#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote with XmelX & Miss B. No.35 (written in dutch & english) Music Vibe

PicsArt_03-08-07.07.39

 

Afbeeldingsresultaat voor whatever you are be good one

 

Mooie Quote is het niet? We moeten zeker goed zijn in wat we doen en in de persoon die we zijn. Maar er is een verschil tussen goed zijn in wat je doet en goed willen lijken. Tegenwoordig vinden mensen heel belangrijk hoe ze worden gezien en dat lijkt zelfs meer te wegen met hoe ze eigenlijk werkelijk zijn vanuit hun hart. Als je je werkt doet vanuit je hart  dan zul je zien dat het voor anderen automatisch zichtbaar is en dat je goed bent in wat je doet. Als je je werk doet om beter over te komen zul je vroeg of laat door de mand vallen en is het voor anderen ook duidelijk dat je niet echt bent zoals je jezelf presenteert.

Ik vind het zeker belangrijk dat we goed zijn in wat we doen maar pas op dat je niet verstrikt raakt in jezelf constant perfect te willen doen overkomen of jezelf nog beter te doen overkomen dan dat je werkelijk bent! Blijf realistisch en eerlijk met jezelf en hoe goed je ook bent in wat je doet doe alles vanuit je hart en niet om anderen te imponeren!

Wees goed in wat je doet maar stel geen hoge grenzen aan jezelf want perfect zullen we het nooit kunnen doen! That´s a Fact!

-Miss B-

PicsArt_03-10-07.42.48

Beautiful Quote isn´t it? We must certainly be good at what we do and in the person we are. But there is a difference between be good and want to look good. Nowadays people find it very important how they are seen and that seems to weigh even more with how they actually are from their hearts. If you do your work because you do it from your heart then you will also see that it is automatically visible to others that you work from your heart and that you are good at what you do. If you do your work to come across better you will sooner or later fall through the basket and it is clear to others that you are not real as you present yourself.

¨I think it is important that we are good at what we do, but be careful not to get entangled in constantly trying to make yourself appear perfectly or to make yourself even better than you are! Stay realistic and honest with yourself and how good you are in what you do, do everything from your heart and not impress others! Be good at what you do but do not set high limits on yourself because we will never be able to do it perfectly!¨

-Miss B-

 

 

Afbeeldingsresultaat voor you keep a lot yourself because it's difficult to find people to understand

Iedereen heeft zijn verhaal, we hebben allemaal wel dingen meegemaakt waar we lastig over kunnen praten. We willen het misschien wel, maar het is zo intens dat het niet makkelijk is. En dan is er nog dat trekje wat bijna iedereen van ons in zich heeft: Wat zal die persoon hier van denken!? Jezelf al scenario’s gaan voorstellen over hoe een persoon kan reageren bij het vertellen van jouw verhaal, is echt iets wat we moeten afleren. We kunnen op voorhand niet weten hoe iemand op iets reageert, dus waarom zouden we dan niet gewoon ons hart luchten als we daar behoefte aan hebben? Hoe kun je weten dat die persoon er geen begrip voor heeft of het niet begrijpen zal? Dat kún je niet weten. Als vrienden naar je toe komen en jou in vertrouwen nemen, dan zeg je zelf ook “Je kunt mij alles vertellen, ik ben je vriendin en zal je helpen”. Maar zelf zijn we terughoudend in de dingen die we delen, omdat ze zo heftig zijn en we niet weten of ze het begrijpen? Rare manier van denken hè? Maar op die manier houden we heel veel bij onszelf, potten we het op van binnen en laten we het maar voor wat het is. Dus in die zin ben ik het niet eens met deze quote. 

Het is helemaal niet moeilijk iemand te vinden die jou begrijpt, want hoe kun je dat nou weten als je je niet opent voor iemand die je volledig vertrouwt? Wie zegt dat zij het niet zullen begrijpen? Dat het misschien moeilijk is om je te openen, omdat je het gewoon moeilijk vindt om over iets te praten, is weer een ander verhaal. Maar vul de gevoelens en gedachten van een ander niet op voorhand in, laat die persoon voor zichzelf denken. Dat doe jij toch ook veel liever!

-XmelX-

PicsArt_03-10-07.42.48

PicsArt_09-04-11.05.15Everyone has his story, we have all experienced things that we can talk about. We may want to, but it is so intense that it is not easy. And then there is that puff that almost everyone has of us: What will that person think of this !? Presenting yourself scenarios about how a person can react to telling your story is really something we have to unlearn. We can not know in advance how someone reacts to something, so why not just air our hearts when we need it? How can you know that person does not understand or understand? You can not know that. When friends come to you and take you in confidence, you say say to your friends: “You can tell me everything, I am your friend and will help you”. But are we self-reluctant in the things we share because they are so intense and we do not know if they understand? Rare way of thinking huh? But that way we keep a lot of ourselves, we poke it up inside and let it go for what it is. So in that sense, I do not agree with this quote.

 

¨It is not difficult at all to find someone who understands you, because how can you know that if you do not open yourself to someone you completely trust? Who says they will not understand? That it may be difficult to open because you just find it difficult to talk about something is another story. But do not fill in the feelings and thoughts of another person in advance, let that person think for themselves. You do that much better!¨

-XmelX-

Awesome XmelX!

Don´t Forget to check out het blog!

http://www.kleinkaboutertje.wordpress.com

 

See you on the next Switch Quote!

picsart_01-08-01-19-45 (1)

 

picsart_08-18-11-57-24

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s