#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote No.32 with Demi girl & Miss B. (written in dutch & english) Mah Music Vibe

 

PicsArt_03-08-06.46.22

 

 

PicsArt_02-05-09.56.00Afbeeldingsresultaat voor 'There are 7 billion people on this planet who I have not met, and 195 countries I have not visited. Yet I am stuck in this insignificant town, being pressured into making decisions about my future, when I barely even know who I am.'

picsart_03-26-07-05-10

‘There are 7 billion people on this planet who I have not met, and 195 countries I have not visited. Yet I am stuck in this insignificant town, being pressured into making decisions about my future, when I barely even know who I am.’

Onvoorstelbaar hoeveel mensen er rondlopen op deze aarde. Van al die mensen, ken je er hoogstens duizend. Die duizend kunnen overal vandaan komen, maar de meesten zullen uit eigen land komen. Al die landen die je nog nooit hebt ontdekt, wat voor vrienden kun je daar ontmoeten? Kun je avonturen met ze beleven? Ontmoet je misschien wel de liefde van je leven? Maar je kunt er niet heen, want je zit vast in de stad waar je nu leeft, het kleine dorpje waar je niet weg kan. Je moet zoveel keuzes maken over je toekomst, terwijl je zoveel nog niet ontdekt hebt over jezelf. Misschien wil je wel in een land blijven wonen wanneer je er geweest bent. Wat als je nu een studie volgt en over twee jaar naar Australië gaat? En daar blijft omdat je de liefde van je leven tegenkomt.

Je kunt je toekomst niet bepalen als je blijft waar je bent. Je moet de wijde wereld intrekken, risico’s nemen en kansen aangrijpen. Alleen dan ontdek je waar jouw toekomst naar toe zal gaan.

-Demi AKA Creabea-

 

PicsArt_03-10-07.42.48

It is unbelievable how many people walk and live on this earth. From all those people, you know around one thousand people. Those thousand people can be anywhere, but most of them will be located in your own country. All those countries you’ve not discovered yet, what kind of friends can you meet there? Can you go on adventures with them? Will you meet the love of your life? But you can’t go there, because you’re stuck in the city where you live now, the small village which you can’t leave. You have to make so many decisions about your future, while you haven’t discovered everything yet about yourself. Maybe you want to stay and live in a different country as soon as you’ve been there. What if you follow a new study now and move to Australia within two years? And stay there because you meet the love of your life.

You can’t decide your future if you stay at the place where you are now. You must withdraw the wide world, take risks and grab chances. Only then you will discover where your future will go.

-Demi aka Creabea-

 

Afbeeldingsresultaat voor being told you're appreciated

PicsArt_08-30-04.50.43

Dat je inzet, je liefde, je tijd of werk wordt gewaardeerd. Vaak zijn de woorden dat de persoon naar je uit  Words… een woord die bestaat uit 5 letters… die de kracht heeft om iemand te breken of op te bouwen.

Yes, Words are powerful… Period.

Maar we kunnen op woorden op twee manieren gebruiken , that´s right: Positief & Negatief..

Let´s focus on the positieve part.  Yes! Complimenten, erkenning, waardering are the most uplifting thing thing for our soul! Jong en oud allemaal worden we intens gelukkig als we op een terechte en gepast manier worden gewaardeerd, especially door ons loved ones. Die gevoel van waardering brengt vreugde in je hart dat is wat intens veel vreugde met zich meebrengt.

 

 

Het geeft je het gevoel dat je waard bent. Dat je ertoe doet, je harde werk is niet ongezien. Het is mooi als je gewaard wordt maar het is ook mooi om een ander waardering te tonen.

Wanneer heb jij voor het laatst naar iemand jou waardering naar hem/haar geuit?

PicsArt_03-10-07.42.48

That your commitment, your love, your time or work is appreciated. Often the words that the person comes to you from Words … a word consisting of 5 letters … that has the power to break or build someone. Yes, Words are powerful … Period. But we can use words in two ways, that’s right: Positive & Negative. Let’s focus on the positive part. Yes! Compliments, recognition, appreciation are the most uplifting thing for our soul! Young and old all become intensely happy when we are valued in a justified and appropriate way, especially by loved ones. That feeling of appreciation brings joy to your heart that is what brings with it a lot of joy. It gives you the feeling that you are worthy. That you matter, your hard work is not unseen. It is nice if you are judged but it is also nice to show a different appreciation. When did you last say to someone your appreciation to him / her?

 

picsart_10-13-10-50-58-1


 

 

 

See you on the Next Switch Quote on Saturday with XmelX!

picsart_08-18-11-57-24

4 thoughts on “Switch Quote No.32 with Demi girl & Miss B. (written in dutch & english) Mah Music Vibe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s