Nieuwe Topics

Switch Quote No.54 With Favegreat & Miss B. (written in english & dutch) Musice Vibe ¨Level Up¨ Ciara

 

preview.png


 

preview-2.jpeg

 

Yes there we go! it´s Wednesday already can you inmagine? I hope you have a great week so far! Let´s get started!

image.png

PicsArt_03-10-07.42.48

¨Opening your heart to someone who’s not opening theirs for you is not healthy, you are exposing yourself and they can take advantage of you especially in relationships. You need to be vulnerable in relationship for growth to happen.¨

Relationship is all about give and take. It’s healthy to stop and ask yourself or reflect if you are given enough. If you are given all your best and not receiving good value back in return is not worth it. The need and want of humans being are insatiable, people will always demand from you irrespective of how much you give to them in your time, kind, finance, emotions, people will burn you out if you don’ t know how to control or know when to stop. Controlling in the sense of managing the situations trying to make the person understand what your capacity can carry.

If you don’t know how to place men, men will displace you, when I mean men I don’t mean man as a male I am referring to both the woman man and the man in biblical terminology. People will always demand from you with no stop and wear you out.

 

Kopie van IMG_20180520_082027.jpgLearn how to know when it’s enough from demanding people who are insatiable in want. Try to make the person understand that you have given your best and that you can’t do more than that, Hence they are not able to manage or acknowledge what you have given to then. Most times you are giving your all to that individual because the person has no capacity to hold or received what you are given to them.  As such your impact is not valuable to them so they waste your time and effort.

Oftentimes most people end up given their very best part to the wrong person in instead of quitting the relationship and finding the right person to give all their wonderful pieces to. Lets be realistic here talking about given your all to the wrong person I mean your heart, your mind and your soul your most valuable assets in the human body. If that area is not carefully protected its could be dangerous and it can lead to heartbreaks, heart attack and depression. So therefore be aware to protect that area from disappointment in order for it not to occur.

  Opening your heart to someone who’s not opening theirs for you is not healthy, you are exposing yourself and they can take advantage of you especially in relationships. You need to be vulnerable in relationship for growth to happen.

¨Don’t give your all to the wrong person or relationships, check the person or check your heart, mind and soul if they align to the persons personality before you can commit to them. The best pieces of you should be kept sacred and given to people that cares and know your value.¨

-Favegreat-

 Thanks for reading my post.

 

Check out her Blog!

http://www.favegreat.wordpress.com

 

image.png

PicsArt_03-10-07.43.08

Je hart openen voor iemand die de jouwe niet voor je opent is niet gezond, je stelt jezelf bloot en ze kunnen van je profiteren, vooral in relaties. Je moet in een relatie kwetsbaar zijn om te laten groeien. ¨

Kopie van IMG_20180520_082027Relatie heeft alles te maken met geven en nemen. Het is gezond om te stoppen en jezelf af te vragen of na te denken of je genoeg hebt gekregen. Als je je beste best doet en geen goede waarde terugkrijgt, is het niet de moeite waard. De behoefte en het gebrek aan mensen zijn onverzadigbaar, mensen zullen altijd van je eisen, ongeacht hoeveel je eraan geeft in jouw tijd, soort, financiën, emoties, mensen zullen je verbranden als je niet weet hoe je moet controleren of weten wanneer te stoppen. Controlling in de zin van het managen van situaties die proberen de persoon te laten begrijpen wat uw capaciteit kan dragen. Als je niet weet hoe je mannen moet plaatsen, zullen mannen je verdringen, als ik mensen bedoel, bedoel ik niet de mens als een man, ik verwijs zowel naar de vrouw man als naar de man in bijbelse terminologie.

 

Mensen zullen altijd van je vragen zonder te stoppen en je uit te slijten. Leer hoe te weten wanneer het genoeg is van veeleisende mensen die onverzadigbaar zijn in nood. Probeer de persoon duidelijk te maken dat je je best hebt gegeven en dat je niet meer kunt doen dan dat, daarom kunnen ze niet beheren of erkennen wat je hebt gegeven. De meeste keren geef je je alles aan die persoon omdat de persoon niet in staat is om vast te houden of te ontvangen wat je aan hem of haar wordt gegeven. Als zodanig is uw impact niet waardevol voor hen, dus verspillen zij uw tijd en moeite.

Vaak krijgen de meeste mensen uiteindelijk hun allerbeste deel aan de verkeerde persoon in plaats van de relatie te verlaten en de juiste persoon te vinden om al hun prachtige stukken aan te geven. Laten we hier realistisch zijn als we het hebben over je alles gegeven aan de verkeerde persoon. Ik bedoel je hart, je geest en je ziel je meest waardevolle bezittingen in het menselijk lichaam. Als dat gebied niet zorgvuldig wordt beschermd, kan het gevaarlijk zijn en kan het leiden tot hartaanvallen, een hartaanval en depressie. Dus wees je bewust om dat gebied tegen teleurstelling te beschermen om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt. Je hart openen voor iemand die de jouwe niet voor je opent is niet gezond, je stelt jezelf bloot en ze kunnen van je profiteren, vooral in relaties. Je moet in een relatie kwetsbaar zijn om het te laten groeien.

¨Sta niet toe dat u alles geeft aan de verkeerde persoon of relaties, controleer de persoon of controleer uw hart, verstand en ziel als deze zich aansluiten bij de persoonspersoonlijkheid voordat u zich aan hen kunt binden. De beste stukken van u moeten heilig worden gehouden en worden gegeven aan mensen die zich om uw waarde bekommeren en weten wat u waard bent.¨

-Favegreat-

 

Don´t Forget to check out her Blog:

http://www.favegreat.wordpress.com

 

Afbeeldingsresultaat voor call me crazy but i love to see others succeed Quotes

http://www.pin-it.com

 

PicsArt_03-10-07.43.08

preview-14.jpgHet is eigenlijk best triest dat je als gek wordt gezien als je een ander het beste gunt of steunt in zijn of haar doelen…. maar als we kijken in de wereld die we leven.. zijn de meeste mensen druk om het beste te zijn of om op te vallen….

Tegenwoordig merk ik dat mensen elkaar misgunnen in plaats van gunnen.  But why? We zijn allemaal mensen met dromen en doelen….nietwaar? Waarom niet elkaar steunen?

 Ik vind het persoonlijk heel jammer dat mensen zo met elkaar handelen…. Maar dat zijn andere mensen…. Jaloezie is not my cup of tea. Ik persoonlijk haal veel vreugde als ik zie hoe mensen om mij heen groeien… het geeft mij een intense vreugde in mijn hart en als ik een steentje kan bijdragen in de droom of doel van een ander of een anders talent te steunen… Het leven is al niet makkelijk en als je iets weet te bereiken is dat heel knap…

Vind je het niet leuk om anderen te zien stralen als hij of zij door hun harde werk hun doel hebben bereikt?

  Als je in gelegenheid bent om een ander te helpen doe dat dan, er is niets dat je meer voldoening geeft dan te ¨geven. ¨Het geven hoeft niet perse geld of middelen te zijn. Je kunt steun bieden in het helpen promoten door middel van je social media instagram, blog, facebook etc etc.

Let´s ….

Lift each other up instead of tear each other down…

I´m just saying!

Do you use your social media to support others?

 

Afbeeldingsresultaat voor call me crazy but i love to see others succeed Quotes

PicsArt_03-10-07.42.48

preview-14.jpgIt is actually quite sad that you are considered crazy when you support another person in his or her goals …. but when we take a good look in the world we live most people are busy to do the best to stand out or to be in competiton to be better… Nowadays I notice that people begrudge each other instead of awarding.

But why? We are all people with dreams and goals …. right? Why not support each other? Personally I find it very unfortunate that people act in such way … But they are other people….

Jealousy is not my cup of tea. I personally get a lot of joy when I see how people around me grow … it gives me an intense joy in my heart and if I can contribute in the dream or goal of to support their talent … Life is not easy and if you can achieve something that is very clever …

Do not you like to see others shining when he or she has achieved their goal through their hard work?

If you are able to help someone else, do not think twice to do that, there is nothing that gives you more satisfaction than to give. Giving don´t necessarily  have to be money or resources. You can offer support in helping  them to promote there business on your social media( instagram, blog, facebook etc etc).

Let’s …. Lift each other up instead of tear each other down …

I’m just saying!

 

Do you use your social media to support others?

wp-1536159830107..jpg

 

See on the Next Switch Quote with mah Girl Demi !

 

preview-1.jpeg

2 thoughts on “Switch Quote No.54 With Favegreat & Miss B. (written in english & dutch) Musice Vibe ¨Level Up¨ Ciara

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s