#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote with Demi Girl No.27 (written in english & dutch) Music Vibe

PicsArt_03-08-07.07.39


PicsArt_08-30-04.50.43

So we are back, my mom is back in Curacao en ik mis haar heel erg! But yes,….Switch Quote will be only on the Wednesdays with Demi Girl and I deze maand mei.Totdat XmelX and Grassiella Girl terug zijn in June! XmelX is lekker op vakantie en Grassiella Girl is bezig met een belangrijk project so yes, there we gooooo!

Afbeeldingsresultaat voor sometimes you never know the value of a moment until it becomes a memory

‘Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory.’

Er zijn soms van die dagjes weg, die momenten die je maakt met iemand waar je op dat moment dan niet bij stilstaat dat je die persoon misschien nooit meer ziet. Je hebt op die momenten geen besef van hoe waardevol het is, net zo min als de waarde van het leven. Je maakt er dan ook niet veel speciaals van, maar eigenlijk zou je dat wel moeten doen. Stel je voor dat er iets gebeurd met diegene, een paar dagen na je uitje. Dan ga je terugdenken aan die laatste dag die je samen spendeerde, en dan besef je je dat het niet genoeg gewaardeerd hebt, en dat het nu alleen nog maar een herinnering is van dat je met diegene bent samen geweest. Maar heb je dan ook herinneringen van hoe het was, wat je gezegd hebt, wat er gebeurd is? Meestal heb je die niet. Maak van elk moment een feest, doe dingen die je bijblijven. Alleen een waardering van een laatste moment samen kan een mooie herinnering worden wanneer je er ook echt een herinnering van maakt. Waardeer elk moment dat je met iemand hebt, en neem risico’s. Juist die herinnering zul je meer waarderen wanneer het een echte herinnering zal worden.

Don’t forget to check out her blog:

http://www.creabealounge.wordpress.com

PicsArt_03-10-07.42.48

Sometimes you have a day off with someone, those moments that you make with someone.

But you don’t realize or even think about that it could be the last time you’ll ever see that person again. At those moments, you don’t realize the value of it, just as little as the value of life. You don’t make it special, but you should do so. Imagine that something happens with that person, a couple days after your trip. You will think back at that last day you spend together, and then you realize that you didn’t value it enough. And now, it’s just only a memory of have been together with that person. But do you also have memories of how it was, what you said, what happened? Mostly, you don’t. Make a party out of every moment, do things that will be in your memory forever. Only a value of a last moment together can become a beautiful memory once you really make a memory out of it. You should value every moment that you have with someone, and take risks. A memory like that will be more valued as soon as it becomes a real memory.

Don’t forget to check out her blog: http://www.creabealounge.wordpress.com

Afbeeldingsresultaat voor life is so much brighter when we focus on what truly matters

“We just want to live life and not look back with regret afterwards and wish that we had to get more out of life when there was time for it. Because let’s be honest the time we lose that will never come back!”

Let’s spend it well!

-Miss B.-

Yes! I definitely think life has a lot more value when we focus on what is really important! Nowadays everyone is busy with achieving success and the time that you have to invest in achieving that particular success or recognition is a lot! And we all do that in one way or another. You and me too. It depends on what we have set for ourselves. The moment we achieve it, the success we have striven for is achieved. I think that the view of being successful in life differs per person. What in my view is a success may not be a success for you. (At least that’s the way I see it). We have to surrender a lot and have to make a lot of sacrifices. But is it worth it? Because on the other hand, we also lose other things that may be even more important. We can not do everything at once. It is therefore a great message! Awesome Quote Demi Girl I really loved the message! But do not get me wrong …. I’m not saying that we should not have goals or can not fully go for what we want to achieve. We just want to live life and not look back with regret afterwards and wish that we had to get more out of life when there was time for it. Because let’s be honest the time we lose that will never come back!

It is smart when we are aware in the things or goals that we choose to spend our time on whether they are; be feasible, realistic and worth investing so much time. It is certainly good to ask ourselves the following questions: What are the sacrifices that I then have to do? Do I want to make that sacrafice? By asking ourselves these questions we at least consciously live with the time we have and which we have to distribute. And we can gauge whether what we want to go for is worth it.

We do not want all the beautiful things of life to pass us by….The last thing we want is that we have surrendered so much precious time of our lives and that in the end it turned out not to be worth it …. and we do not want that for ourselves do not we? I do not.

So yes, we have to choose our plans and goals wisely! And invest wisely in the things that really matters only then we will be able to look back on our life with a satisfied feeling and say to ourselves with a big smile:

“I did a great job! I really invested my time in the things that really matters to me!

“We willen nu eenmaal het leven leven en niet achteraf met spijt terugkijken en wensen dat we meer uit het leven hadden moeten halen toen er nog tijd voor was. Because let’s be honest de tijd die we verliezen die komt nooit meer terug!” Let’s spend it well!

-Miss B.-

Yes! Ik denk zeker dat het leven veel meer waarde heeft als we focussen op wat echt belangrijk is! Tegenwoordig is iedereen druk bezig met het behalen van succes en het tijd dat je erin moet steken om die bepaalde succes of erkenning te behalen is veel! En dat doen we allemaal wel op één of ander manier. Jij en ik ook. Het ligt eraan wat we als doel hebben gezet voor onszelf. Op het moment dat wij die behalen dan is het succes waar wij naar hebben gestreefd bereikt. Ik denk dat het kijk op succesvol zijn in het leven verschilt per persoon. Wat in mijn ogen een succes is , is misschien voor jou geen succes. (Tenminste that’s the way I see it).

We moeten veel inleveren en moeten veel opofferingen doen. Maar is het waard? Want aan de andere kant verliezen wij ook andere dingen die misschien nog belangrijker zijn. We kunnen nu niet eenmaal alles tegelijk doen. Het is daarom een great message! Awesome Quote Demi Girl I really loved the message! But don’t get me wrong….Ik zeg niet dat we geen doelen moeten hebben of niet volledig er voor kunnen gaan voor wat willen bereiken. We willen nu eenmaal het leven leven en niet achteraf met spijt terugkijken en wensen dat we meer uit het leven hadden moeten halen toen er nog tijd voor was. Because let’s be honest de tijd die we verliezen die komt nooit meer terug! Het is slim als we bewust zijn in de dingen of doelen die we kiezen om ons tijd in te steken om te kijken of ze; haalbaar zijn, realistisch en de moeite waard zijn om er zoveel tijd in te steken. Het is zeker goed om onszelf het volgende af vragen: Wat zijn de opofferingen die ik dan vervolgens moet gaan doen? Heb ik dat wel voor over?

Door onszelf deze vragen te stellen leven we in ieder geval bewust met de tijd die we hebben en die we moeten verdelen. En kunnen we peilen of hetgeen waar we voor willen gaan de moeite waard is. We willen niet dat al het mooie van leven aan ons voorbij gaat, dat zou toch zonde zijn? Het laatste dat we willen is dat we zoveel kostbare tijd van ons leven hebben ingeleverd en dat het uiteindelijk niet de moeite waard bleek te zijn…. and we don’t want that for ourselves don’t we? I don’t.

So yes, we have to choose our plans and goals wisely! And invest wisely in the things that really matters alleen dan zullen we met een tevreden gevoel later terug kunnen kijken op ons leven en met een big smile tegen onszelf kunnen zeggen:

” I did a great job! I really invested my time in the things that really matters to me!

Dit was wat ik uit de Quote heb uitgehaald dat Demi Girl voor mij heeft uitgekozen. ThnQ Girl!! Awesome Quote!

See you next week on the next Switch Quote with Demi Girl!

4 thoughts on “Switch Quote with Demi Girl No.27 (written in english & dutch) Music Vibe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s