Nieuwe Topics

GirlzTalk No.5 with Estefany Joshia & Miss B.|written in English & Dutch |Our Music Vibe : Boy II Men

My Pickle | Stephieopolis

When I saw this Quote I thought: Wow! On the one hand I agree but on the other hand I disagree…. Because the education we have received from our parents is different, look we were brought up in a way that you have to show respect, the values ​​and standards that we have received from our parents. That is very different with today’s children. I therefore believe that we are the last generation, in my opinion, who were also raised that way. Nowadays the children are disrespectful, have no norms and values, just look at young people who commit robberies … okay, it may be that there is of course an underlying reason, for example, that they grow up without a father figure in their lives. I think the fact that the children who grow up without a father figure certainly plays a big role. And yes you now have that the parents just go with the times, just how life goes. It used to be a taboo when you talk about adultery. Now it seems quite normal. Of course it is not normal but compared to the past it is very “light” or different approach. I don’t know how to explain it … But now in the time we live in there are no limits and people don’t care about many things .. #You live a thought! (jo-lo)

If you give children the little bit that you got in your upbringing in combination with the kind of world we live in now, in my opinion it is a good combination because we now live in a time when open is discussed, children can go on the internet and find everything they need and want to know … It used to be that our parents kept a lot from being hidden. And I personally think it is important to discuss everything openly with us children and not be secretive like our parents used to. So yes I think it’s a good Quote if you combine both types a bit.

Toen ik deze Quote zag dacht ik: Wow! Aan de ene kant ben ik het er mee eens maar aan de andere kant ben ik er ook niet mee eens…. Want de opvoeding die wij van onze ouders hebben gekregen is anders, kijk wij werden opgevoed op een bepaalde manier waarop je respect moet tonen, de waarden en normen die we mee hebben gekregen van onze ouders. Dat is toch heel anders met de kinderen van nu. Ik denk dan ook dat wij de laatste generatie zijn, naar mijn mening die ook op de manier zo zijn opgevoed. Tegenwoordig zijn de kinderen respectloos, hebben geen normen en waarden, kijk maar naar jongeren die overvallen plegen… okay, het kan zijn dat daar natuurlijk een achterliggende reden heeft bijvoorbeeld dat ze opgroeien zonder een vader figuur in hun leven. Ik denk dat et feit dat de kinderen die zonder vaderfiguur opgroeien zeker een grote rol speelt. En ja je hebt nu dat de ouders de gewoon mee gaan met de tijd van nu, gewoon hoe het leven verloopt. Vroeger was het een taboe als je je hebt over overspel. Wat ik wil zeggen is …. Nu lijkt het heel normaal. Natuurlijk is het niet normaal maar vergeleken met vroeger wordt het wel heel ¨luchtig¨ of anders aangepakt. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen… Maar nu in de tijd waarin we leven zijn er geen grenzen en hebben mensen lak aan veel dingen.. #Je leeft een keer gedachte! (jo-lo)

Als je kinderen het beetje meegeeft wat je in jou opvoeding hebt gekregen in combinatie met de soort wereld waarin we nu leven is het naar mijn mening een goede combinatie omdat we nu in een tijd leven waarin als open wordt besproken, kinderen kunnen op internet en vinden alles wat ze moeten en willen weten…Vroeger was het zo dat onze ouders veel voor verborgen hielden. En ik vind persoonlijk dat het belangrijk is om alles open met ons kinderen te bespreken en niet geheimzinnig doen net als onze ouders dat vroeger deden. Dus ja ik vind het het een goede Quote als je van beide soorten een beetje combineert….

-Estefany-

That times have changed is certainly a fact! And how quickly things can change is also a fact, now in this situation where we are now living with the corona virus is a perfect example how everything can change even in a short time! And so it is also a fact that the upbringing style changes through the time we live in. Education is a task in itself, using your own values ​​and standards to educate your children. Well, it is true that everyone has a different view of upbringing, so the question is whether the view also plays a role in how upbringing changes over time? Some things we agree with our parents and some things not, and often you have promised yourself child that if you ever grow up later and have your own children it would certainly be different in some respects. My cousin Estefany certainly made an important point about being open with your children. But there is also another point: that parents used to think that children have no voice, have nothing to say, you are a child and you do what you are told to do. Period!

Darling … thank God my mom didn’t raise us like that! We could say what we found as long it was done & said in a respectful way. And being open with us has also helped us a lot. You have tools and conversations that you have to think about when certain situations or temptations arise. I mean seriously how can you protect yourself if you have never been made aware of danger?

Of course, everything must be done aimed at the age of the child. In the way that is appropriate. Taboos and being mysterious can lead to curiosity and wrong choices. And your children will never dare to approach you in their teenage years because they already know that the terrain is an uncontested area, which unfortunately can lead to difficult results.

– Miss B.-

What do you think about this Quote? Do you agree or disagree? Share your thoughts with us!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_03-10-07-43-08.jpg

Dat de tijden veranderd is zeker een fact! En hoe snel dingen kunnen veranderen is ook een fact, nu in deze situatie waarin we nu in leven met de corona virus is een perfecte voorbeeld hoe alles zelfs in een korte tijd kan veranderen met alles er om heen! En zo is het ook een fact dat de opvoedingstijl veranderd door middel van de tijd waarin we leven. Opvoeding is een taak op zich waarbij je je eigen waarden ene normen gebruikt om je kinderen op te voeden. Nou is het zo dat iedereen een verschillende kijk hebben op opvoeding, en dus is de vraag of ook de kijk een rol speelt in hoe opvoeding veranderd met de tijd? Sommige dingen zijn we met ons ouders eens en sommige dingen weer niet, en vaak heb je jezelf kind beloofd dat als jij ooit later groot wordt en zelf je kinderen hebt het zeker op sommige punten anders zou aanpakken. Mijn nicht Estefany had zeker een belangrijk punt naar voren gebracht open zijn met je kinderen. Maar er is ook een ander punt: dat ouders vroeger vonden dat kinderen geen stem hebben, niks te vertellen hebben je bent een kind een je doet wat je opgedragen wordt.

Darling… thank God heeft mijn moeder ons niet zo opgevoed! We konden zeggen wat we vonden als het maar op een respectvolle manier deden. En ook het open zijn met ons heeft ons juist veel geholpen je hebt dan tools en gesprekken waar je aan moet denken als er zich bepaalde situaties of verleidingen voordoen. I mean even serieus hoe kun je jezelf beschermen als je nooit bewust bent gemaakt op gevaar? Of course moet alles gebeuren gericht op de leeftijd van het kind. Op de manier dat geschikt is. Taboes en geheimzinnig zijn kan leiden tot nieuwsgierigheid en verkeerde keuzes. En je kinderen zullen in hun tienerjaren je nooit durven te benaderen want ze weten al dat dat terrein een onbesproken terrein is waardoor er helaas lastige resultaten kunnen ontstaan….

Natuurlijk veranderd de tijd de interesses van kinderen en de activiteiten die in deze tijd anders zijn dan vroeger het is zeker realistisch om de tijd van nu mee te nemen in de opvoeding van onze kinderen, gecombineerd met onze persoonlijke waarden en aardevolle tools die onze ouders aan ons hebben meegegeven en we moeten vooral niet vergeten hoe het voelt om kind te zijn! Wat ook dat wordt soms door ouders vergeten!

– Miss B.-

Wat denk jij over deze Quote? Ben jij het eens of oneens? Share your thoughts with us!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s