#GIRLZTALK!/Nieuwe Topics

#GirlzT@lk No.3 It´s a Monthly Struggle of a Lady… (written in english & dutch)

picsart_03-26-06-10-25


preview-2.jpg

It´s time for girlztalkkkkkk! Yay! This week it´s my turn to write a article for GirlzTalk! So there we gooooooo!

 

picsart_10-15-01-23-36-1picsart_03-26-07-05-10

 

picsart_09-20-09-59-55Thick socks, being super emotional or very moody, using a lot off toilet paper because you have a whole lava sea flowing…. a lot of stomach pain and a bloated belly. Yesssss ladies I’m talking about period! “Can I Be A Boy Once just a month Lol!”You know it every month we have to do with this as ladies. One has more problems than the other …. I am so lucky! Just kidding! I have the heaviest menstruation everrrrrr! And then for seven days, girl! I know…

 

 

Do what?!?

You know it a lot of abdominal cramps, back pain, grumpy are a stuffed belly etc. That’s all there. It is very difficult to be able to function normally again … get groceries, run home, work, internship and school! The struggle is real! I once cried of frustration! LEt me tell you why…

Why?!?

The two questions that regularly arise in me are was why did this have to be this way? And why ws I not born as a boy? I Love being a Lady, don´t get me wrong, but not once a month I don´t! LOL! Horrible! Of course I know that if we did not have a period we would not be able to have children, but I think it’s tough!

Peptalk and Support

With my Girlz I often talk about it and we often support each other by encouraging each other and hoping for each other and we hope that it arrives on the weekend or on a day off. Unfortunately, we are not always lucky and it is nice that you get the support to get through again. I think that if you have a dream period of three days with few cramps, you are really lucky!

The hardest part of the period?

What I find the most difficult is that there is a lot of flowing and then also have to work. I am nervous every month because I am afraid my second and third day falls on a working day. And I find it difficult to leave my house in this condition. That is almost impossible. When I was at school I could just call and report sick, but if you work it is different … you have more obligations and you are often indispensable. So tell me girl … What personally do you find the most difficult thing about the period?

That terrible stomachache pain!

Another thing is the pain ohw gosh! Fortunately I use Aleve Feminax (for my girls abroad that is a painkiller especially before your menstruation and during.) This painkiller or reliever is specially developed for the period and that takes the sharp edges of the pain away! Thank God!

Previously it was a hell and I could not even walk straight. Of course you have to look carefully what you eat that also helps to reduce the pain a bit. In the beginning, I did not know that kidney beans were forbidden to me before my period, which I knew only later … that made me get even more stomach pain! It is difficult to function with all those pains and discomforts! If I could hang my womb on the clothesline ….. Girlll believe I would! Just leak out do your thing I’ll put you back when you’re done!

Understanding…

Most women understand each other … and if you have a female manager then there is more understanding than if you had a male manager. We women know how it feels and that’s fine. It is just a little more difficult for women who are hardly bothered to live in it. There would be a new law that you would receive special leave for the period. I’ve heard about it for a while but I was so happy when I heard this on the news! That there is only one consideration to use this is already very beautiful because girl the struggle is real! I indicate at work that I have to go to the bathroom a bit more than necessary because it is that time again! And that works fine! I am fortunate enough to work on the first or third or fourth day. And yet it remains exciting I can hardly ask for free every month for two days.

I always wear black girl I love black Ohwww Yesss Girl! Especially during my menstruation I should not think that I have color and it would leak through! It was sooooo embarassing me once as a teenager! Have you ever experienced something embarassing while having your period?

PicsArt_08-30-05.39.18

Let’s talk it’s Girlztalk time, right?

Leave Your comment and let’s talk about it!

So yes, let’s talk what do you think about the period and how do you experience it? Are you the lucky one? Or do you have a heavy mensturation like me? Do you have tips?

See you Next week on GirlzTalk with Grassiella & Miss B. Next week Grassiella will prepare a article for you!

 

preview.jpeg

ThnQ So much for Reading!

PicsArt_03-10-07.43.08


picsart_03-26-06-10-25


 

preview-2.jpg

This week is het mijn beurt om een artikel te schrijven voor onze rubrik GirlTalk! Sooo let´s Talk Darling!

picsart_10-15-01-23-36-1

picsart_03-26-07-05-10

picsart_09-20-09-59-55Dikke sokken, super emotioneel of juist heel chagarijnig en prikkelbaar zijn, rollen wc papier opmaken omdat je een hele lava zee hebt stromen….veel buikpijn en een opgezette buik. Yesssss ladies  ik heb het over ongesteld zijn!

¨Pfffff…Was ik maar een jongen!¨

Je kent het wel elke maand hebben we als ladies hiermee te maken. De één heeft er meer last van dan de ander…. Ik ben so lucky! Maar-niet-heus! Ik heb de zwaarste menstruatie everrrrrr! En dan ook ook nog eens zeven dagen lang baby!

Do what?!?

Je kent het wel veel buikkrampen, rugpijn, chagrijnig zijn een opgezette buik etc. Dat komt er allemaal bij kijken. Het is heel moeilijk om dan ook nog eens normaal te kunnen functioneren… boodschappen halen, huis runnen, werken, stage en school! The struggle is real! Ik heb wel eens zitten huilen van frustratie!

Why?!?

De twee vragen die geregeld in mij opkomen zijn waarom moest dit op dit manier? En waarom was ik niet jongen? Ik vind het leuk om een Lady te zijn maar 1 keer per maand niet! Lol! Vreselijk! Of course weet ik dat als we niet ongesteld zouden worden wij geen kinderen zouden kunnen krijgen maar ik vind het best pittig hoor!

Peptalk & Support

Samen with my Girlz heb ik er vaak over en we steunen elkaar vaak door elkaar aan te moedigen en te hopen voor elkaar dat het in het weekend valt of een vrije dag. Helaas hebben we niet altijd geluk en dan is het fijn dat je toch die steun krijgt om er weer doorheen te komen. Ik denk dat het als je een droom menstruatie hebt van drie dagen met weinig krampen dat je echt pas geluk hebt !

Het moeilijkste van het ongesteld zijn?

Wat ik het allermoeilijkste vind is het heel veel vloeien en dan ook nog eens moeten werken. Ik ben elke maand zenuwachtig omdat ik bang ben dat mijn tweede en derde dag op een werkdag valt. En ik vind het moeilijk om mijn huis uit te gaan in deze conditie. Dat is haast onmogelijk. Toen ik op school zat kon ik gewoon bellen en ziek melden maar als je werkt is het toch anders…je meer verplichtingen en ben je vaak onmisbaar. So tell me girl…Wat vindt jij persoonlijk het moeilijkste aan het ongesteld zijn?

Die verschrikkelijke buikpijn!

Een ander ding is de pijn ohw gosh! Gelukkig gebruik ik Aleve Feminax (voor mijn meiden in het buitenland dat is een pijnstiller speciaal voordat je menstruatie komt en tijdens.) Deze pijnstiller of verlichter is speciaal ontwikkeld voor het ongesteld zijn en die haalt de scherpe kantjes van de pijn weg! Thank God! Voorheen was het echt een hel en ik kon ik niet eens recht op lopen. Of course moet je goed kijken wat je eet dat helpt ook de pijn ietsje te verminderen. In het begin wist ik niet dat bruine bonen voordat ik ongesteld werd  verboden terrein voor mij was dat wist ik pas later… dat maakte dat ik juist nog meer buikpijn kreeg!Het is moeilijk om te functioneren met al die pijn  en ongemakken! Als ik mijn baarmoeder aan de waslijn kon hangen…..Girlll believe I would! Lek maar uit doe je ding ik plaats je terug als je klaar bent!

Begrip…

De meeste vrouwen begrijpen elkaar wel…en als je een vrouwelijke manager hebt dan is er meer begrip dan als je een mannelijke manager zou hebben. Wij vrouwen weten hoe het voelt en dat is fijn. Het is voor vrouwen die er haast geen last van hebben maybe net iets moeilijker om zich in te leven.  Er zou een nieuwe wet komen dat je speciaal verlof zou krijgen voor het ongesteld zijn. Ik heb er even niets meer over gehoord maar ik was zo happy toen ik dit hoorde op het nieuws! Dat er al maar een overweging is om dit in te zetten is al heel mooi because girl the struggle is real! Ik geef aan op mijn werk dat ik iets meer naar de wc moet dan nodig omdat het weer eens zover is! En dat werkt prima! Ik he  het geluk dat ik pas of op de eerste of derde of vierde dag moet werken. En toch blijft het spannend ik kan moeilijk  elke maand standaard voor twee dagenlang vrij vrij vragen….

Zelf draag ik altijd zwart girl I love black Ohwww Yesss Girl! Especially tijdens mijn menstruatie ik moet er niet aan denken dat ik kleur aan hebt en het door zou lekken! It happend to me once as a teenager dat was sooooo embarassing! Heb jij wel eens iets gênants meegemaakt?

PicsArt_08-30-05.39.18

Let’s talk it’s Girlztalk time, right? Leave Your comment and let’s talk about it!

So yes, let’s talk wat vindt jij van het ongesteld zijn en hoe ervaar jij het? Ben jij the lucky one? Of heb jij een zware menstuatie net als ik? Heb je tips?

See you Next week on GirlzTalk with Grassiella & Miss B. Next week Grassiella will prepare a article for you!

preview.jpeg

ThnQ So much for Reading!

preview-3.jpg

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s