Nieuwe Topics

Tea Time with Miss B. No.161| written in Dutch & English| Mah Music Vibe Julia Michaels ¨Issues¨

Social Media, it is almost impossible to imagine it. We almost all have an Instagram account or YouTube channel. Nowadays it is so that people choose to share their entire lives on social media. But at what price? At the moment there is a big shock from a YouTube couple who recently announced they are separating. For many (including myself) that is quite surprising. Well darling let’s talk…

We leave the reason nicely in the middle, my concern is more focused on the extent to which social media is allowed in a person’s moment? And in your personal relationship? It has often been lately that people end their relationship because the pressure has become too much, or because the focus is more on the YouTube life than their personal life. I’m sorry to see people losing themselves and their relationships on the long run, is it worth it? To be honest I don’t think so. It is just like someone dies in the beginning you are remembered but as time goes by you are forgotten. And so it is with social media every day you have to fight to keep the interest of your followers and especially to keep the content of your video interesting, if you ask me that can cause a lot of pressure and stress. When nothing was heard from the couple for 2 months, they were pressured and demanded that the couple make a statement about their absence on their channel. And it was also called that they should do that because they have become so well-known and successful on YouTube thanks to their followers. Sorry, but they don’t owe anyone what did they not give enough and did they not share enough? When it was announced by the couple that they were indeed separating, it was a shock. And I have to tell you honestly also for me, but mainly because they were able to cover it up so well on camera. But the reactions were sad again because there were supposed to be times when they could see that things were not going well for them, and at the same time it was claimed that they were a dream couple or Couple Goals, now they listen not to give themselves this title … And then it is strange that not everything you see need to be that way. But darling, They never claimed to be a true Couple Goal in the first place….

What I personally regret is that people are too quick to break up nowadays especially when children are involved. It’s a waste. All your time and your moments that you have shared with each other simply slip away between your hands. For what reason? People sometimes do not realize that afterwards, even if you die with someone else, you will end up dealing with the same things. People seem to confuse the “new” in a relationship with reality. In the beginning everyone puts their best foot forward and it is time for you to see each other for being true and nobody is perfect after all. It is then that the true test begins … Accepting the person and being mutually determined to make the relationship a success no matter what. I notice that people find the section after getting married and starting a family a real challenge because what now? Everything is done, the new is gone, everything becomes ‘normal’, engagement and wedding are over and the honeymoon is no longer so white. It is that people do not know what to do when those fases are over, while the phase after all is the most beautiful part.

But the real work starts after you have passed the date phase, engaged phase, the married phase, the phase of having children it´s then when the real work begins, yes darling. Working towards a long and happy marriage seems to be quite difficult for many. But you can become even closer and you can get even more out of your marriage as long as both parties put in their efforts and efforts and are determined to stay together until death.

Social media and private must remain separate and know that you can also use social media in a fun way without having to share your entire life on the internet. Everything has its limit and a place where it belongs…

Social Media, het is bijna onmogelijk om het weg te denken. We hebben bijna allemaal wel een Instagram account of YouTube channel. Tegenwoordig is het zo dat mensen ervoor kiezen om hun hele leven te delen on social media. Maar tegen welke prijs? Op dit moment is er een grote shock van een YouTube couple die pas geleden heeft bekend gemaakt om uit elkaar te gaan. Dat is voor vele (waaronder mezelf) best verrassend. Well darling let´s talk….

De reden laten we lekker in het midden, mijn bezorgdheid is meer gericht in het hoeverre social media wordt toegelaten in een persoon zijn/haar even? En in je persoonlijke relatie? Het is de laatste tijd wel vaak dat mensen hun relatie beëindigen omdat de druk te veel is geworden, of omdat de focus meer ligt op de YouTube life dan hun persoonlijke leven. Ik vind het jammer om te zien dat mensen zichzelf en hun relatie kwijtraken on the long run, is het waard?

To be honest I don´t think so. Het is net als iemand overlijdt in het begin wordt je herinnert maar naarmate de tijd voorbij gaat wordt je vergeten. En zo is het ook met social media elke dag moet je vechten om interesse van je followers te houden n vooral om the content van je video interessant te houden, if you ask me kan dat best veel druk leveren en stress. Toen er 2 maanden niks gehoord werd van het stel werd er druk gezet en geëist dat de couple een verklaring afgelegd van hun afwezigheid on their channel. En werd er ook geroepen dat ze dat moeten doen omdat ze dankzij hun volgers zo bekend en succesvol zijn geworden on YouTube. Sorry, maar ze zijn niemand wat verschuldigd hebben ze dan niet genoeg gegeven en hebben ze niet genoeg gedeeld? Toen het bekend werd gemaakt door the couple dat ze inderdaad uit elkaar gingen was het een shock. En ik moet je eerlijk zeggen ook voor mij maar vooral omdat ze het zo goed konden verdoezelen on camera. Maar de reacties waren wederom triest want zogenaamd waren er momenten dat er te zien was dat het niet goed met ze ging, en tegelijkertijd werd er beweerd dat ze een dream couple waren oftewel Couple Goals, now listen zij hebben zichzelf deze titel niet gegeven… En dan wordt er raar gevonden dat niet alles wat je ziet zo hoeft te zijn. But darling, Ze hebben nooit beweerd dat ze een ware Couple Goal zijn in the first place….

Wat ik persoonlijk jammer vind is dat mensen te snel zijn om uit elkaar te gaan nowadays especially als er kinderen involved zijn. Het is zonde. Al je tijd en je momenten die je met elkaar hebt gedeeld gewoon tussen je handen laat wegglippen. Voor welke reden? Mensen beseffen soms niet dat je daarna ook als je met iemand anders vergaat om ten duur met dezelfde dingen te maken krijgt. Mensen lijken het¨ nieuwe¨ in een relatie te verwarren met de realiteit. In het begin zet iedereen hun beste beentje voor en het is met tijd dat je elkaar ware zijn ziet of ontdekt en niemand is perfect after all.

Het is dan dat de ware test begint… Het accepteren van de persoon en het wederzijds vastbesloten zijn om de relatie te laten slagen no matter what. Ik merk dat mensen het gedeelte na het het trouwen en gezin stichten een ware challenge vinden want wat nu? Alles is gedaan het nieuwe is eraf, alles wordt ¨normaal”, verloving en trouwerij is voorbij en de wittebroodsweken zijn ook niet zo wit meer. Het is dat men geen raad weet met als die fases voorbij zijn terwijl juist de fase na alles het mooiste gedeelte is.

Maar de echte werk begint als je de date fase, verloofd zijn fase, het getrouwd zijn fase, fase waarin je kinderen krijgt hebt gehad dan begint het echte werk, yes darling! Het werken naar een lang en gelukkig huwelijk dat schijnt voor vele toch best moeilijk te zijn. Maar het kan. Je kunt nog hechter worden en je kunt nog meer uithalen uit je huwelijk as long als beide partijen daarin hun moeite en voor doen en vastbesloten zijn om tot het dood hun scheidt bij elkaar te blijven.

Sociale media en privé moeten gescheiden blijven en weet dat je social media ook op een leuke manier kan gebruiken zonder je hele leven op social media hoeft te delen. Alles heeft zijn grens en plaats waar het hoort.

3 thoughts on “Tea Time with Miss B. No.161| written in Dutch & English| Mah Music Vibe Julia Michaels ¨Issues¨

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s