Nieuwe Topics

Switch Quote No.56 with Demi Girl & Miss B. Music Vibe: ¨You are My Rock¨ Beyoncé (written in Dutch & English)

preview.png


preview-14.jpg

There Go! It´s time for Switch Quote! This time with me & Demi girl! We wish you a Awesome weekend! Make the best of it with your loved ones!

Afbeeldingsresultaat voor real men don't love the most beautiful girl in the word they love the girl who can make their world the most beautiful

PicsArt_03-10-07.43.08

¨De inhoud moet net zo mooi zijn als de mooie good looking stel die jullie zullen vormen. ¨

-Miss B.-

PicsArt_07-21-02.37.34.jpg

 

I not a men so, Ik kan niet voor ze denken! Lol! Maar als ik kijk maar mijn husband mijn soulmate kan ik zeggen dat ik zijn wereld inderdaad mooi maak. He tell me that almost every single day! (Lucky me) Gezien Demi Girl deze Quote voor mij heeft uitgekozen zal ik mijn mening en gedachtes hierover met jullie delen. Shout out to de mannelijke lezers/volgers van mijn blog. If you want to react on this Quote feel free to do so!

In mijn ogen is een real men een man die meer kijk dan het uiterlijk. Je moet je aangetrokken voelen tot een persoon dat is zeker ook belangrijk meestal is dat wat je aandacht trekt als je iemand leuk vindt.

 

 

 

¨But there is more darling…. Yes, dat moet niet het meest belangrijke zijn. In een relatie moet je kunnen bouwen op de innerlijkheid van die persoon want uiteindelijk zal dat de duur van een relatie bepalen.¨

-Miss B.-

Die connect moet er zijn want het uiterlijk zal door de jaren heen vervagen want we worden ooit allemaal oud. En wat blijft? Exactly! De innerlijkheid van die persoon! Let´s be honest als je een tiener bent is de innerlijkheid niet wat echt telt maar meer de uiterlijk. Niet alleen bij jongens maar ook bij meisjes.  Als tieners/adolescent ben je meer gericht op ¨hij is knap, zij is knap, die heeft mooie ogen, een mooi lichaam¨ etc etc. Maar met de tijd als je groeit vanaf  je twenties ongeveer  merk je dat er meer nodig is in een relatie. De inhoud moet net zo mooi zijn als de mooie good looking stel die jullie zullen vormen.

I´m just saying!

Als een vrouw voor een man zijn wereld mooi maakt dan zal hij haar zeker de waarde geven die zij verdient. That´s what real men do! Hoe kan ik het weten?

Well I have A real men dat mij de waarde geeft die ik verdien omdat ik zijn wereld mooi maakt en dat vertelt hij me dat bijna dagelijks! So yes, een real men hecht meer waarde aan een vrouw die zijn wereld mooi maakt en inhoudelijk ook kan bijdragen aan zijn innerlijke geluk!

Weegt het uiterlijk meer voor jou in een relatie ?

Of iemand die je wereld mooier maakt en iets moois in je leven toevoegt aan de persoon die jij bent?

PicsArt_03-10-07.42.48

Afbeeldingsresultaat voor real men don't love the most beautiful girl in the word they love the girl who can make their world the most beautiful

“The content must be just as beautiful as the beautiful good looking couple that you will form. ¨

-Miss B.-

PicsArt_07-21-02.37.34.jpgI not a men so, I can not think for them! LOL! But if I take a look ath my husband, my soul mate I can honestly say that I make his world beautiful!He tells me that almost every single day! (Lucky Me.) Since Demi Girl has chosen this Quote for me, so I will share my opinion and thoughts about it with you. And shout out to my male readers if you want to react on this feel free to do so!

In my eyes, a real person is a man who looks more than the appearance of a woman. You have to be attracted to a person that is certainly important too, because usually what attracts your attention if you like someone is theit appearance that caughtyour attention, right? But there is more darling …. Yes, tappearance should not be the most important.

 

 

 

¨In a relationship you have to be able to build on the inner nature (personality) of that person because eventually that will determine the duration of a relationship.¨

-Miss B.-

That connect must be there because the appearance will fade through the years, we will all become old. And what remains? Exactly! The inwardness!

Let’s be honest if you are a teenager, the inner self is not what really counts but more the appearance. Not only with boys but with girls. As a teen / adolescent you are more focused on being handsome, she is handsome, she has beautiful eyes, a beautiful body, etc. etc. But with the time when you grow from your twenties, you notice that more is needed in a relationship. The content should be just as beautiful as the beautiful good looking couple that you will form.

I’m just saying!

If a woman makes a world beautiful for a man, he will definitely give her the value she deserves. That’s what real men do! How can I know? Well I have A real one that gives me the value I deserve because I make his world beautiful and he tells me that almost every day! So yes, a real person attaches more value to a woman who makes his world beautiful and also contributes content to his inner happiness!

Does the appearance weigh more for you in a relationship? Or someone who makes your world more beautiful and adds something beautiful in your life to the person you are?

Afbeeldingsresultaat voor 'Be thankful for the difficult people in your life, for they have shown you exactly who you do not want to be.'

PicsArt_03-10-07.43.08

‘Be thankful for the difficult people in your life, for they have shown you exactly who you do not want to be.’

-Demi aka Creabea-

Je hebt soms mensen in je leven die het je heel lastig maken. Die je niet begrijpen, niet steunen en bepalen hoe jij je leven moet leiden. Je kent jezelf, je weet ook wie je bent en wie je absoluut nooit zou willen worden. De mensen die jou en/of anderen veroordelen, die ben je liever kwijt dan rijk. Maar juist die mensen heb je nodig in je leven. En dat kan raar klinken, maar toch is het zo. Want zij laten jou zien wie je nooit wilt worden, want het past totaal niet bij je persoonlijkheid.

Je word er zelf ongelukkig van wanneer zij zo zijn, en zo weet je exact welke mensen je niet achterna zal gaan. Ze doen je hart beseffen dat het jouwe perfect is zoals het is, want je ziet in hoe hun gedrag anderen pijn doet, en jouw hart sluit uit dat ook te willen. En daarom heb je ook de lastige mensen nodig in je leven, want zij laten jouw hart zo mooi kloppen, als dat het altijd al deed.

-Demi-

Don´t Forget to check out het blog!

http://www.creabealounge.wordpress.com

PicsArt_03-10-07.42.48

 

Afbeeldingsresultaat voor 'Be thankful for the difficult people in your life, for they have shown you exactly who you do not want to be.'

The people who judge you and/or others, you rather lose than keep. But those people are the ones you need in your life. It might sound crazy, but it’s the truth. Because they show you who you never want to become, because it doesn’t fit your personality.

-Demi aka CreaBea-

Sometimes you have people in your life who make your life very hard to live. They don’t understand you, don’t support you and decide for you how to live your life. You know yourself, you know who you are and who you never want to become. The people who judge you and/or others, you rather lose than keep. But those people are the ones you need in your life. It might sound crazy, but it’s the truth. Because they show you who you never want to become, because it doesn’t fit your personality.

You’ll be unhappy when they are like that, and that makes you realize which people you won’t follow. They make your heart realize that yours is perfect, just the way it is. You see how their behaviour hurts others, and your heart shuts it off, to also wanting to do that. And that’s why you also need the difficult people in your life; because they let your heart beat just as beautiful as it always did before.

-Demi-

Don´t Forget to check out her Blog!

http://www.creabealounge.wordpress.com

wp-1536159830107..jpg

See you on the Next Switch Quote

with Me & Grassiella Girl!

 

picsart_08-18-11-57-24

5 thoughts on “Switch Quote No.56 with Demi Girl & Miss B. Music Vibe: ¨You are My Rock¨ Beyoncé (written in Dutch & English)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s