#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote with Demi Girl No.11|Music Vibe°Ashanti

 

 

 

PicsArt_03-08-06.46.22

Afbeeldingsresultaat voor "Joy is what happens to us when we allow ourselves to recognize how good things really are"

 

“Joy is what happens to us when we allow ourselves to recognize how good things really are”

Vreugde is datgene wat we allemaal graag willen hebben. Het gevoel van blij zijn, je gelukkig voelen. Maar eigenlijk gebeurd dat pas wanneer we erkennen en herkennen hoe goed dingen zijn, vooral de dingen die we hebben. Vaak willen we meer, denken we dat bijvoorbeeld alleen geld of liefde gelukkig maakt. Want zonder geld kun je niet gelukkig worden, en zonder een ware liefde is het leven niets waard. Maar wat dacht je van kleine herinneringen, kleine momenten die je voor de rest van je leven bijblijven? Dat ene belletje met je beste vriend of vriendin, waarnaar je je echt een stuk fijner voelt, of dat ene tekstje wat iemand je stuurt omdat je het moeilijk hebt. Die vreugde, dat heb je vele malen meer nodig dan geld of ware liefde. Je moet het zoeken in de kleine dingen, de dingen die voor jou echt veel betekenen.

¨Bijt je niet vast in het algemene verhaal, maar zoek je eigen pad. Zoek je eigen vreugde en leef.¨

-Demi aka Creabea-

PicsArt_03-10-07.42.48

Joy is the thing that we all want to have, pretty badly. The feeling of being happy, feeling lucky. But actually, it will only happen when we acknowledge en recognize the good side of things, especially the things that we have. Often we want more, we think for example that only money or love can make you happy. Because without money, you can’t be happy. And without true love, life isn’t worth anything. But how about small memories, small moments that will be with you for the rest of your life? That one phone call with your best friend, where you afterwards feel so much better, or that one text someone sends you when you feel sad. That joy, that’s something you need way more than money or true love. You need to find it in the small things, the things that mean a lot to you.

¨Don’t stick to the common story, but find your own path.

Find your own joy, and live.¨

-Demi aka Crea Bea-

 

ThnQ so much Demi Girl for this great message!

Don´t Forget to check out her blog:

http://creabealounge.wordpress.com/

 

 

shout-out-to-the-people (3).jpg

 

PicsArt_03-10-07.43.08


 

2016-08-20-18-29-47-1.jpgBen je constant dingen aan het doen voor anderen? Het is heel leuk om jezelf te wijden aan een ander, vooral voor je dierbaren begrijp me niet verkeerd, maar vergeet niet dat je ook aan jezelf moet denken. Dat is precies de boodschap van deze quote. Natuurlijk moet je er zijn voor anderen, maar lieverd, vergeet jezelf niet! Soms is het moeilijk bepaalde taken over te dragen … Ik weet het … je wilt niet dat er iets mis gaat … Ik vind het ook moeilijk om soms afstand te nemen. Want als ik dat doe, vraag ik me af of ze het zonder mij kunnen redden. Natuurlijk zullen ze zichzelf redden. Als je ook een moeder bent, zul je dit gevoel misschien herkennen. Maar je moet ook dingen doen die je leuk vindt als een persoon. I ‘m just saying! Niet dat je ongelukkig bent wanneer u zich 100% voor uw familie inzet, het beste waar je inmiddels in kunt investeren, is je gezin/familie. Maar het is leuk om af en toe ook iets voor jezelf te doen.

¨Shout to the Ones that Have  to Take Care for Their  Parents¨

Er zijn jongeren die te maken die te maken hebben met zorg van hun moeder of vader die offeren veel dingen op om er voor hun ouder(s) te zijn. En dat is een heel mooi gebaar het er willen zijn voor je ouder(s) die verplichting voel je omdat zij jou het leven hebben geschonken, desondanks vind dat je wel moet realiseren dat je iemand kun ondersteunen en niet ten koste van jezelf mentaal, emotioneel en je leven die jezelf aan het op bouwen bent compleet on hold moet zetten. Persoonlijk denk ik dan dat het niet healthy is, op ten duur draag je een kast van jezelf en die personen waarvoor je zorg moet dragen en dat is to much to handle…

“Alles draait om balanceren en ik denk dat het volledig wegcijferen niet echt de beste manier is om er voor iemand anders te zijn …” -Miss B.-

So yes, just think about it! Geweldig citaat Ik ben het helemaal eens!

Defintely een shout out voor deze fantastische mensen die altijd aan anderen denken! Vergeet niet om deze fantastische mensen af en toe te herinneren dat ze ook aan hun eigen happiness moeten denken!

 

 

 

shout-out-to-the-people (3)

PicsArt_03-10-07.42.48

 

Are you constantly doing things for others? It is very nice to dedicate yourself for Aanother especially for your loved ones don’t get me wrong, but do not forget that you also have to think about yourself. That is exactly the message of this Quote. Of course you have to be there for others but darling do not forget yourself! Sometimes it is difficult to hand over certain tasks … I know … you do not want anything wrong to go wrong … I also find it difficult to distance myself sometimes. But when I do I wonder if they can manage to do it without me. Of course they will be able to do it themselves, if you also a mother then you may recognized this feeling.

But you also have to do things that you like as an individual person. I’m just saying! Not that you are unhappy when you commit yourself 100% to your family the best thing that you can invest in is your family. But it is nice to also do something for yourself once in a while. Sometimes you also have to think a bit about yourself…

¨Shout to the Ones that Have  to Take Care for Their  Parents¨

There are young people that make dealing with care of their mother or father who sacrifice many things to make their parent (s). And that’s a very nice gesture to be sure your parent (s) that obligation you feel because they have given you life, nevertheless find that you have to realize that someone can support and not at the expense of yourself mentally, emotionally and put your life that you are building yourself completely on hold. Personally, I think it’s not healthy, at at time you wear a wardrobe of yourself and those people for whom you must ensure, and that’s to much to handle …

“Everything is about balance and I think the full-effacement is not really the best way to make someone else …”

-Miss B.-

So yes, just think about it! Great quote I totally agree!
Defintely a shout out for these fantastic people who always think of others! Do not forget to occasionally remind these fantastic people that they must also think of their own happiness!

Just think about it! Great Quote I totally Agree!

 

We See on the Next Switch Quote with XmelX girl on saturday! Ohww Yesss!

PicsArt_03-08-07.02.48

 

 

 

PicsArt_02-18-05.38.49

 

2 thoughts on “Switch Quote with Demi Girl No.11|Music Vibe°Ashanti

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s