Nieuwe Topics

Switch Quote No.60 with Grassiella & Miss B. (written in english & dutch) Mah music Vibe ¨Real Friends¨- Camila Cabello-

 

preview-3.jpeg

preview-1.png

 

preview-2.jpeg

Yes it´s monday and that mean it´s Time for our Switch Quote, this time with my awesome guestblogger & blogfriend Grassiella! Well we hope that you had a awesome weekend! Have a wonderful week and make the best of it!

 Let´s get started!

 

Wonderful quote. As human, we are never satisfied. Something can always be better or different. I think you should especially appreciate what you have. As soon as you do that, you will develop an entirely different view of a real relationship. Although on the other hand I have to admit that the above points must have some consistency. Because somewhere I can also imagine that if there is too little or too much of it, that you are just as ready at a given moment. At least that’s what I would be. And yet … I feel like I contradict myself a bit. Because on the one hand I say that you have to appreciate what you have, but I also indicate that if it is not something for you, exceed your limits. You just have to leave it for what it is.

Tsjaa .. saying that. Cracking my brain goes through the typed section again. I actually have no idea …

-Grassiella-

9264b287 (1)

 www.belles-lettres.nl

 

PicsArt_03-10-07.43.08

PicsArt_03-18-02.12.36

Prachtige quote. Als mens zijnde zijn we eigenlijk nooit tevreden. Iets kan altijd beter of anders. Ik denk dat je vooral moet kunnen waarderen wat je hebt. Zodra je dat doet, zul je een hele andere kijk op een echte relatie ontwikkelen. Hoewel ik anderzijds wel moet toegeven dat de bovenstaande punten wel iets van consistentie moeten hebben. Want ergens kan ik me ook heel goed voorstellen dat als ergens te weinig of te veel van is , dat je er op een gegeven moment net zo klaar mee bent. Althans dat zou ik wel zijn. En toch … heb ik het gevoel dat ik mezelf een beetje tegenspreek. Want enerzijds zeg ik dat je moet waarderen wat je hebt maar geef ik ook aan dat als het niet iets voor jou is, dus jouw grenzen overschrijd. Je het gewoon moet laten voor wat het is. Tsjaa.. dat gezegd te hebben. Al krakend gaan mijn hersens opnieuw door het getypte gedeelte heen. Ik heb eigenlijk geen idee …

 

 

Misschien omdat ik hier zelf op dit moment mee worstel? Zou dat een reden kunnen zijn op mijn argument …

-Grassiella-

9264b287 (1)

 www.belles-lettres.nl

 

Quote 3.jpg

 

This is very true! … I personally experienced this myself and I must tell you that this statement is correct.

You know… It is generally very easy for all of us to see what another person does or does not do. It is easier to point out someone else’s faults than to look at ourselves. But nothing happens for nothing … Unfortunately you have to distance yourself from people you might want to build a long-term friendship with .. not because you want it but because the person you once had a close friendship with turned their back on you or have leave ath the moment you needed them the most. “

I value the people I allow in my life and I give them the best of myself, my trust and my heart. I am not perfect but I give everyone the respect and treatment they deserve as a human being. Look, people change … or show who they really are … that happens because they were not real as they were from the start. I can  choose to guess why some changed, but we would not get a answer. I value the people I allow in my life and I give them the best of myself, my trust and my heart. I am not perfect, but I give everyone the respect and treatment they deserve as a person. I know my place and give everyone the space they need. When I commit myself to a friendship, I do it from my heart. At the moment that things occur, I trust that it will be okay and hat both parties honestly admitted where the mistakes of each lies.

The moment that nobody admits their faults I find it difficult to continue with the friendship because that is the only way that a friendship can last for a lifetime! (In my opinion). I want an honest friendship, otherwise I prefer to stay without friends. I have learned that if someone really cares about you, you will never just disappear from your life that suddenly you will never hear of this person again that shows me that the friendship was not really as it seemed … It does not matter now  … after all life goes on, right?

Thank you God I have two friendships from my youth that prove to me the contrary otherwise I would not believe in friendship anymore!

Love you Girls D & M!

I also love myself and I also have my limits, I have to protect myself and my heart that I have entrusted to the person. I can not allow recklessly dealing with my heart by no one … I’m not a bouncer where you can jump on … I’m sorry. It´s true as the Quote that Grassiella has chosen for me said … you can be told that you are the one who has changed. But when you did everything to save the friendship, there was no interest, there were excuses and you were always rejected. Now that you also give up on the friendship, you are suddenly the one that has changed?!? That´s not fair! But that’s life, right?

That is why at the beginning I said my part about this Quote that it is very easy to look at someone else’s faults …. We first have to ask ourselves the following: What have I done to keep this friendship intact or to save this friendship? Where did I fail in this friendship? And where did the contact come to its end?

Be honest with yourself and you will know the answer …. Let’s pay attention to how we treat people who trust and give their hearts to us and with the respect and love they deserve! People simply have feelings.

 

 

PicsArt_03-10-07.43.08

Quote 3.jpg

Dit is very true!… Ik heb dit zelf persoonlijk meegemaakt en ik moet je zeggen dat deze uitspraak klopt. Weet je? Het is over het algemeen voor ons allemaal heel makkelijk om te kijken wat een andere doet of niet. Het is makkelijker om een ander op hun gebreken te wijzen dan te kijken naar onszelf. Maar niets gebeurt voor niets…

Helaas moet je afstand nemen van mensen die je misschien in de eerste een langdurig vriendschap mee wou opbouwen.. niet omdat jij afstand wilt maar omdat degene waarmee je ooit een hechte vriendschap mee had je de rug heeft toegekeerd of je hebt laten vallen op het moment dat je degene het hardst nodig had.

¨Ik hecht waarde aan de mensen die ik in mij leven toelaat en ik geef ze de beste van mezelf, mijn vertrouwen en mijn hart. Ik ben niet perfect maar ik geef iedereen de respect en de behandeling die ze als mens verdienen.¨

Kijk, mensen veranderen… of laten zien wie ze daadwerkelijk zijn… dat gebeurt omdat ze vanaf de start al niet echt waren zoals ze waren. Ik kan gaan raden waarom iemand veranderd maar daar zouden we niet ver mee komen. Ik hecht waarde aan de mensen die ik in mij leven toelaat en ik geef ze de beste van mezelf, mijn vertrouwen en mijn hart. Ik ben niet perfect maar ik geef iedereen de respect en de behandeling die ze als mens verdienen. Ik weet mijn plek en geef iedereen de ruimte die ze nodig hebben. Als ik mezelf inzet voor een vriendschap dan doe ik het vanuit mijn hart. Op het moment dat er dingen voordoen vertrouw ik erop dat het goed komt. Dat er door beiden partijen eerlijk wordt toegegeven waar de fouten van elk ligt. Op het moment dat dit niet gebeurd dan vind ik het moeilijk om verder te gaan met een vriendschap want dat is de enige manier dat een vriendschap voor een lifetime kan duren! (In mijn opinion). Ik wil een eerlijke vriendschap anders blijf ik liever zonder vriendinnen. Ik heb geleerd dat als iemand echt om je geeft nooit zomaar uit je leven verdwijnt dat je zomaar ineens nooit meer van dit persoon hoort dat laat zien aan mij dat het vriendschap dus niet echt was zoals het leek… Het maakt niet uit… after all life goes on, right?

Thank God heb ik twee vriendschappen vanaf mijn jeugd die mij het tegendeel bewijzen anders zou ik niet niet meer in vriendschap geloven!

Love you Girls D & M!

Ik hou ook van mezelf en ik heb ook mijn grenzen, ik moet mezelf en mijn hart die ik aan degene hebt toevertrouwt beschermen. Ik kan niet toelaten dat er roekeloos wordt omgegaan met mijn hart. Door niemand… Ik ben nu eenmaal geen springkussen…. i´m sorry.  En dan klopt het inderdaad zoals het Quote die Grassiella voor mij heeft uitgekozen dat je te horen kunt krijgen dat jij degene bent die is veranderd. Maar toen je er alles aan deed om de vriendschap te redden,was er geen interesse, waren er excuses en werd je steeds afgewezen. Nu dat je ook het ook maar opgeeft ben jij ineens degene die is veranderd… that not fair! But that´s life, right?

Vandaar dat ik aan het begin mijn stukje over deze Quote zei dat het heel makkelijk is om naar een ander zijn gebreken te kijken….We moeten onszelf maar eerst eens het volgende afvragen:

Wat heb ik gedaan om dit vriendschap intact te houden of om dit vriendschap te redden? Waar heb ik gefaald in dit vriendschap? En waar is het contact tot zijn einde gekomen?Wees eerlijk tegen jezelf en je zult het antwoord weten….

Laten we goed opletten hoe we mensen die hun vertrouwen en hun hart aan ons geven goed behandelen en met de respect en liefde die ze verdienen!

Mensen hebben nu eenmaal gevoelens.

preview.jpeg

 

 

preview-1.jpeg

3 thoughts on “Switch Quote No.60 with Grassiella & Miss B. (written in english & dutch) Mah music Vibe ¨Real Friends¨- Camila Cabello-

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s