Nieuwe Topics

Motherhood Let´s Talk about it With Miss B.| written Dutch & English

¨Parent Hood¨

Children we may have them, we may know them but once we were one …. And of course we all have our opinions and thoughts and look at raising children what is important for one parent does not have to be important for the other parent… And that´s okay after all we all have our own values and norms … So let´s talk, darling!

Afbeeldingsresultaat voor learn Kids to Count is necessary but learning them what counts oute

Children we may have them, we may know them but once we were one ….Children we may have them, we may know them but once we were one ….

– Miss B.-

It is good to look and remember how we have felt ourselves as a child … Every child is different and should never, never ever be compared to other children. Every child is unique. And has his or her own character, personality and talents.

We live in a world where an ideal image is sketched or I will say is mapped out … Good grades, names such as mavo and havo or university is the requirement that is set. But does that mean that a child who wants to do practical education is less? Certainly not … you will say … But do we really think so? If that is the case, then it is good, but what if you look at it with inferiority? I think that someone in practical education such as mavo, havo, university can be just as successful. One is good with memory and the other is handy with his or her hands.

That’s okay and let it be.
After all, every child performs as far as they can. What is important is that they are happy, have a good self-image, and have the freedom to be who they are ….

-Miss B.-

As a parent you want the best for your child and that’s okay as I said at the beginning of this blog we all have our own view and values and standards as parents … But realize that you have to look at how the child behaves feels the pressure, or the ideal image that you have does not necessarily have to come across with what your child wants … The world has already created enough demands, expectations and an ideal image. Does that really exists anyways ? Nope.

Let us support our children and love them in the things that they can do as unique and individual people.

Some parents also find it difficult if their children choose to turn their hobby or talent into their job … I can imagine it is scary because what does it fail? But there is no guaranty in anything that we do in life… It is nice to do something where your passion lies especially if work is part of life … It is not wrong to encourage your child to motivate them to have a back up plan in addition to their talent that they want to use for their income. That way they will always will be able to fall for their plan B. But do not bar their way let them walk their way of life just like you and I have had our chance to do the same … Just saying …

Let us support our children and love them in the things that they can do as unique and individual people….

Let’s motivate them while at the same time respecting their abilities!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_03-26-09-26-07.png
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_08-18-11-11-35.jpg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_03-26-07-05-10.jpg

¨Parent Hood¨

Kinderen we hebben ze, kennen ze en waren ooit zelf een kind…. En of course hebben we allemaal onze meningen en gedachtes en kijk op het opvoeden van kinderen wat voor de ene ouder belangrijk is hoeft niet belangrijk te zijn voor de andere ouder… And that´s okay after all hebben we allemaal onze eigen waarden en normen… So let´s talk, darling!

Children we may have them, we may know them but once we were one ….

-Miss B.-

Het is goed om te kijken en te herinneren hoe wij onszelf als kind ooit hebben gevoeld… Elke kind is anders en dient nooit, never ever vergeleken te worden met andere kinderen. Elk kind is uniek, heeft zijn of haar karakter, persoonlijkheid en talenten.

We leven in een wereld waar een ideale beeld wordt geschetst of zal ik zeggen wordt uitgestippeld … en goede score, goede cijfers, benamingen als mavo en havo als de eis die wordt gesteld. Maar betekent dan dat een kind die praktijkonderwijs wilt doen minder is? Zeker niet… zul je zeggen… Maar denken we dat ook echt? Als dat the case is, dan is het goed. Maar wat als je daar toch met enige minderwaardigheid naar kijkt? Ik denk dat iemand in het praktijkonderwijs net zo succesvol kan zijn als iemand met mavo, havo of universiteit. De ene persoon is goed met geheugen en de andere is handig met zijn of haar handen. That´s okay and let it be…


After all presteert ieder kind voor zover ze kunnen. Wat belangrijk is dat ze gelukkig zijn, een goed zelfbeeld hebben, en de vrijheid hebben om te zijn wie ze zijn….

– Miss B.-

Of course wil je als ouder het beste voor je kind of persoonlijk het het beste voor jezelf and that´s okay zoals ik aan het begin van deze blog al zei hebben wij allemaal onze kijk, gedachtes, waarden en normen… Maar besef dat je ook moet kijken naar hoe het kind zich voelt de druk, of de ideale beeld die jij as ouder of de wereld hebt hoeft niet perse over een te komen met wat jou kind zelf wilt… De wereld heeft al genoeg eisen, verwachtingen en een ideale beeld gecreëerd.

Sommige ouders vinden het naast onderwijs ook lastig als kinderen ervoor kiezen om van hun hobby of talent hun baan van te maken… Ik kan me voorstellen het is scary want wat als het niet lukt? Maar niks is zeker in deze wereld of wel? Het is fijn om iets te doen waar je passie ligt especially als het werken hoort bij het leven…

Het is niet verkeerd om je kind aan te moedigen om naast hun talent die ze willen gebruiken voor hun inkomen later ook te motiveren om een back up plan te hebben op die manier zullen ze altijd kunnen vallen op hun plan B. Maar versper hun weg niet laat hun wel hun levensweg bewandelen net als jij en ik ooit ook onze kans hebben gehad om the same te doen… Just saying…

Laten we onze kinderen steunen en van ze houden in de dingen die zij kunnen als unieke en individuele persoon dat ze zijn.

Laten we ze motiveren maar tegelijkertijd ook respecteren in hun kunnen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s