Nieuwe Topics

Switch Quote No.51 with Favegreat & Miss B. (Written in English & Dutch) Mah Music Vibe

 

 

preview.png


 

preview-4.jpg

 

 

preview-2.jpeg

I hope you having a great week so far… So today oh girl Favegreat has prepared a wonderful piece,  let’s check it out!

If-You-DonT-Like-Something-Change-It.-If-You-CanT-Change-It-Change-Your-Attitude.

Never give room to negative situations to get the best of you respective of how tough it might look. Challenges in life help us to build capacity for you to hold.

-Favegreat-

 

PicsArt_03-10-07.42.48

IMG_20180603_133603_resized_20180731_100051942This powerful quote by Maya Angelou can be portrayed in so many meaning in life. The essence of these quote beautify and portrayed happiness in the journey of life, there will be many times when you feel you have failed or rejected. Never give room to negative situations to get the best of you respective of how tough it might look. Challenges in life help us to build capacity for you to hold. For instance if you are building a reservoir we should be able to look at the capacity that will hold the amount of water we target for the reservoir before we build, if the reservoir is not wide enough to carry quantity of water that you budget to build. The reservoir will break. Challenges or trial in life never breaks you its makes you strong if you are tough and bold enough to accommodate it. Those challenges will make you to be able to hold others and change them.

Trying to change the state of mind of a person will don’t like or their personality and we have done everything we could but no changes. When we discovered that we cannot effectively change the person or situation in front of us, we need to change our mentality and the way we view the situation at first, the ability to see things different from others comes as a result of better sense of judgement from other people. A change of our perception, understanding and altitude towards the situation is a wise choice to do when the situation or the person cannot change.

To put it into perspective, imagine a relationship with a spouse or friend you keeps annoying you or hurting you or causing you pain, you have two choices, you either leave the marriage or break the relationship or you learn to see things in another perspective and managed the individual with the understanding of their strength, abilities of whom they are and how to deal with them better. Its important for us to understand how to manage the individual as this will give us the inner strength to deal with them better and form a stronger relationship with them or it will give us an understanding to quit the relationship without getting severely damage and have a right altitude to your freedom.

Remember that, with belief, experience, changes from that of disempowerment to empowerment and can make life different.

Life is beautiful and we must learn the art of enjoying it. It is a fact that no journey is complete with its fair share of ups and downs and it is true for each and every one of our journeys. Wisdom and beauty lie in learning to agree the things, which we can’t change, and have the courage to change the things that we don’t like. That makes this journey worthwhile.

 

Don’t Forget to check out her blog!

http://www.favegreat.wordpress.com

If-You-DonT-Like-Something-Change-It.-If-You-CanT-Change-It-Change-Your-Attitude..png

Geef nooit ruimte aan negatieve situaties om het beste van u te krijgen over hoe moeilijk het er uit kan zien. Uitdagingen in het leven helpen ons om capaciteit op te bouwen die je kunt vasthouden.

-Favegreat-

PicsArt_03-10-07.43.08

Dit krachtige citaat van Maya Angelou kan in zoveel zin in het leven worden afgebeeld. De essentie van deze quote verfraait en portretteert geluk in de reis van het leven, er zullen vele malen zijn wanneer je voelt dat je hebt gefaald of afgewezen. Geef nooit ruimte aan negatieve situaties om het beste van u te krijgen over hoe moeilijk het er uit kan zien. Uitdagingen in het leven helpen ons om capaciteit op te bouwen die je kunt vasthouden. Als u bijvoorbeeld een reservoir bouwt, moeten we in staat zijn te kijken naar de capaciteit die de hoeveelheid water zal bevatten die we op het reservoir richten voordat we bouwen, als het reservoir niet breed genoeg is om de hoeveelheid water te vervoeren die u wilt bouwen . Het reservoir zal breken. Uitdagingen of een beproeving in het leven maken je nooit kapot. Het maakt je sterk als je taai en brutaal genoeg bent om het op te vangen. Die uitdagingen zorgen ervoor dat je anderen kunt vasthouden en veranderen.

 

Proberen de gemoedstoestand van een persoon te veranderen, zal zijn persoonlijkheid niet waarderen en we hebben alles gedaan wat we konden, maar geen veranderingen. Toen we ontdekten dat we de persoon of situatie vóór ons niet effectief kunnen veranderen, moeten we onze mentaliteit en de manier waarop we de situatie aanvankelijk veranderen veranderen, het vermogen om dingen anders te zien dan anderen komt als een resultaat van een beter beoordelingsvermogen van andere mensen. Een verandering van onze perceptie, begrip en hoogte ten opzichte van de situatie is een verstandige keuze om te doen wanneer de situatie of de persoon niet kan veranderen.Om het in perspectief te plaatsen, stel je een relatie met een partner of vriend voor, je blijft je irriteren of pijn doen of je pijn doen, je hebt twee keuzes, je verlaat het huwelijk of verbreekt de relatie of je leert dingen in een ander perspectief te zien en beheerde het individu met het begrip van hun kracht, capaciteiten van wie ze zijn en hoe ze beter kunnen omgaan. Het is belangrijk voor ons om te begrijpen hoe we het individu moeten managen, omdat dit ons de innerlijke kracht zal geven om beter met hen om te gaan en een sterkere relatie met hen te vormen of het zal ons begrip geven om te stoppen met de relatie zonder ernstige schade te krijgen en een recht hebben hoogte naar uw vrijheid.

Onthoud dat, met geloof, ervaring, veranderingen van die van machteloosheid naar empowerment en het leven anders kunnen maken.

Het leven is prachtig en we moeten de kunst leren om ervan te genieten. Het is een feit dat geen enkele reis compleet is met zijn recht deel van ups en downs en het is waar voor elk van onze reizen. Wijsheid en schoonheid liggen in het leren instemmen met de dingen, die we niet kunnen veranderen, en hebben de moed om de dingen die we niet leuk vinden te veranderen. Dat maakt deze reis de moeite waard.

 

Don’t Forget to check out her blog!

http://www.favegreat.wordpress.com

debccc4a57faa485499e67dc78e646fa--repentance-quotes-self-forgiveness-quotes

PicsArt_03-10-07.42.48

“But there are many larger mistakes that people sometimes repeat over and over again in their lives. But is it only the person himself?”

-Miss B.-

I believe that making mistakes is part of the process of growing. Look, if you make mistakes and experience the consequences of it, it seems more than logical to me that you would not forget the lesson or experience that you have experienced through your mistake. And would ensure that it does not happen again to you. I certainly think that the way we deal with the mistakes we make defines us. It says a lot about the person you are or how you look at things. If I hit my leg against a table, then I know that from now on I have to pay extra attention when I walk past that table. I never want to experience that pain or unpleasant experience again. And yet silly enough there are people who repeat some mistakes. Now it was a simple example, but there are many larger mistakes that people sometimes repeat over and over again in their lives. But is it only the person himself?

Personally, I think it is deeper … I think that person may not have received the right tools in the area where he or she always makes the same mistakes. And it is true you can not give more than what you have received. So it is not only that way we correct our mistakes that define us, but it also defines the tools we have received in our upbringing.

 

debccc4a57faa485499e67dc78e646fa--repentance-quotes-self-forgiveness-quotes

PicsArt_03-10-07.43.08

Ik ben van mening dat fouten maken horen bij het proces om te groeien. Kijk, als je fouten maakt en de consequenties ervan ervaart lijkt het me meer dan logisch dat je de les of ervaring die je door je fout hebt meegemaakt niet meer zou vergeten. En ervoor zou zorgen dat het je niet weer opnieuw overkomt. Ik denk zeker dat de manier waarop we omgaan met de fouten die we maken ons definiëren. Het zegt dan veel over de persoon die je bent of hoe je naar dingen kijkt. Als ik mijn been zou stoten tegen een tafel dan weet ik dat ik voortaan extra moet opletten als ik langs die tafel loop. Die pijn of nare ervaring wil ik nooit meer ervaren. En toch silly enough zijn er mensen die sommige fouten steeds herhalen. Nu was het een simpele voorbeeld maar er zijn vele grotere fouten die mensen soms opnieuw herhalen.

Is het dan eigenlijk die persoon zelf waar het aan ligt? Ik denk dat het dieper ligt…ik denk dat die persoon maybe niet de juiste tools heeft meegekregen op het gebied waar hij of zij steeds de dezelfde fouten maakt.

En het is true je kunt niet meer geven dan wat je hebt meegekregen. Dus het is niet alleen dat manier waarop we onze fouten corrigeren die ons defineren maar het definieert ook de tools die we hebben meegekregen in onze opvoeding.

picsart_10-13-10-50-58-1

 

 

See you on the next Switch Quote Saturday with Demi Girl!

preview-1.jpeg

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s