Nieuwe Topics

Switch Quote No.50 with Demi & Miss B. (written in dutch & english) Mah Music Vibe Mary J Blidge -Worth my Time

preview.png

 

preview-6.jpg

preview-2.jpeg

Yesss! It´ time for Switch Quote! We hope you had a wonderful week and that you are enjoying your weekend! So yes, it´s September  new month with a new serie of Switch Quote!

 

Afbeeldingsresultaat voor people dont change they reveal who they really are

bron foto: http://www.lovethispic.com

PicsArt_03-10-07.43.08

¨It wasn’t always visible, because they kept it well hidden underneath their mask. But one day, they can’t keep that mask on any longer and they will reveal their true identity.¨

-Demi aka Creabea-

 

People don’t change, they reveal who they really are.’

Soms gebeurd het dat mensen zich anders gaan gedragen dan ze eerst deden. Aan het begin waren ze misschien nog onwijs zachtaardig en gezellig. Maar gaandeweg veranderen ze in een dwangmatige, controlerende of overbezorgde mensen. Soms zelfs in de mensen die het zo bont maken, dat ze je zwart maken, bedreigen of het leven zuur willen maken. Die mensen veranderen niet, maar laten gaandeweg zien wie ze werkelijk zijn. Dat was niet altijd zichtbaar, want dat hielden ze goed verborgen onder hun masker. Maar op een dag kunnen ze dat masker niet langer ophouden, en zullen ze de ware gezicht achter dat masker onthullen. Je hebt je niet vergist, je was ook niet dom. Diegene speelde het spelletje te goed, en dat zag niemand aankomen.

ThnQ Demi Girl! Don´t Forget to check out her Blog!

http://www.creabealounge.wordpress.com

 

Afbeeldingsresultaat voor people dont change they reveal who they really are

source photo: http://www.lovethispic.com

PicsArt_03-10-07.42.48

 

¨It wasn’t always visible, because they kept it well hidden underneath their mask. But one day, they can’t keep that mask on any longer and they will reveal their true identity.¨

-Demi aka Creabea-

Sometimes it happens that people start acting differently than they did at first. At the beginning they were kind and fun to hang out with. But during the years, they changed in a compulsive, controlling or overprotective human. Sometimes even someone who goes way too far, who says stuff that isn’t true about you, who threaten you or who want to make your life miserable. Those people don’t change, but they show all the way who they really are. It wasn’t always visible, because they kept it well hidden underneath their mask. But one day, they can’t keep that mask on any longer and they will reveal their true identity. You weren’t wrong, you weren’t dumb. That person played that game way too well, and no one saw that coming.

ThnQ Demi Girl! Don´t Forget to check out her Blog!

http://www.creabealounge.wordpress.com

 

Afbeeldingsresultaat voor avoid toxic people quote

Bron foto: http://www.ShoutMeLoud.com

PicsArt_03-10-07.43.08

In ons leven leren we verschillende type mensen kennen. Mensen, we kunnen er soms niet met of zonder leven. We hebben allemaal wel te maken met mensen. Dagelijks. In ons leven hebben wij mensen waar we zielsveel van houden, we hebben te maken met mensen die tijdelijk uit ons leven deel hebben gemaakt, mensen die een heel belangrijke plaats in ons leven hebben gekregen waaruit mooie en vooral duurzame vriendschappen voort uit zijn gekomen, we hebben mensen ontmoet die ons hebben geïnspireerd of iets waardevols hebben geleerd. Wat ook the case is… voor een groot deel hebben we mensen ontmoet die heel belangrijk zijn geworden in ons leven. En die ons mentaal op een positieve manier beïnvloeden.

Maar we hebben helaas ook te maken met mensen die juist geen positieve bijdrage in ons leven leveren….  Ik denk zeker dat we allemaal weleens een nare ervaring hebben gehad met iemand waardoor je jezelf heel erg druk over hebt gemaakt…zo druk dat het invloed heeft gehad op je functioneren, je vertrouwen, je geestelijke/emotionele welzijn. Soms kan het zo zijn dat je als je heel erg gekwetst bent, dat je in je hoofd (soms onbewust) piekert of jezelf druk maakt over een bepaalde actie of houding van een persoon. De Quote die Demi Girl voor mij heeft uitgekozen heeft een message die very loud and clear is:

¨Don´t waste your time our mind on negative or toxic people.¨

You see, onze mind heeft veel invloed op onze lichaam. En dat moeten we zeker niet onderschatten! Als je veel strest of innerlijk intens verdriet hebt ga je het op een gegeven moment ook voelen aan je lichaam. Ik denk zeker dat het niet waard is om jezelf druk te maken en om mensen die negatief zijn ruimte te geven in je gedachtes die ze niet verdienen. Het is natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan, of course. Maar het is zeker een keuze die we moeten nemen net als alle keuzes die we on a daily basis in ons leven nemen. We kunnen uiteindelijk toch niets veranderen aan de manier dat iemand is…hoe druk wij ons zelf er ook over maken. We kunnen gewoon een houding of persoonlijkheid van iemand niet veranderen maar we kunnen wel ervoor kiezen om iemand in ons leven toe te laten en in hoeverre we iemand toegang geven in onze gedachtes. Laten we zeker niet vergeten dat onze mentale gezondheid ook heel belangrijk is!

Onze mentale gesteldheid is belangrijk die hebben we nodig om in dit leven te functioneren, er zullen meerdere momenten komen dat we te maken zullen krijgen met mensen en ons in bepaalde situaties kunnen bevinden. Laten we onze battles kiezen en kijken waar in we onze ¨mentale¨energie aan willen besteden.

Zonder een goede en sterke mentale gesteldheid kunnen we dit leven niet aan, because life is a challenge!

Kies mensen in je leven die een je inspireren, oprecht interesse in je hebben, van je houden, waar je wat van kunt leren en vooral van hun gezelschap kunt genieten. And exactly: Avoid Negative or Toxic people.

-Miss B.-

Het inderdaad tijdsverspilling want een persoon is nu eenmaal wie die is en het is ons te bepalen of we energie en tijd zouden willen besteden aan mensen die een negatieve invloed op ons hebben.

De Quote die Demi Girl voor mij heeft uitgekozen heeft dus een duidelijke message die very loud and clear is:

Don´t waste your time or mind on negative or toxic people.

It truly is a waste of time…

 

Afbeeldingsresultaat voor avoid toxic people quotehttp://www.ShoutMeLoud.com

PicsArt_03-10-07.42.48

In our lives we get to know different types of people. People, sometimes we can not live with or without it. We all have to deal with people on a daily basis… And in our lives we have people that we love dearly, we had to deal with people that have temporarily taken part in our lives, people who have been given a very important place in our lives from which beautiful and especially lasting friendships have developed, we have met people who may have us inspired or learned something that we can do something with in our lives. Whatever the case may be for a large part we have met people who have become very important in our lives.

But unfortunately we also have to deal with people who do not make a positive contribution to our lives … I think we all have had a bad experience with someone. And it had may had your head occupied, that you have been very worried about … so worriedt that it has affected your functioning, your trust, your mental / emotional well-being. Sometimes it is possible that if you are very hurt, that you think about it over and over again in your head (sometimes unconsciously) you worry so much about an action or attitude of a person that wouldn´t think may hurt you so bad…

The Quote that Demi Girl has chosen for me is a message is very clear:

Don’t waste your time in our minds on negative or toxic people.

You see, our mind has a lot of influence on our body. And we should not underestimate that! If you have a lot of stress or inner intense grief, you will also feel it on your body at some point. I certainly do not think it is worth it to worry about negative people and to give people who are negative space in your head. Of course it is easier said than done, of course. But it is certainly a choice that we have to make just like all the choices that we make on a daily basis in our lives.

We can not change someone’s attitude or personality, but we can choose to allow someone into our lives and to what extent we give someone access. Let’s not forget that our mental health is also very important!

Our mental condition is important. We need our mind to be healthy and strong to be able to function in this life, there will be several moments that we will have to deal with people and be in certain situations. Let’s choose our battles and choose carefully what we want to spend our “energy” on. Without a good and strong mental condition we can not handle this life, because life is a challenge!

Choose people in your life who inspire you, have genuine interest in you, love you, what you can learn from and especially that you can enjoy their company.

And exactly:

Avoid Negative or Toxic people. It is indeed a waste of time because a person is who it is and it is up to us whether we want to spend energy and time on people who have a negative influence on us.

The Quote that Demi Girl picked for me is very clear:

Don´t waste your time or mind on negative or toxic people.

It truly is a waste of time!

PicsArt_03-08-07.02.48

See you on the Next Switch Quote on Wednesday with mah Girl Favegreat!

preview-1.jpeg

4 thoughts on “Switch Quote No.50 with Demi & Miss B. (written in dutch & english) Mah Music Vibe Mary J Blidge -Worth my Time

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s