Nieuwe Topics

#Questions from my Anonymous Readers |written english & dutch

Question from the Anonymous Reader …

¨I am secretly in love but I hide it from my parents, I dare not tell it so I keep it hidden …

A while ago I invited my readers to send me an anonymous question or questions if you want to know my opinion about something or want to know advice about any topic or situation. Mail me to missbblogzthingz@gmail.com or bellamyzblogzthingz@gmail.com and then I will answer your question and of course you will remain completely anonymous …

So yes I have received a question from an anonymous reader … let’s check it out! Hello Anonymous reader, First of all, thank you for visiting my blog and for wanting to know my opinion about what is currently on your mind about a certain topic or situation. I don’t know everything but with the knowledge I have so far I would like to share my opinion or thoughts with you.

So yes, of course I want to answer your question and I hope it helps you … I have found this quote and this Quote actually shows you part of my answer to your question. I think it is logical that you come at a certain age that you feel attracted to someone … And there is nothing wrong with that being the emotions you feel it´s part of being human … The thing is … how do you deal with it? And when do you do something with it? “There is a time for everything …

” Everything has its time¨

[Pred. 3: 1-15]

That is a statement from the Bible that I find very beautiful, there is indeed a time for everything…. And so it is with what we feel … I do not know how old you are but when I look at your question I think that you are quite young because you still live with your parents (does not necessarily have to be that way) … and because you cannot express what you feel or what you choose. Do you know what it is? Time prepares someone for a certain phase. It is nothing wrong in my eyes to be in love but it is wrong to hide things for your parents …

¨There is a difference between knowing that they will reject it and understanding why they reject it …¨

– Miss B.-

And I will tell you why … your parents are not for nothing your parents they are two people who have experienced a lot of life and have experienced a lot. And of course you love you very much! They have certain reasons for which they find you not yet ready to start a relationship … In addition, you are very vulnerable at the moment because you think and act not based on your mind but on your feeling of love. That is logical, but also very dangerous … I do not condemn you, let that be clear! But take a good look at the Quote that I have chosen in response to your question … Now it’s fun and it’s new and it’s you and him against the world … I get it … I really do … But what if the less fun sides come? Consider the chance of getting pregnant … you can’t keep hiding that forever. And the consequences will be for everyone not just for you, just think about the financial aspect of the baby’s costs. Or what if someone turns out not to be who you think he was? And if something happens to you who could help you because you have hidden it, right? Nobody will know where you are and especially who you are with… And how do you know for the full 100% that he has good intentions with you? And the most important thing … Who is there for you to protect yourself against yourself? Your parents see what you do not see or can see at the moment and that’s okay that’s why they are your parents … You know deep down that your parents will disapprove of it, that’s why you hide it for them too, .. but try to understand for yourself why they disapprove. See, there is a difference between knowing that they will reject it and understanding why they reject it. It is obvious that hiding your relationship for your parents is actually depriving your parents of the opportunity to protect you against the consequences that you might regret for the rest of your life … You know what I mean?

Be open and honest with your parents and tell them what you feel and tell them that you like someone and accept their advice and try to be open to understand the reasons why they disapprove. In the end it is their job to protect you … because later you will hold them responsible because then you will see how young and inexperienced you actually were. And just as you may not be ready for a relationship today, you will be in the future … so that time will come!

And because you already feel something for that person right now, it certainly won’t be easy, but I think being open and honest with your parents is definitely the best thing to do. From there you and your parents will have to see what is best for you … I will and I cannot say anything about it because it is your parents’ job to look and decide what is best for you as their daughter …

And Dear … If he really likes you then he will accept the situation and respect the view of your parents and it will be no problem for him to wait until you are ready to start a relationship with him . I wish you lots of luck! And I hope it helped you!

Question van de Anonieme Lezer…

¨Ik ben stiekem verliefd maar ik verberg het voor mijn ouders ,ik durf het niet te vertellen dus hou ik het verborgen…

Ik heb een tijdje terug mijn lezers uitgenodigd om mij anoniem een vraag of vragen te sturen als je mijn mening over iets wilt weten of advies wilt weten over welke topic of situatie dan ook. Mail me naar missbblogzthingz@gmail.com of naar bellamyzblogzthingz@gmail.com en dan zal ik jou vraag beantwoorden en blijf je of course helemaal anoniem… So yes Inmiddels heb ik een vraag ontvangen van een anonieme lezer … lees je mee?

Hello Anonieme lezer,

Allereerst dank je wel dat je mijn blog bezoekt en dat je mijn mening wilt weten over wat jou momenteel bezig houdt over een bepaalde topic of situatie. Ik weet niet alles maar met de kennis die ik tot nu toe heb wil ik graag mijn mening of gedachtes met jou delen. So yes, of course wil ik jouw vraag beantwoorden en ik hoop dat je er iets aan hebt… Ik heb deze quote erbij gevonden en deze Quote laat je eigenlijk al gedeeltelijk mijn antwoord op jouw vraag zien. Ik denk dat het logisch is dat je op een bepaalde leeftijd komt dat je jezelf aangetrokken voelt tot iemand… En daar is op zich niks mis mee het zijn emoties die je voelt en die hoort bij het mens zijn… The thing is … hoe ga je ermee om? En wanneer doe je er iets mee?

¨Er is een tijd voor alles…¨

Alles heeft zijn tijd 

[Pred. 3:1-15]

Dat is een uitspraak de uit de bijbel komt die ik heel mooi vind, er is inderdaad een tijd voor alles…. En zo is het ook met wat we voelen… Ik weet niet hoe oud je bent maar als ik kijk naar jou vraag dan denk ik dat je nog best heel jong bent omdat je nog bij je ouders woont (hoeft niet perse zo te zijn natuurlijk)… en omdat je niet kan uitkomen voor wat je voelt of voor wat je kiest. Weet je wat het is? Tijd maakt iemand gereed voor een bepaalde fase. Het is in mijn ogen niks verkeerd om verliefd te zijn maar het is verkeerd om dingen te verstoppen voor je ouders…

¨Er is een verschil tussen weten dat ze het zullen afkeuren en begrijpen waarom ze het afkeuren…¨

-Miss b.-

En ik zal je vertellen waarom… je ouders zijn niet voor niks je ouders ze zijn twee mensen die veel van het leven hebben meegemaakt en veel hebben ervaren. En of course super veel van je houden! Ze hebben vast bepaalde redenen waarvoor ze je nog niet gereed vinden om aan een relatie te beginnen… Daarnaast ben je op dit moment heel kwetsbaar want je kijkt niet op basis van je verstand maar je kijkt vanuit je verliefde gevoel. Dat is logisch, maar ook heel gevaarlijk… Ik veroordeel je niet, laat dat duidelijk zijn! Maar kijk eens goed naar de Quote die ik heb uitgekozen naar aanleiding van je vraag… Kijk nu is het leuk en is het nieuw en is het jullie against the world… I get it… I really do… Maar wat als de minder leuke kanten komen? Denk eens aan de kans om zwanger te raken… dat kun je niet eeuwig blijven verstoppen. En de gevolgen zullen voor iedereen zijn niet alleen voor jou, denk maar eens aan het financiële aspect de voor kosten van de baby. Of wat als iemand niet blijkt te zijn wie je denkt dat hij was? En hoe weet je voor de volle 100 % dat hij goede bedoelingen met je heeft? En het allerbelangrijkste …. Wie is er dan voor je om jezelf tegen jezelf te kunnen beschermen? Je ouders zien wat jij op dit moment niet ziet of kan zien and that´s okay daarom zijn ze je ouders… Je weet deep down dat je ouders het zullen afkeuren daarom verberg je het ook voor ze,.. maar probeer eens voor jezelf te bedenken waarom ze het afkeuren. Kijk, er is een verschil tussen weten dat ze het zullen afkeuren en begrijpen waarom ze het afkeuren… En het verstoppen van jullie relatie voor je ouders is eigenlijk ook je ouders de kans ontnemen om je te beschermen tegen iets waar je maybe later voor de rest van je leven spijt zult hebben… You know what I mean? Wees open en eerlijk tegenover je ouders en vertel wat je voelt en vertel aan ze dat je iemand leuk vindt en accepteer hun advies en probeer open te staan voor de reden waarom zij het af keuren. Uiteindelijk is het hun taak om jou te beschermen… want later zul je hun verantwoordelijk houden omdat je dan zult zien hoe jong en onervaren je eigenlijk was. En net als je er vandaag maybe niet klaar voor een relatie bent zul je dat in de toekomst wel zijn… dus die tijd zal komen!

En omdat je op dit moment al iets voor die persoon voelt zal het zeker niet gemakkelijk zijn maar ik denk, dat het het beste is om open en eerlijk te zijn tegenover je ouders zeker the best thing is om te doen. Vanuit daar zul je samen met je ouders moeten kijken wat het beste voor jou is… daar zal ik en kan ik niets over zeggen omdat het de taak is van je ouders om te kijken en te beslissen wat het beste voor je als hun dochter…

And Dear… Als hij je echt heel leuk vindt dan zal hij de situatie accepteren en de kijk van je ouders respecteren en zal het geen probleem zijn voor hem om op je te wachten totdat je wel gereed bent om een relatie met hem te beginnen. Ik wens je veel succes! En ik hoop dat je hier iets aan mijn advies hebt gehad!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is picsart_08-18-11-57-24.png

2 thoughts on “#Questions from my Anonymous Readers |written english & dutch

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s