#GIRLZTALK!/Nieuwe Topics

GirzTalk No.2 with Grassiella & Miss B. Theme: Living on your Own (written in English & Dutch) Music Vibe: ¨Try it On My Own¨ -Whitney Houston-

 

picsart_03-26-06-10-25


preview-2.jpg

 

The theme: Living on your own

picsart_10-15-01-23-36-1

Today is my turn to take you into the theme, to live on yourself …

-Grassiella-

 

picsart_03-18-02-12-36Meanwhile, with my 27 years of age and cohabiting, I called like every teenager when I was still living at home: ” I can not wait until I have my own house. ” Ahum, until this day actually broke. Believe me, I squeaked differently. I did not sing 1 but 10 shows lower. As a 3rd year Ecological Pedagogy student with a part-time job there was suddenly the chance to live on my own. What was also super cool somewhere was suddenly no longer as necessary as the times when I screamed at my parents. Because, yes, living on yourself, how is that supposed to happen? And when are you really ready for that? I was critical in any case.

I always called that I only wanted to live on my own, provided I did not have to share anything with roommates. I have never left a too great vision about it. No way I went home, had to share my room and belongings and then also had to pay rent for the same square meter as my current bedroom at home! With this attitude I soon came to a studio as a preference of living space. Everything for myself and nothing to share. Just perfect! After my 1 year internship abroad, after returning to my (26), I finally decided to pack up and move to a small but cozy studio. Exciting that I liked it. For there I was with my big mouth and a throat of independence and great responsibilities. If I finally had my own place, I would still stay with my parents for more than 4 weeks and sleep. Right? How logical is logical then hey. Haha! After a special conversation in which my parents gave me the blessing of leaving home, I soon noticed the rest returning to myself. I have to say that this has contributed enormously to my self-confidence for making this small yet big and first step.

Once settled in my cozy room of 14m2. The balance of independent life began to take its toll. Jupe, I’m talking about: working, studying, cooking. The whole guymut! Hahah. Oh god, what seemed difficult to suddenly say. Ah yes ” child can do the laundry, ” my mother always. Well, I can tell you that my mother’s phone has been red-hot for the first few weeks of the messages. I thought everything was incredibly expensive. From towels, to daily groceries and cooking in the right quantities. Just like any parent, my parents obviously had the time of their lives with horns that it was not all that appealing, but it was like I actually thought. Naja, I thought so. No shame, right? What are different for his parents? In this way, you learn with your 26 years yourself. In the meantime, I not only learned the practical issues of living on your own.

¨But I also learned a lot about myself. Who am I? What do I want and what can I do? Do I have the right people around me and do I actually do what makes me happy?¨

Living on my own has brought not only great memories but also less fun. The experience that YOU are the only person you can build on. And that you have to make decisions based on long terms. Some good, some bad.

Shortly after staying alone, my friend and I decide to live together.

LIVE TOGETHER?

And I hear you immediately think: Sheu .. that leaves no grass. You’re just 27. Oh, trust me. That, too, has provided me with new insights in retrospect. But I am very grateful for this opportunity and choices that I made. Because what I can share with you with a brief glimpse of my experience is that there are risks to be taken. But the moment you decide to take it, you have to take your mind with you at all times. Do not throw yourself in deep, but try to have both Plan A and Plan B. Enjoy life and always be 100% behind your own choices! What have you learned to live on yourself from the first time?

Love,

 

http://www.belles-lettres.nl

Next week it´s Miss B´s Turn she will prepare a Article for you Girlz!!

preview-3.jpg


 

PicsArt_03-10-07.43.08

picsart_03-26-06-10-25


preview-2.jpgHet thema: Op jezelf wonen

Vandaag is het mijn beurt om jullie mee te nemen in het thema, op jezelf wonen…

-Grassiella-

 

picsart_03-18-02-12-36Inmiddels met mijn 27 jarige leeftijd en samenwonend, riep ik net als elke tiener toen ik nog thuis woonde: ” Ik kan niet wachten tot ik mijn eigen huis heb. ”  Ahum, totdat deze dag daadwerkelijk aan brak. Geloof me, ik piepte wel even anders. Ik zong niet 1 maar wel 10 toontjes lager. Als 3e jaar Ecologisch Pedagogiek studente met een parttime baan was daar opeens de kans om op mezelf te gaan wonen. Wat ergens ook wel super gaaf was, was opeens ook niet meer zo noodzakelijk als de momenten waarop ik het tegen me ouders uitschreeuwde. Want tsja, op jezelf wonen hoe moet dat nou eigenlijk? En wanneer ben je daar nou echt klaar voor. Kritisch was ik in elk geval. Ik riep altijd dat ik alleen op mezelf wilde wonen mits ik niets hoefde te delen met huisgenoten. Ik heb er nooit een al te geweldige visie aan overgehouden. No way dat ik huis ging, mijn kamer en spullen moest delen en dan ook nog eens huur moest betalen voor dezelfde vierkanten meter als mijn huidige slaapkamer thuis! Met deze instelling kwam ik al gauw uit op een studio als voorkeur van woonruimte. Alles voor mezelf en niets hoeven delen. Just perfect!

Na mijn 1 jarige buitenland stage besloot ik na terugkomst op mijn (26), eindelijk in te pakken en te verhuizen naar een klein maar knusse studio. Spannend dat ik het vond joh. Want daar zat ik dan met mijn grote mond en bonk van zelfstandigheid en grote verantwoordelijkheden. Had ik eindelijk mijn eigen plekje, bleef ik vervolgens alsnog ruim 4 weken bij mijn ouders hangen en slapen. Right? Hoe logisch is logish dan hé. Haha! Na een bijzonder gesprek waarbij mijn ouders mij als het ware de zegen van uit huis gaan hebben gegeven merkte ik al gauw de rest in mezelf terug keren. Ik moet zeggen dat dit enorm heeft bijgedragen aan mijn zelfvertrouwen voor het maken van deze kleine maar toch grote en eerste stap.

Eenmaal gesetteld in mijn knusse ruimte van 14m2. Begon de balans van het zelfstandige leven zijn tol te eisen. Jupe, i’m talking about: working, studying, cooking . De hele reutemeteut! Hahah. Oh god, wat leek dat moeilijk opeens zeg. Ah ja ”kind kan de was doen, ” zij mijn moeder altijd. Nou, ik kan jullie vertellen dat mijn moeder haar telefoon de eerste paar weken roodgloeiend heeft gestaan van de berichtjes. Ik vond alles maar ontzettend duur. Van handdoeken, tot aan dagelijkse boodschappen en koken in de juiste hoeveelheden. Net als elke ouder hadden mijn ouders natuurlijk de tijd van hun leven bij horens dat het allemaal tot niet zo appel , eitje was als dat ik daadwerkelijk dacht. Naja, dacht ik zo. Geen schaamte toch? Waar zijn ouders anders voor. Al doende leert men, zelf met je 26 jaartjes.

In de tussentijd leerde ik niet alleen de praktische zaken van op jezelf wonen. Maar leerde ik ook een hoop over mezelf. Wie ben ik? Wat wil en wat kan ik. Heb ik de juiste mensen wel om me heen en doe ik daadwerkelijk wat mij gelukkig maakt?

Het op mezelf wonen heeft niet alleen mooie herinneringen met zich mee gebracht maar ook minder leuke. Zo de ervaring dat JIJ de enige persoon bent waarop je kunt bouwen. En dat je beslissingen moet nemen op basis van lange termijnen. Some good, some bad.

Kort na het alleen verblijven besluiten mijn vriend en ik samen te gaan wonen. SAMENWONEN?

En hou hoor ik je meteen denken: Sjeuu.. die laat er geen gras over groeien. Je bent net 27. Ohja, trust me. Ook dat heeft mij achteraf gezien nieuwe inzichten geboden. Maar dankbaar voor deze kans en keuzes die ik gemaakt heb ben ik zeker. Want wat ik nu met een korte glimp op mijn ervaring met jullie kan delen is dat er risico’s bestaan om genomen te worden. Maar het moment dat je besluit deze te nemen, je ten alle tijde je verstand met je mee moet nemen. Gooi jezelf niet in diepe, maar probeer zowel een Plan A als een Plan B te hebben. Geniet van het leven en sta altijd 100% achter je eigen keuzes!

Wat heb jij geleerd van de eerste keer op jezelf wonen?

Liefs,

 

http://www.belles-lettres.nl

 

See you next Week on GirlzTalk! Next week it´s Miss B´s Turn en zal zij een Artikel voor jullie posten! See you next Week on GirlzTalk!

preview-3.jpg

wp-1536159830107..jpg

We see you next Saturday on:

preview-2.jpg

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s