#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote with Demi Girl No.34 (written in dutch & english) Mah Music Vibe

PicsArt_03-08-06.46.22

 

Afbeeldingsresultaat voor saying something and wishing you had not, or saying nothing, and wishing you had?'

 

‘Have you ever wondered which hurts the most: saying something and wishing you had not, or saying nothing, and wishing you had?’

Ik denk dat iets niet zeggen wat je graag had willen zeggen, pijnlijker is dan iets te zeggen wat je beter niet had kunnen zeggen. We nemen zoveel risico’s niet omdat we bang zijn voor afwijzing of een slechte afloop. En als het ons eenmaal overkomt, dat iets niet uitpakt zoals we het voor ogen hadden, dan durven we het nooit meer te doen. Maar als je nooit dat ene leuke meisje of die ene leuke jongen durft aan te spreken, dan weet je nooit of het iets had kunnen worden. Ja, het had kunnen uitlopen op een blauwtje. Maar wat als het goed had uitgepakt? Misschien was je dan nu wel gelukkig getrouwd met een gezin. Soms moet je risico’s nemen om verder te groeien, om jezelf te doen ontplooien en ontwikkelen. Om van jezelf een gelukkiger mens te maken. Wees niet bang om soms eerlijk te zijn, het kan je alleen maar verder brengen, ongeacht de uitkomst.

Don´t Forget to Check out her Blog!

http://www.creabealounge.wordpress.com

PicsArt_03-10-07.42.48

I think that not saying something which you wished you had said is more painful than saying something which you better kept to yourself. We often don’t take risks because we’re afraid of being rejected or for a bad outcome. And when it does happen to us, and it doesn’t end as we thought it would end, we don’t dare to do it ever again. But if you never dare to talk to that one cute girl or cute guy, you’ll never know what it could’ve been. Yes, it could’ve ended in nothing, being rejected and all awkward. But what if it ended well? Maybe you were now happily married with a family. Sometimes you need to take risks to grow further, to unfold yourself and to develop yourself, to make a happier person of yourself. Don’t be afraid to be honest sometimes, it can only bring you further, regardless of the outcome.

 

Gerelateerde afbeelding

¨We zijn uniek en dat weegt meer dan het vergelijken van ons zelf met een ander.¨

Yes, allemaal hebben we wel de neiging om onszelf te vergelijken…. Op welk gebied dan ook. Ik denk zeker dat er altijd wel iemand is de inderdaad net iets beter is…of net iets knapper is of net iets meer succes heeft…. Persoonlijk vind ik dat de meeste van ons eigenlijk meer focussen op het vergelijken van onszelf met een ander dan met het beseffen dat we elk uniek zijn. Niemand is zoals jij of zoals ik. Zelfs tweelingen die misschien qua uiterlijk identiek zijn, zijn toch elk uniek. Elk hebben ze iets in hun persoonlijkheid die ook een identieke tweeling kenmerkt als uniek. Ik denk zeker dat we moeten beseffen dat we uniek zijn en dat we dat moeten waarderen. Hoe vaak zie je niet dat heleboel mensen kunnen zingen of kunnen tekenen, maar  toch elk iets unieks hebben in hun stem of in hun manier van tekenen die hun uniek maakt en onderscheid van een ander? We moeten tevreden zijn met ons eigen kunnen en hoe we eruit zien. We zijn uniek en dat weegt meer dan het vergelijken van ons zelf met een ander. Want ja, er zal inderdaad altijd wel iemand zijn die beter is, mooier is , meer talent heeft….  Maar er is niemand die jou of mij kan zijn!

Heb jij de neiging om jezelf met anderen te vergelijken of waardeer jij meer het feit dat je uniek bent?

 

PicsArt_03-10-07.42.48

¨We are unique and that weighs more than comparing ourselves with another.¨

We all have the tendency to compare ourselves … in any area. I certainly think that there is always someone who is indeed slightly better … or just a bit more handsome or just a bit more successful …. Personally, I think most of us are actually more focused on comparing ourselves with a different person than realizing that we are each unique. Nobody is like you or like me. Even twins that are perhaps identical in appearance are each unique. Each may have something in their personality that also identifies identical twins as unique. I certainly think that we need to realize that we are unique and that we should appreciate it. How often do you not see that many people can sing or draw, but still have something unique in their voice or in their way of drawing that makes them unique and different from another? We must be content with our own abilities and how we are. We are unique and that weighs more than comparing ourselves with another. Because indeed, there will always be someone who is better, more beautiful, has more talent …

But there is no one who can be you or me! Do you have a tendency to compare yourself with others or do you value the fact that you are unique?

picsart_10-13-10-50-58-1

 

 

See you on the Next Switch Quote with XmelX on Saturday!

picsart_08-18-11-57-24

One thought on “Switch Quote with Demi Girl No.34 (written in dutch & english) Mah Music Vibe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s