Nieuwe Topics

#Real Talk with Miss B. |Music Vibe H.E.R ¨ i’m not okay” (written in dutch & english)

Deze Quote is een mooie Quote om even bij stil te staan… want als we goed om ons heen kijken is het uiterlijk en het goed en mooi overkomen dat men tegenwoordig de meeste focus op leggen. Het alles goed onder controle willen hebben. Tenminste in my opinion… You don´t have to agree with me.. these are my personal thoughts. Ik merk dat men het makkelijker vind om echte emoties te verstoppen. En ik vroeg me af waarom? Als we weten dat het leven zowel goede en slechte momenten heeft? Ik heb het over het tonen van dingen die je werkelijk voelt of meemaakt. We weten allemaal dat het leven ¨up and downs ¨heeft, we weten allemaal dat je soms door dingen die je meemaakt soms te maken kunt krijgen met verschillende emoties. En toch hebben mensen de neiging om te doen alsof alles okay is..door onze emoties te verstoppen of bepaalde gebeurtenissen goed te praten. Maybe is het bang zijn voor de oordeel van anderen? I don´t know… But yes Let´s Talk darling… Ik hoop dat je so far aan het genieten ben van je weekend, I do!

We kennen allemaal wel the Quote :

¨It´s Okay… To no Be Okay¨…

Dit leven heeft goede en slechte kanten, mooie en maar ook pijnlijke gebeurtenissen.. That´s just the way it is. En ik merk dat mensen meer de neiging hebben om dingen mooi te laten doen overkomen of hun ware emoties of gebeurtenissen in hun leven verdoezelen. Terwijl we allemaal in dezelfde battle zitten called: Life.

Er is geen perfect life en er bestaat geen leven zonder challenges. Nobody is perfect wordt er geroepen… but in the meantime wordt er wel een etiket geplakt op iemand als er iets gebeurd of op de keuzes die iemand maakt. Waarom als er zo hard wordt geroepen dat niemand perfect is? The next Question: Hoe okay is het tegenwoordig om werkelijk om niet okay te zijn? Darling… let´s be real ook al zeggen we dat het okay is om niet okay te zijn… hebben we toch de neiging om onze ¨ware¨ gevoelens te onderdrukken. Ik betrap mezelf ook dat ik dat wel eens doe en ik weet zeker dat jij dat ook wel eens heb gedaan. Nou is het not a big deal… Ik bedoel als ik voor mezelf praat heb ik dagen dat het minder gaat als je mijn blog al langer volgt dan weet je dat ik struggle met het verlies van mijn zusje en haar twee kindjes. En soms heb ik de neiging om mezelf groot te houden door te doen alsof ik pijn onder controle heb, but I don´t, niet altijd. And that’s ok. Er goede en minder goede dagen. En ja tuurlijk er is een moment voor alles en je moet jezelf ook beschermen maar het moet ook niet zo zijn alsof het een crime is als je ook niet goed voelt. Dat mag ook gezien worden… You know what I mean? Het is oké om niet altijd alle touwtjes in handen te hebben, het is oké om je soms te uiten zoals je je werkelijk voelt. Het is oké om eerlijk te zijn en niet om bezig te zijn met hoe je overkomt. Dit leven heeft goede en slechte kanten, mooie en maar ook pijnlijke gebeurtenissen.. That’s just the way it is. En ik merk dat mensen meer de neiging hebben om dingen goed te laten doen overkomen of hun ware emoties verdoezelen. Terwijl we allemaal in dezelfde battle zitten called: Life. Toen ik deze Quote zag moest ik daar aan denken… Dat het lijkt alsof iedereen een soort bezig is met het verstoppen van hun waren emoties of gebeurtenissen. Of dat ze zichzelf beter voelen bij the downfall van een ander. Alsof het leven allemaal gaat over rozen en altijd maar het het beste van jezelf laten zien. We moeten oppassen om daar zelf ook niet caught up in te raken of onbewust onze kinderen deze message doorgeven… You know what I mean? Het is really okay to not be okay!

Ik denk het mooi willen overkomen je op een gegeven moment mentaal breekt en dat je eigenlijk jezelf voor de gek houdt. Ik merk ook dat mensen de neiging hebben om meteen van de pijn van een ander of de breakdown van een ander gebruiken om hun zelf beter te doen voelen of te vergelijken. Persoonlijk denk ik dat iemand die zijn of haar leven accepteert zoals die is en het niet verstopt of mooi probeert te maken door het te verdoezelen zich vrijer voelt en verlost door het leven gaat, dan iemand die ervoor kiest om zijn of haar ware emoties of gebeurtenissen te verstoppen. Het lijkt mij uitputtend …. Iedereen heeft een verhaal en iedereen heeft dingen die ze meemaken, er is een verschil tussen dingen voor jezelf houden en het verstoppen van je emoties. Het is okay om te zeggen dat je niet lekker in je vel zit vandaag, alleen dat betekent niet dat je perse hoeft te vertellen wat er is, that’s a choice. Maar het is anders dan een pokerface opzetten en doen alsof alles okay is, er is een moment en tijd voor alles en iedereen doet en uit zijn of haar emoties anders. No doubt about that… Maar het moet geen taboe zijn om je niet happy te voelen als je jezelf niet echt happy voelt of te verstoppen wat je werkelijk meemaakt. Ik merk ook dat mensen de neiging hebben om anderen die ¨niet goed genoeg zijn aan de kant zetten¨ik zie het zo vaak om mijn heen… Het zich beter voelen dan de ander of het beoordelen van iemand op basis zijn of haar keuzes of fouten…. Wat maakt een ander minder? En wat maakt de ene beter?

Can You Relate? What Do You think?

This Quote is a great Quote to think about for a moment … because if we look around us, it seems like a good appearance and beautiful looks are nowadays the most where the focus is placed on… the desire to have everything under control. At least in my opinion … (You don’t have to agree with me .. these are my personal thoughts.) But I notice that it is seems easier nowadays to hide real emotions or things that we experience. And I wondered why? If we know that life has both good and bad moments? I’m talking about showing things that you really feel or experience. We all know that life has ¨up and downs¨, we all know that sometimes you can sometimes experience different emotions through things you experience. And yet people tend to pretend that everything is okay … by hiding there emotions or certain events. Maybe is it being afraid of the judgment of others? I don’t know … But yes Let’s Talk darling … I hope you enjoy your weekend so much, I do!

We all know the Quote: ¨It’s Okay … To no Be Okay¨ …

This life has good and bad sides, beautiful and painful events .. That’s just the way it is. And I notice that people have a greater tendency to make things look beautiful or cover up their true emotions or events in their lives. While we are all in the same battle called: Life.

There is no perfect life and there is no life without challenges. Nobody is perfect that what we all say … but yet in the meantime a label is stuck on someone when something happens or the choices someone makes. Why say that nobody is perfect? But yet people judge others when they not seem to be that perfect? The next question I have is: How really okay is it nowadays to not be okay? Darling … let’s be real even though we say it’s okay not to be okay … we still have a tendency to suppress our ‘feelings’. I also catch myself that I do that sometimes and I’m sure you did that too. Well it is not a big deal … If you have been following my blog for a long time than you know that I struggle with the loss of my sister and her two children. And sometimes I have a tendency to keep to pretend I have my pain under control, but I don’t, not always. There are good days that I handle it and there are days that I can’t deal with it. That’s the truth. My truth. And yes, of course there is a time for everything and you also have to protect your feelings, but it is true that it should not be as if it is a crime if you do not feel well. That may also be seen after all it is okay to not be okay, right? You know what I mean? It is okay to not always have all the strings in your hands, it is okay to express yourself as you really feel. It is okay to be honest and not to be concerned about how you come across. This life has good and bad sides, beautiful and painful events. That’s just the way it is. And I notice that people have a greater tendency to make things look good or cover up their true emotions. While we are all in the same battle called: Life.

When I saw this Quote I had to think about it … That it seems like everyone is kind of busy with hiding their emotions or events. Or that they feel themselves better by the downfall of someone else. As if life is all about roses and always show the best. We have to be careful not to get caught up in it ourselves and we have to watch out that we don’t unknowingly pass this message to our children … You know what I mean?

It is really okay to not be okay! I think that making things appear nicely, you will break mentally at a certain point … and you actually are fooling yourself. I also notice that people have a tendency to immediately use someone else’s pain or another’s breakdown to make them feel better about themselves or compare themselves. Personally, I think that someone who accepts his or her life as it is and does not hide it or tries to make it beautiful by obscuring it feels freer and redeemed by life, than someone who chooses his or her true emotions or block events. It seems to me exhausting …. Everyone has a story and everyone has things they experience, there is a difference between keeping things to yourself and hiding your emotions. It is okay to say that you are not feeling well in your own skin today, only that does not mean that you have to tell what is there, that’s a choice. But it’s different than setting up a poker face and pretending everything is okay, there’s a time and time for everything and everyone else doing and expressing his or her emotions differently.doubt about that … But it should not be a taboo not to make you feel happy if you don’t really feel happy or hide what you are actually experiencing. I also notice that people have the tendency to put others aside who are not good enough in their eyes. I see it so often around me… The tendency of feeling better than the other person or judging someone’s choices or mistakes. .. I wonder….What makes another less? And what makes one better?

Can You Relate? What Do You think?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s