Nieuwe Topics

Switch Quote No. 48 with Demi Girl & Miss B. (written in english & dutch) Mah music Vibe ¨Survivor¨Destiny Child

 

preview.jpeg

PicsArt_02-05-09.56.00

preview-6.jpg

Welcome in another Switch Quote with:

preview-3.jpg

Are ready ? Let´s do this!

14 Quotes About Love To Get You In The Mood For Valentines Day

Source photo:www.culturetrip.com

‘To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that’s everything.’

PicsArt_03-10-07.42.48

¨When love is mutual, when friends want to be with you, when family loves you. Everything who loves hanging out with you, that is love.¨

-Demi Girl aka Creabea-

Loving someone looks less, while people who love you, look like a lot more. You can only love one person, but many more people can love you. That last thing feels like so much more, it feels like something special. But the combination of loving and being loved, that is so much more. That is everything, everything where a person dreams off. When love is mutual, when friends want to be with you, when family loves you. Everything who loves hanging out with you, that is love.

That isn’t only loving someone, that’s not being able to live without the other person. That love is something we all need, it keeps us alive, and it keeps us standing. It gives us affection, and we need that in this world.

 

ThnQ Demi Girl! You´re Awesome ! Don´t Forget to check out her Blog!

http://www.creabealounge.wordpress.com

PicsArt_03-10-07.43.08

Wanneer liefde wederzijds is, wanneer vrienden bij je willen zijn, wanneer je familie van je houdt. Iedereen die graag met je omgaat, dat is liefde.

-Demi Girl aka CreaBea-

Van iemand houden lijkt weinig, terwijl wanneer mensen van je houden lijkt alsof het meer is. Jij houdt maar van één iemand, maar meerdere mensen houden van jou. Dat laatste voelt als meer, voelt als iets speciaals. Maar de combinatie van houden van en dat men van jou houdt, dat is zoveel meer. Dat is alles, alles waar een mens van droomt. Wanneer liefde wederzijds is, wanneer vrienden bij je willen zijn, wanneer je familie van je houdt. Iedereen die graag met je omgaat, dat is liefde. Dat is niet alleen houden van, dat is niet meer zonder elkaar kunnen leven. Dat liefhebben hebben we allemaal nodig, dat houd ons in leven, dat houd ons stand. Dat geeft ons genegenheid, en dat hebben we nodig in deze wereld.

ThnQ Demi Girl! You´re Awesome ! Don´t Forget to check out her Blog!

http://www.creabealounge.wordpress.com

 

Afbeeldingsresultaat voor don't be worrier a warrior Quote

Source photo: http://www.cha-ching.com.au

PicsArt_03-10-07.42.48

Because life goes on despite the pain we sometimes experience and makes it hard to live life … it is a real “warrior” that continues and life continues to live …

Let’s Be a Warrior!

-Miss B.-

Yesss to this Quote! As humans, we all have our concerns. We can sometimes worry about things … That’s normal because we want to ensure that everything goes as smoothly as possible. Look, there are things that if we worry about it, we can do something about it and we have things that we worry about that we have no control over, and that is what I personally suffer a lot from. I often worry about things that I simply have no control over. And I have that quite often …. But too much of something is never good … But too much of something is never good … hear me talk … If only I could put it into practice as easily as I say it to you now,… it´s not easy you know?… I am someone who makes a lot of things. I love that everything goes well and I sometimes worry about things that I have no control over or my biggest fear …

So yes, technically I am a “Worrier”.

The funny part is that I am also a ‘warrior’. I do not give up easily and despite that life has made me experience painful things. Think for example my sister her two children, my father I lost. They are tough things and nevertheless the big loss I try to continue … That is not always easy but I do my best to fight every day the struggle of loss …. Sometimes I make myself I am sometimes busy and wondering how I will suddenly lose 1 of my three loved ones that I have left. That is not healthy to worry about and worry, I know …. But those are the scars I have to live with …. Every Single Day …

If you’re maybe someone or just if I have experienced something similar, then you know what I am talking about. I continue to force myself to fight, stay positive and continue to enjoy life and to enjoy the loved ones I still have my husband and my family and my mother, my two besties (childhood friends) and my nephew and niece. It is not surprising that we are worried especially if you have experienced such painfull things. I will say give yourself the space to cry when you feel it air up and it gives strength to move on. I think for sure that life full of worries will also make you miss a lot, I also live every day in the fear of missing my loved ones (who are still me) who are very close to me and who are part of my life. But I try to push myself not to think too much about it because otherwise I miss all the beauty of life.

Because as I already said at the beginning of this article:

“Life goes on despite the pain we sometimes experience and makes it hard to live life … is it a real” warrior “that continues and continues life continues to live …. ¨

Let’s Be a Warrior!

-Miss B.-

Afbeeldingsresultaat voor don't be worrier a warrior Quote

Source photo: http://www.cha-ching.com.au

PicsArt_03-10-07.43.08

Because het leven gaat verder desondanks het pijn die we soms ervaren en het pittig maakt om het leven te leven … het is een echte ¨Warrior¨ die door blijft zetten en het leven blijft leven… Let´s Be a Warrior! -Miss B.-

Yesss to this Quote!  Als mens hebben wij allemaal onze zorgen. We kunnen onszelf soms druk maken over dingen… Dat is normaal want we willen natuurlijk dat alle zo goed mogelijk verloopt. Maar te veel van iets is nooit goed… Hoor me praten…. Kon ik het maar zelf ook zo makkelijk in praktijk brengen zoals ik het nu tegen jou zeg, ik ben iemand die zich veel maakt. Ik hou er van dat alles goed verloopt en ik maak me soms ook druk om dingen waar ik of geen controle over heb of mijn grootste angst is…. So yes, technisch gezien ben ik een ¨Worrier¨.

The funny part is dat ik ook een ¨Warrior¨ ben. Ik geef niet makkelijk op en desondanks het leven mij pijnlijke dingen heb doen meemaken. Denk aan bijvoorbeeld mijn zusje haar twee kindjes, mijn vader die ik verloren heb. Het zijn pittige dingen en desondanks het grote verlies probeer ik toch door te blijven zetten… Dat is niet altijd makkelijk maar ik doe wel mijn best om elke dag het strijd aan te gaan het strijd van verlies….Soms maak ik me weleens druk en vraag ik me af ik weer zo plotseling 1 van mijn drie geliefden die ik nog over heb kwijt zal raken. Dat is not healthy om over te piekeren en me zorgen te maken, I know…. Maar dat zijn de wel de littekens waar ik mee moet leven….Every Single Day… Als jij misschien iemand ben die of net als ik iets soortgelijks hebt meegemaakt dan weet je waar ik het over heb.

Ik blijf mezelf dwingen om te vechten, positief te blijven en te blijven genieten van het leven en te genieten van de geliefden die ik nog wel heb mijn man en mijn gezin en mijn moeder, mijn twee besties (jeugdvriendinnen) en mijn neef en nicht. Het soms niet gek dat we ons zorgen maken especially als je zulke heftige dingen heb moeten meemaken. Ik zal zeggen geeft jezelf de ruimte om te huilen wanneer je dat voelt het lucht op en het geeft kracht om weer verder te gaan. Ik denk zeker dat het leven vol zorgen even je veel ook doet missen, ik leef ook elke dag in de angst om mijn geliefden (die me nog resten) die heel close met me zijn en die deel maken uit mijn leven te missen. Maar ik probeer mezelf te pushen om niet teveel erover na te denken want anders mis ik ook al het moois van het leven.

Because zoals ik al het begin van dit artikel al zei:

¨Het leven gaat verder desondanks het pijn die we soms ervaren en het pittig maakt om het leven te leven … is het een echte ¨Warrior¨ die door blijft zetten en het leven blijft leven….¨

Let´s Be a Warrior!

-Miss B.-

picsart_10-13-10-50-58-1

See you on the Next Switch Quote with mah Girl Favegreat!

images-421 (1)

picsart_03-26-09-26-07

3 thoughts on “Switch Quote No. 48 with Demi Girl & Miss B. (written in english & dutch) Mah music Vibe ¨Survivor¨Destiny Child

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s