#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote with Demi Girl No.23 (*written in dutch and english)

 

 

PicsArt_03-08-07.07.39

 

 

 

356cb45bbbbad5d21033d3a9111576f5

 

 

‘Don’t let anyone’s ignorance, hate, drama or negativity stop you from being the best person you can be.’

 

Sowieso moet je je nooit door iemand laten tegenhouden om iets te doen, ongeacht of diegene het goed bedoeld of niet. Jij bent de baas over je eigen leven. Natuurlijk zijn adviezen mooi meegenomen, en je hoeft ook niet alles te negeren, maar weet gewoon dat je ook niet naar alles hoeft te luisteren. Zeker niet naar mensen die er geen verstand of weet van hebben. Als zij niet weten wat het is, of het niet zelf hebben meegemaakt, dan moet je je niets aantrekken van wat zij zeggen. Jij weet dan wel beter. En wanneer iemand haat op jou wegens jaloezie, wees dan maar trots. Want zij zijn jaloers op iets wat jij wel hebt, maar zij niet. Laat dat niet in de weg staan, ga daar boven staan en laat je veren zien! En drama en negativiteit moet je proberen te vermijden en te negeren. Al heeft iemand ruzie met een ander en zit jij er middenin, ga dan geen kant kiezen. Leg aan beide partijen uit hoe jij je erover voelt, maar laat het je er niet van weerhouden om met beide alsnog een mooie band op te bouwen. Dat twee met elkaar in de clinch liggen, wil niet zeggen dat jij je daar bij neer moet leggen en bij aan moet passen.

Jij weet wie je bent, jij weet wat je nodig hebt om zo te zijn, en dat moet je toestaan in je leven. Al het andere, daarvan zet je de koffers buiten. En je geeft een enkeltje mee, zodat het niet meer terugkeert

-Demi aka Creabea-

 

 

PicsArt_03-10-07.42.48

‘Don’t let anyone’s ignorance, hate, drama or negativity stop you from being the best person you can be.’

You should never let someone stop you from doing what you love, or what you really want to do, regardless of that person is just trying to help you. You’re the boss of your own life. Of course advises are good and kind, and you don’t have to ignore everything, but just know that you don’t need to listen to everything. Especially not to people who don’t have ignorance, or translated, having knowledge of something. If they don’t know what it is, or when they haven’t experienced it, then you shouldn’t be bothered with what they say. You know better. And when someone hates you out of jealousy, then be proud. Because they’re jealous of something you have, but they don’t. Don’t let that get into your way, stand above it and show your feathers! And drama and negativity is something you should try to avoid and to ignore. When someone has a fight with someone else, and you’re in-between them, don’t pick a side. Explain to both how you feel about it, but don’t let it stop you to still be friends with them both. That two can’t accept each other, doesn’t mean that you should end things and change your way of hanging out with them.

¨You are who you are, you know what you need to be that way, and that is what you should allow in your life. All the other things, you just put the suitcases outside. You give it an one way ticket, so it can never return.¨

-Demi aka Creabea-

 

Sometimes I Pretend To Be Normal But It Gets Boring,So I Go Back To Being Me ~ Happiness Quote

 

Anders doen dan wat jij bent is een no go!

Althans voor mij wel! Just be you! Maar wat is normaal eigenlijk? Mijn normaal is  maybe niet jou normaal en wat voor jou normaal is voor mijn niet normaal. Hebben we het echt over normaal zijn of over een standaard beeld of verwachting die we in het algemeen door de meerderheid als normaal wordt beschouwd? Ik denk zeker dat het heel belangrijk is om jezelf te blijven, en of het nou voor een ander een leuk iets is  om te accepteren of niet dat moet niet jou main concern zijn. Ik denk dat als je gaat handelen  puur uit verwachting van anderen dat je jezelf tekort doet en het leven moeilijker en onaangenamer zal maken voor jezelf. Als je een in bepaalde leeftijdsfase zit dan wordt er zeer waarschijnlijk verwacht dat je ook handeld op een bepaalde manier die voor in die leeftijdsfase het meeste logische is. En ergens is het ook wel logisch but what about als je nou merkt dat je jezelf niet compleet kunt vinden in het verwachtingspatroon die er geldt voor die leeftijdsfase? Is er dan meteen iets mis aan je? Ben je dan afwijkend? Puur omdat je jezelf niet kunt vinden in wat er verwacht wordt?

I don´t know , wat denk jij?

One thing I know for sure:

” Het is heel belangrijk om je leven te leiden als het persoon die  jij werkelijk bent. Anders hou je niet alleen anderen maar ook jezelf voor de gek. “

-Miss B.-

 

PicsArt_03-10-07.42.48

 

Acting differently than what you are is a no go!

At least for me! Just be you! But what is normal? My normal is maybe not you normal and what is normal for you for my not normal. Are we really talking about being normal or about a standard picture or expectation that is generally considered normal by the majority? I certainly think it is very important to remain yourself, and whether it is a nice thing for another to accept or not that should not be your main concern. I think that if you are going to act purely on the expectation of others that you are short of yourself and will make life more difficult and unpleasant for yourself. If you are in a certain age phase, it is very likely that you also acted in a way that is most logical in that age phase. And somewhere is it logical but what about if you notice that you can not find yourself completely in the expectations that apply to that age phase? Is there something wrong about you right away? Are you deviant? Purely because you can not find yourself in what is expected?

I don’t know, what do you think?

One thing I know for sure:

¨It is very important to live your life as the person you really are. Otherwise you not only fool others but also yourself. “

-Miss B.-

 

See you on the next Switch Quote with XmelX on Saturday?

picsart_10-13-10-50-58-1

 

picsart_08-18-11-57-24

2 thoughts on “Switch Quote with Demi Girl No.23 (*written in dutch and english)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s