#He Thinks.. She Thinks../#Let'sTalk/GIRLZTALK!/Nieuwe Topics

GirlzT@lk with Miss B. |Girl, Don´t Ignore The Red Flags!(written in English & Dutch)

Het is tijd om voor een goed gesprek! Yes, as a girl hebben we de neiging om een bepaald beeld of sprookje in ons hoofd te hebben, het is heel belangrijk om een realistisch beeld te hebben over relaties. Especially als het gaat om het daten. Desondanks dat we een bepaalde beeld in ons hoofd hebben moeten we bepaalde signalen zeker niet negeren. Hoe komt het dat ik op deze thema ben gekomen? Ik zat te kijken naar documentaires on ID waarbij ik merkte dat veel vrouwen dezelfde fout maken… exactly het negeren van de red flags! Als je iemand leert kennen is het leuk maar als je merkt dat iemand jou als persoon wilt veranderen, dominant wordt en alles bepaald dan is dat een red flag! Ik vroeg mezelf af hoe het nou komt dat sommige vrouwen (en vergis je niet ook mannen ) deze red flags eigenlijk missen? Als ik kijk naar de reeks documentaires die ik heb gezien dan kom ik tot de volgende conclusie: Het heel graag willen vinden van een soulmate/partner of het denken dat je iemand kunt veranderen of iemand zijn acties zien als jou eigen schuld. En heel soms merk ik ook dat mensen die al kinderen hebben uit een vorige relatie denken dat ze maar genoegen moeten nemen met het feit dat er überhaupt iemand een relatie met ze willen beginne omdat ze al kinderen hebben van een vorige relatie…. Don´t accept less!

It’s time for a good conversation! Yes, as a girl we tend to have a certain image or fairy tale in our head, it is very important to have a realistic picture of relationships. Especially in the dating fase. Despite the fact that we have a certain image in our heads, we do not have to ignore certain signals. How is it that I came to this theme? I was watching documentaries on ID where I noticed that many women make the same mistake … exactly ignoring the red flags! If you get to know someone, it’s fun, but if you notice that someone wants to change you as a person, becomes dominant and determines everything or possessive , then that’s a red flag! I wondered why it is that some women and do not you also misty men actually miss these red flags? When I look at the series of documentaries that I have seen, I come to the following conclusion: The very desire to find a soulmate / partner or thinking that you can change someone or see someone’s actions as your own fault. And sometimes I also notice that people who already have children from a previous relationship think they should just accept the fact that anyone would want to start a relationship with them because they already have children from a previous relationship. Don´t accept less!

Of course hebben jij en ik geluk wij zijn gezegend met een partner die ons fantastisch behandeld! Maar dat wensen wij natuurlijk ook voor andere ladies, Right? Daar hebben zij ook recht op. Maar zoals alles in dit leven zijn er geen garanties en is alles een gok. Je hoopt dat als je iemand in je leven toelaat dat jullie samen oud met elkaar kunnen worden. Voordat je je soulmate vindt moet je daten, nou ga ik het nu niet met je hebben over het daten zelf. Ik wil het met je hebben over het alert zijn. Het is leuk om verliefd te zien maar blijf wakker en behoud je eigenwaarde. Het is beter voortijdig te kunnen zien en te accepteren dat het iemand toch niet is wie je denkt. Ik ben zo blij dat ik mijn man heb! Ik ben daar dagelijks heel dankbaar voor, de tijd waarin we leven is slecht en mensen hebben niet altijd de goede bedoelingen daarentegen is er geen garanties in het leven maar je hoopt wel dat het goed uitpakt, laat je zicht niet beïnvloeden, want dat scheelt veel ellende! Er zijn van te voren bepaalde dingen die je duidelijk al aantoont wat voor persoon iemand is, negeer het niet. Of course laat iedereen het beste van zichzelf zien en sommige kunnen dat best lang volhouden maar toch zijn er bepaalde momenten dat je dingen ziet hoe klein ze ook zijn die van belang kunnen zijn.

Als je pas gaat daten dan zijn dit mijn tip voor jou: Kijk naar een persoon met je goede verstand, laat een mooi uiterlijk, goede baan of mooie beloftes en vooral het verliefd zijn je ogen niet sluiten .

Of course you and I are very lucky that we are blessed with a partner who treated us fantastically! But of course we also want that for other ladies, right? They are also entitled to that. But like everything in this life there are no guarantees and everything is a gamble. I you know what I mean. You hope that if you allow someone in your life that you can grow old together. Before you find your soulmate you have to date, now I’m not going to talk to you about dating yourself. I want to talk to you about being alert. It is fun to be in love but stay awake and maintain your self-worth. It is better to see and accept prematurely that someone is not who you think. I am so glad that I have my husband! I am very grateful for that every day, the time in which we live is bad and people do not always have the good intentions, on the other hand there is no guarantees in life but you hope that it works out well, do not let your vision or dreams that you have affect you, because that saves a lot misery! There are certain things in advance that clearly show you what kind of person someone is, do not ignore it. Of course everyone shows the best of themselves and some can keep doing that for a long time, but there are certain times when you see things no matter how small they may be.

If you are dating, then this is my advice for you: Look at a person with good sense of mind, don´t let a nice appearance, good job or nice promises make you ignore the signs! Especially don´t be blind just because your in love.

.

Let´s check out the Red Flags Top 4!

#Red Flag No.1

Kun je geen voldoende contact houden met je vriendinnen en familie? Zo niet, dan is ook heel belangrijk om je ogen niet voor te sluiten. Als je merkt dat het een issue als je iets leuks wilt gaan doen met je vriendinnen en dit spanning met zich meebrengt is dat definitely een red flag. Als je in het beginstadium van je relatie en er wordt al moeilijk gedaan dat je uit wilt gaan met je vriendinnen dan kun je er zeker van zijn dat het later als je een relatie hebt een probleem kan gaan worden. Een ander judge red flag is als je wordt vervreemd van je familie. Of course is het zo dat je in het begin druk ben met je nieuwe partner en iedereen je vooral in het begin minder zien. Maar het wordt een red flag als je vervreemd wordt van je ouders of andere familieleden. Een echte man of vrouw respecteert je relaties met je familieleden en je band met ouders. Daar kan en hoor niemand tussen te staan ook als ze het niet met elkaar kunnen vinden.

#Red Flag No.1

Can you not keep in touch with your friends and family? If not, it is also very important not to close your eyes for that. If it find it is an issue when you want to do something fun with your girlfriends and this brings a lot of tension that is definitely a red flag. If you are in the early stages of your relationship and it is already difficult for you to go out with your friends, then you can be sure that it can become a problem. Another hudge red flag is if you are alienated from your family. Of course it is true that in the beginning you are very busy with your new partner and everyone will see you less in the beginning. That´s normal, but it becomes a red flag if you are alienated from your parents or other family members. A real man or woman respects your relationships with your family members and your bond with your parents. Nobody have the right to stand between you and your´e parents!

#Red Flag No.2

Jaloezie zijn is normaal, maar het wordt abnormaal als iemand zo jaloers is dat je vele dingen moet vermijden om te voorkomen dat je partner jaloers wordt. Dat is definitely a red flag! Alleen de partner heeft recht op die speciale aandacht en liefde. Maar als je het zodanig een jaloezie wordt dat iemand bezitterig wordt en je niet meer normaal functioneren yes dear precies: Red Flag!

Red Flag No.2

Being jealous is normal, but it becomes abnormal when someone is so jealous that you have to avoid many things to prevent your partner from being jealous. That is definitely a red flag! Only the partner is entitled to that special attention and love. But if you become such a jealousy that someone becomes possessive and you no longer function normally yes dear: You got it right: Red Flag!

#Red Flag No.3

Als iemand je probeert te veranderen girl dat is ook een grote red flag! Ik heb het over beslissen over je kleding, je afspraken beheren en dergelijke. That´s not okay, of course hou je rekening met elkaar maar je moet jezelf kunnen blijven en zijn in een relatie. Je bent een volwassen persoon die zelf in staat is om je eigen keuzes te nemen, je krijgt een partner erbij not a parent! Be aware, je moet geaccepteerd worden zoals je bent.

#Red Flag No.3

If someone is trying to change you girl that is also a big red flag! I’m talking about decisions about your clothes, managing your appointments, and the like. That’s not okay, or course you take into account each other but you must be able to stay and be in a relationship. You are an adult person who is able to make your own choices, you get a partner not a parent! Be aware, you have to be accepted as you are.

#Red Flag No.4

Losse handjes ! GIRL GIRL GIRL! There is no reason om dat te accepteren mijn message is very clear: RUN! There is no second change als het gebeurt you have to go! PERIOD!!!!!!!!!! No second changes, no excuses!

Dit zijn de 4 Red Flags die je niet moet negeren. En natuurlijk komen sommige dingen pas later aan het licht dat zag ik ook wel vaak voorkomen in de documentaires maar je moet je eigenwaarde ook behouden. Verliefd zijn is leuk maar sluit je ogen niet. En be aware met wie je afspreekt wees niet stiekem, als je pas komt kijken in de date wereld hou je ouders op de hoogte. Wees niet geheimzinnig dat breng je in gevaar. Er zijn vele wolven in lammetjes pakken. Zoals ik al zei alles is een risico en veel kunnen we helaas niet voorzien but be aware!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is picsart_03-10-07-42-48.png

Red Flag No.4

Loose hands! GIRL GIRL GIRL! There is no reason to accept that my message is very clear: RUN! There is no second change when it happens you have to go! PERIOD !!!!!!!!!! No second changes, no apologies! A Real men don´t hit a woman.

These are the 4 Red Flags that you should not ignore. And of course, some things only come to light later on, which I often saw in the documentaries, but you also have to keep your self-esteem. Being in love is fun, but do not close your eyes. And be aware with whom you agree not secretly, if you just come to see the date world keep your parents informed. Do not be secretive that puts you in danger. There are many wolves in lambs. Like I said everything is a risk and unfortunately we can not foresee but be aware!

What Do You Think? Do Have More Red Flags That woman Should Be Aware Off?

See You on the Next:

6 thoughts on “GirlzT@lk with Miss B. |Girl, Don´t Ignore The Red Flags!(written in English & Dutch)

 1. L’amour rend aveugle comme on dit souvent. Difficile parfois de voir immédiatement ces drapeaux rouges parce qu’on espère qu’il changera. Au final, après des années. Rien.
  🌹

  Geliked door 1 persoon

 2. Hey girlllll! ThnQ so much voor het lezen en je comment😄 ja we hebben geluk Girl especially tegenwoordig ik hoor een paar verhalen waarvan mijn haren op nek overeind staan. We are blessed het is fijn om ook als individu ook je ding te kunnen doen. Dat is healthy😄

  Like

 3. Geniale blog.ben zo happy met mijn vriend is super lief totaal niet jaloers
  Laat me lekker mijn ding doen.
  Super fijn, zijn maar weinig mannen die zo chill zijn. Echt toffe blog
  Ga zo door xxxx💜💗🌸

  Geliked door 1 persoon

 4. Haha ja sommige mensen..is ook vet interessant boek over; destructieve relaties onder de schop over mannen die dus heel erg psychisch met je spelen.ook interessant joh..hihi fijn avondje Hug Kiss..heet je op facebook ook miss b

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s