Nieuwe Topics

Switch Quote No.49 With Favegreat & Miss B.(written in english & dutch) Mah Music Vibe Jessie J – Who You Are

preview.jpeg

 

PicsArt_02-05-09.56.00

It´s Time for Switch Quoteeeeeeee! Ohw Yesssss! This time with Favegreat! SO yes, I hope you have a great wek so far! Let´s get started!

Afbeeldingsresultaat voor be yourself is better to be hated for you are to be loved for who you are not

PicsArt_03-10-07.42.48

Be yourself, don’t ever pretend to be like another person who is not you. You might succeed on pretending and may influence many people out there but the person who had done all this is not you; he/she even does not exist in this world. You will always be satisfied when you are you but not anyone for who some people are fascinated about; the good persons always appreciate when you are you. So better be yourself, no matter what the ‘char log’ (the people around you) thinks about you. Do whatever you like, but one important point to be considering is that you should be honest to yourself and what you are doing should always be right according to your soul.

Be yourself don’t pretend to be some one else. Being yourself helps you to act naturally without pretending to be someone else personality. Our true self is who we really are. Your authentic self is the real you that is beyond all of those conditioned beliefs and thinking patterns that you have accumulated throughout your life.

Do things you accept and have believed for, there is no need for you to be pretending that you like something and you don’t. Don’t always try to act tough, too loud or quiet. If that isn’t how you behave. So therefore it’s better to act in  a genuine way so that people can gain your trust.

Don’t worry about what people think about you, respect the opinions of others but don’t let their decision push you in the direction you don’t agree to. Unless you are convince in your heart that you are willing to take their advice.

Comparing yourself with other people success will not help you to be focus on the best strategies to achieve your dreams. Your focus should be on yourself and how to developed yourself; comparisons are pointless because you don’t know how the person got to that stage and the information of the person’s life you cant tell.

Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.”

– Marilyn Monroe

 We should always make people around us understand who we are, if they are not able to cope with who we are then that’s their problem, so just treat them with good intention not with second thought. You will always be satisfied when you are you but not anyone for whom some people are fascinated about; the good persons always appreciate when you are you. So its good you be yourself, no matter what the people around you think about you. Do the things you like but one important point is to consider that you need to be honest with yourself and make sure what you are doing is right according to your soul.

¨ Don’t hold back.  Have the strength to be genuine and situations are easier to deal with, not more difficult.  Acceptance comes more freely when you’re happy to fight your corner.¨

-Favegreat-

Girllllll! Awesome piece! Love it!

Don´t Forget to check out her blog she is Awesome!

Afbeeldingsresultaat voor be yourself is better to be hated for you are to be loved for who you are not

PicsArt_03-10-07.43.08

Wees jezelf, doe nooit alsof je een andere persoon bent die jij niet bent. Je zou kunnen slagen door te doen alsof je veel mensen zou kunnen beïnvloeden, maar de persoon die dit alles heeft gedaan, ben jij niet; hij / zij bestaat zelfs niet in deze wereld. Je zult altijd tevreden zijn als je het bent maar niemand voor wie sommige mensen gefascineerd zijn; de goede personen waarderen het altijd als je jezelf bent. Dus wees beter jezelf, ongeacht wat de ‘char log’ (de mensen om je heen) over jou denkt. Doe wat je wilt, maar een belangrijk punt om te overwegen is dat je eerlijk tegen jezelf moet zijn en dat wat je aan het doen bent altijd goed moet zijn volgens je ziel.

Wees jezelf, doe niet alsof je iemand anders bent. Jezelf zijn helpt je om op een natuurlijke manier te handelen zonder te doen alsof je een persoonlijkheid van iemand anders bent. Ons ware zelf is wie we werkelijk zijn. Je authentieke zelf is de echte jij die voorbij gaat aan al die geconditioneerde overtuigingen en denkpatronen die je gedurende je hele leven hebt opgebouwd.

IMG_20180603_133603_resized_20180731_100051942Doe dingen die je accepteert en hebt geloofd, je hoeft niet te doen alsof je van iets houdt en dat doe je niet. Probeer niet altijd te hard, te luid of stil te handelen. Als dat niet is hoe je je gedraagt. Dus daarom is het beter om op een echte manier te handelen, zodat mensen je vertrouwen kunnen winnen. Maak je geen zorgen over wat mensen van je denken, respecteer de meningen van anderen, maar laat hun beslissingen je niet in de richting duwen waar je het niet mee eens bent. Tenzij je in je hart overtuigt dat je bereid bent om hun advies op te volgen. Als je jezelf vergelijkt met succes van andere mensen, zal dit je niet helpen om je te concentreren op de beste strategieën om je dromen waar te maken. Je focus zou op jezelf moeten zijn en hoe je jezelf moet ontwikkelen; vergelijkingen zijn zinloos omdat je niet weet hoe de persoon in dat stadium is gekomen en de informatie over het leven van de persoon die je niet kunt vertellen.

Imperfectie is schoonheid, gekte is geniaal en het is beter om absoluut belachelijk te zijn dan absoluut saai. “

– Marilyn Monroe

We moeten mensen om ons heen altijd laten begrijpen wie we zijn, als ze niet in staat zijn om te gaan met wie we zijn, dan is dat hun probleem, behandel ze dus gewoon met goede bedoelingen, niet met een tweede gedachte. Je zult altijd tevreden zijn als je jezelf bent, maar niet iemand voor wie sommige mensen gefascineerd zijn; de goede personen waarderen het altijd als je jezelf bent. Dus je bent jezelf, ongeacht wat de mensen om je heen van je denken.

Doe de dingen die je leuk vindt, maar één belangrijk punt is om te overwegen dat je eerlijk tegen jezelf moet zijn en ervoor moet zorgen dat wat je aan het doen bent goed is volgens je ziel.¨ Houd niet tegen. Heb de kracht om oprecht te zijn en situaties zijn makkelijker om mee om te gaan, niet moeilijker. De acceptatie komt vrijer als je blij bent om in je hoek te vechten. “

-Favegreat-

Girllllll! Awesome stuk, So True! Loved it!

Check out her blog ze is geweldig!

http://www.favegreat.wordpress.com

Afbeeldingsresultaat voor spending time on your children is more important than spending money on the children

bron foto: http://www.thequotepedia.comPicsArt_03-10-07.42.48

¨The lost time with your children can not even be recovered with money¨

-Miss B.-

picsart_05-14-06-23-52Children are not dolls dress them is not everything. I think that also emotionally should be paid as much or even more attention. Even if a child is no longer a baby, a child still needs the same attention and care, but differently. They may then be more and more self-employed, but in other areas they simply need their parents very much. At every stage in a different way. Even I as a young adult woman need my mom I can not do without her. LOL!

Of course the circumstances are different per family, I can do everything together with my hubbie and divide the tasks but that is not self-evident for everyone.

Some parents are alone and have to work themselves, run the household and spend time in their child (ren) and that is not easy when everything falls on the shoulder of one parent only. That have to be said! So shout out the single moms! Ya’ll be Awesome!

 

 

So yes children certainly need attention and that is above all. We live in a society where there is a lot of focus on material things, good jobs and goals. But if you have children, the priorities will be different and then you have to find the right balance ….That´s how I think about it … because the lost time with your children can not even be recovered with money.

 

Afbeeldingsresultaat voor spending time on your children is more important than spending money on the children

bron foto: http://www.thequotepedia.com

PicsArt_03-10-07.43.08

¨De verloren tijd met je kinderen kun je niet eens met geld terughalen…¨

-Miss B.-

So yes this is the Quote that Favegreat has send me. Ik deel mijn kijk en het kan zijn dat jij er heel anders naar kijk… and that´s okay! Uiteindelijk zijn we het over 1 ding 100% met elkaar eens we willen allebei het beste voor onze kinderen, don´t we? Yes,… Dit soort thema´s kunnen soms gevoelig liggen en het laatste dat ik wil is iemand beledigen. Ik ben van mening dat kinderen beiden nodig hebben, de zorg financieel en de aandacht. Alles is balans en beiden zijn ze belangrijk. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders en op het moment dat je kinderen neemt moet je in staat zijn om op elk gebied voor je kind(eren) te kunnen zorgen. De perfecte ouders zullen we nooit zijn maar we geven wel alles wat we kunnen…. en bieden onze kinderen aan wat we ze kunnen aanbieden.

Kinderen zijn heel duidelijk in wat ze willen en de aandacht van hun ouders is priceless! Of course kiezen kinderen voor aandacht voor hun ouders boven speelgoed en nice clothes! En ja, dat is ook heel belangrijk maar ik denk dat als je aan kind vraagt die daar maybe gebrek aan heeft omdat zijn of haar ouders constant werken, er zeker alles er voor over zou hebben om tijd en aandacht van zijn of haar ouders te krijgen. Kinderen hebben die aandacht ook nodig om een goede band te hebben met hun ouders maar de tijd en de liefde dat een ouder in een kind steek is belangrijk zodat het kind emotioneel/geestelijk uitgroeit tot een evenwichtige volwassene.

Kinderen zijn geen poppen leuk kleden is niet alles ik ben van mening dat ook emotioneel moet er net zoveel of zelfs meer aandacht aan moet worden besteed. Ook als een kind geen baby meer is, heeft een kind nog steeds the same aandacht and care nodig, maar dan anders. Ze kunnen dan weliswaar steeds meer zelf, maar op andere gebieden hebben ze hun ouders gewoon heel hard nodig. In elke fase op een ander manier. Zelfs ik als een jong volwassen vrouw need my mom ik kan niet zonder haar. Lol! Of course zijn de omstandigheden anders per gezin, kijk ik kan samen met mijn hubbie alles kunnen doen en de taken verdelen maar dat is niet vanzelfsprekend voor iedereen.  Sommige ouders zijn alleen en moeten zowel zelf werken, het huishouden runnen en tijd besteden in hun kind(eren) en dat is niet makkelijk als alles alleen op de schouder valt van one parent. That have to be said! So shout out the single moms! Ya´ll are Awesome!

So yes, kinderen hebben zeker ook aandacht nodig en dat staat boven alles. We leven in een samenleving waar veel focus ligt in materiële dingen, goede baan en doelen. But als je kinderen hebt dan komen de prioriteiten anders te liggen en dan moet je de juiste balans vinden…. Zo denk ik erover…want de verloren tijd met je kinderen kun je niet eens met geld terughalen.

What Do You Think?picsart_01-08-01-19-45 (1)

 

See you on the Next Switch Quote with Demi Girl on Saturday! 

picsart_08-18-11-57-24

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s