_10-13-10-50-58-1


 

 

 

picsart_08-18-11-57-24

4 thoughts on “Switch Quote #No.5 with Demi aka Crea Bea (written in english & dutch) Night Vibe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s