#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote No.6° with XmelX (written in dutch & english°) Mah Music Vibe°

PicsArt_08-27-09.07.22


Dutch°


download (2)Ik ben misschien niet de juiste persoon die moet gaan praten over een goed huwelijk, want ik ben een gescheiden vrouw en mijn huwelijk heeft maar 11 jaar stand gehouden. Maar het is wel een feit dat je geen goed huwelijk kan hanteren, als je je partner niet volledig vertrouwt en er buiten de romantische band, geen vriendschappelijke band op na houdt.  Een goede vriend vertrouw je alles toe, dat zou je bij je partner ook moeten kunnen. Een goede vriend luistert naar je als dat nodig is, je partner moet dat ook doen. Een goede vriend zal je eerlijk zeggen als je iets doet of zegt wat niet door de beugel kan, je partner moet dat absoluut ook kunnen zeggen. Een goede vriend houdt van je en accepteert je zoals je bent en je partner zal ook op die manier van je moeten houden.

“Dus is het niet zo dat je partner dan eigenlijk ook je beste vriend is?”

PicsArt_09-04-11.05.15Als je dingen met je vrienden deelt, die je niet met je partner wilt of kunt bespreken, dan moet je je al afvragen waarom je dat niet wilt of kunt. Als er geen of slechte communicatie is, of het vertrouwen om bepaalde dingen te zeggen er simpelweg niet is, dan is de basis van je huwelijk al niet goed. Bij mij ging dat helaas ook zo. Er werden dingen niet verteld, omdat men bang was voor de reactie, er werden over dingen gelogen, omdat men dacht dat dat beter was. Dan weet je gewoon dat het een tikkende tijdbom is we hebben uiteindelijk een gesprek gehad waarin we volledig open waren in alles wat we dachten, verlangen en wilden. Die openheid was voor mij een openbaring en ik vond het echt een last die van mij afviel. Ik had dan ook helemaal geen probleem meer om alles, maar dan ook echt alles tegen hem te zeggen. Helaas telde dat voor mijn toenmalige partner niet en hij kon het niet. Hij bleef liegen, bleef dingen achterhouden en als excuus kreeg ik elke keer: ik wist niet hoe je zou reageren dus heb ik maar niks gezegd. Dat is best wel sneu, als je na een relatie van 17 jaar dingen achterhoudt omdat je niet weet hoe je partner gaat reageren.. Als je dat dan nóg niet weet, dan weet je diep van binnen dat het nooit gaat werken.

Dus hou je partner te vriend, vertrouw hem/haar, deel alles en heb elkaar lief!

XmelX


English°


I may not be the right person to talk about a good marriage, because I am a divorced woman and my marriage has only lasted for 11 years. But it is a fact that you can not have a good marriage, if you do not completely trust your partner and do not have a friendly bond outside the romantic bond. A good friend you trust everything, you should be able to do that with your partner. A good friend listens to you when necessary, your partner must do the same. A good friend will tell you honestly if you do something or say something that can not be done, your partner must be able to say that. A good friend loves you and accepts you as you are and your partner will also have to love you that way.

“So is not it true that your partner is actually your best friend?”

If you share things with your friends that you do not want to discuss with your partner, then you have to wonder why you do not want to or can not. If there is no or bad communication, or the confidence to say certain things is simply not there, then the basis of your marriage is not good. Unfortunately, that was the case with me. Things were not told, because people were afraid of the reaction, people were lying about things because they thought it was better. Then you just know that it is a ticking time bomb. We finally had a conversation in which we were completely open in everything we thought, longed for and wanted. That openness was a revelation to me and I really thought it was a burden that fell away from me. I had no problem at all to say everything, but then also everything to him. Unfortunately that did not count for my then partner and he could not. He kept lying, kept things back and as an excuse I got every time: I did not know how you would respond so I did not say anything. That’s pretty sad, if you keep things back after a 17-year relationship because you do not know how your partner is going to react. If you still do not know that then you know deep down that it will never work. So keep your partner a friend, trust him / her, share everything and love each other!

XmelX

Don’t Forget to check out her Blog!

Melanie – My Journey

inspirational-love-quotes-sayings-15.jpg


Dutch°


Net als een plant water en licht nodig heeft om te groeien zo hebben wij als mensen ook liefde nodig.

-Miss B.-

Ohww yesss! This is the Quote die Melanie Girl voor mij heeft uitgekozen… Yes! Inderdaad ! Ik denk zeker dat liefde heel essentieel is in het leven van een mens. Zonder Liefde heb je helemaal niets…nietwaar?

Love=Life


English°


inspirational-love-quotes-sayings-15

Just Like a Plant Needs Water and Light to Grow,…

We as Humans also Need Love.”

-Miss B.-

Ohww yesss! This is the Quote that Melanie Girl has chosen for me… Yes! Indeed ! I certainly think that love is very essential in a person’s life. Without love you have nothing at all , right?

Love = Life

We See you on the Next Switch Quote on Monday with Grassiella Girl!


picsart_01-08-01-19-45 (1)


 

 

picsart_08-18-11-57-24

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s