It's mah Feeling °/Nieuwe Topics

It´s Mah Feeling! |written in English & Dutch| Music vibe ¨ Where is the Love?¨ -The black eyed Peas-

Welcome in another It´s Mah Feeling! Als je nieuw bent op mijn blog dan ken je deze rubriek vast nog niet. In deze rubriek deel ik mijn persoonlijke mening, gevoelens of gedachtes. We zijn nu eenmaal allemaal anders en we hebben allemaal andere kijk op situaties and that´s okay! That´s exactly why I called it :

Mensen kunnen tegenwoordig zo harteloos zijn… het is voor mij niets nieuws dat de liefde die mensen voor nature voor elkaar moeten hebben steeds meer afneemt. Want ik heb het gelezen in de bijbel…

De bijbel zegt in 2 Timoteüs 3:1 schrijft Paulus aan Timoteüs: ¨Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben.¨

Het is pijnlijk om te zien dat dit ook daadwerkelijk steeds meer en meer zichtbaar is. Het is ook schokkend maar aan de andere kant is het fijn om te zien dat het woord van God betrouwbaar is. En ook al ben jij maybe niet gelovig kun je niet ontkennen dat het je niet is opgevallen dat mensen steeds hartelozer worden.

¨Ik hoop dat we kijken naar onze acties en te proberen om die oprechte liefde voor elkaar niet kwijt te raken en om te staan voor het goede ook als het betekent dat je er maybe alleen voor komt te staan. ¨

Kijk eens goed om je heen hoe harteloos met elkaar omgaan. Medeleven voor een ander of oprechte interesse en staan voor wat goed is valt steeds meer in de achtergrond. En ook al weet ik dat de bijbel dit ook heeft voorspeld is het en blijft het pijnlijk als je het ook daadwerkelijk meemaakt. Mensen die zonder zich slecht te voelen gewoon kunnen liegen over een ander. Of mensen die getuigen zijn van onrechtvaardigheid maar die er niets aan doen. Inlevingsvermogen die steeds meer afneemt. En het voortrekken of beschermen van iemand die niet juist handeld puur omdat hij of zij een vriend of vriendin is. Jongeren die elkaar zodanig plagen en elkaar zelfs aansporen om een einde aan hun leven te maken… het blijft pijnlijk om te zien hoe hard en harteloos mensen zijn geworden tegenover elkaar. Althans voor mij wel. En naarmate de jaren verstrijken wordt het alleen maar erger. Ik hoop dat we kijken naar onze acties en te proberen om die oprechte liefde voor elkaar niet kwijt te raken en om te staan voor het goede ook als het betekent dat je er maybe alleen voor komt te staan. Zorg ervoor dat je niet hoort bij de houdingen de bijbel beschrijft.

Sta voor wat goed is of je nou gelovig bent of niet….

Welcome in another It´s Mah Feeling! If you are new to my blog, you probably don’t know this section yet. In this section I share my personal opinion, feelings or thoughts. We are all different and we all have different perspectives on situations and that’s okay! That’s exactly why I called it:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2016-05-13-16-32-56-1.jpg

People can be so heartless nowadays … it is nothing new to me that the love that people naturally have for each other is diminishing. Because I read it in the Bible …

The Bible says in 2 Timothy 3: 1, Paul writes to Timothy: “Know that tough times will come in the last days. Because people will be selfish, greedy, poachers, daring, malicious speakers, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, unloving, faithless, slanderers, indecent, unmanageable, averse to good, treacherous, reckless, puffed up, with more love for pleasure then for God, who, with the appearance of godliness, have denied the power thereof. “

It is painful to see that this is actually becoming more and more visible. It is also shocking but on the other hand it is nice to see that the word of God is reliable. And even though you may not be religious, you cannot deny that you have not noticed that people are becoming more heartless.

¨I hope we take a look at our actions and try not to lose that sincere love for each other and to stand for the good even if it means that you might end up alone. ¨

Take a good look around how you treat each other heartlessly. Compassion for a different or genuine interest and standing for what is good is increasingly in the background. And even though I know that the Bible has predicted this, it is and remains painful if you actually experience it. People who can lie about someone else without feeling bad. Or people who are witnesses of injustice but who do nothing about it. Empathy that decreases more and more. And the advocacy or protection of someone who does not act properly simply because he or she is a friend. Young people who tease each other and even urge each other to end their lives … it remains painful to see how hard and heartless people have become towards each other. At least for me. And as the years pass, it only gets worse. I hope we look at our actions and try not to lose that sincere love for each other and to stand for the good even if it means that you might be alone. Make sure you do not belong to the poses the Bible describes.

Stand for what is good whether you are religious or not ….

5 thoughts on “It´s Mah Feeling! |written in English & Dutch| Music vibe ¨ Where is the Love?¨ -The black eyed Peas-

  1. Hey Zo simpel is dan geluk! ThnQ dear voor het lezen dat is inderdaad the best thing om te doen! Focussen op het positieve in mensen. 👌🏾 ThnQ so much voor het delen van je gedachten met mij! Have a wonderfull Day! Liefs, Miss B.

    Like

  2. Amen! This is so very true. We need to stand up for the righteousness of God. Especially we who are called by his name. Everyday this truth from the Lord’s word is being foreseen. As as I strongly agree with what you said in this message that let us make sure that we don’t resemble the poses that the Word of God implies about the people/ world in the last days. Great & thought provoking post. God bless & keep you in His love always in Jesus name! Blessings! 🙂

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s