Nieuwe Topics

Girlz Talk No.6 |With My Nieces Joshia , Estefany & Me Miss B. (Written in english & Dutch) Our Music Vibe Ama Lou ¨Northside¨

Trust the timing of your life

Hello You!

I hope you are all right despite the current circumstances we are in.

This time I chose this quote because I don’t think everything goes the way we want it, it’s always the timing that determines … Maybe the timing of things that happen is not appropriate, but as time goes by and everything runs out place, you understand that it should have been like this.

What Are Your thoughts about this Quote?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_03-10-07-43-08.jpg

Hello You!

Ik hoop dat alles goed met jullie gaan desondanks de huidige omstandigheden waarin we zitten.

Ik heb deze keer deze quote gekozen om dat ik vind dat niet alles verloopt hoe wij dat willen, het is altijd de timing die bepaald… Misschien is de timing van dingen die gebeuren niet geschikt, maar naarmate de tijd verstrekt en alles op zijn plek valt, begrijp je dat het zo had moeten zijn.

Wat zijn jou gedachtes over deze Quote?

Trust the timing of your life

This Quote you really picked very well, Girl! Sometimes certain things do indeed happen in your life or you live your life in a certain way that you do not always understand, just as now we are in a situation worldwide that we do not understand and have certainly not chosen. It is a situation that is not fun for anyone. But there are also other things you get out of it, for example valuing your health, valuing our loved ones and more! And we have time to realize that health weighs more than anything! Because Darling without health you have NOTHING! I think we all realize that now. Before this event we had the realization but maybe we were more distracted by our personal goals and daily routine.

The timing of this situation and the seriousness of this situation is definitely not okay, let´s get that clear! It would have been better for us to experience a different way now unfortunately many people have lost their loved ones … really unfortunate and painful …

But yes life is going the way it is annoying we have no control over it, right? Maybe you had important things, for example you had to get married, graduate, emigrate or whatever it was that you had planned to do but no worries, trust how things are going. Because often you only look afterwards and say wow! If this had not happened then I would never have taken this step or I would never have known what I know today or I would never appreciate the simplest things. So yes, things go the way they do and always next to the less fun things you end up where you need to be, don’t rush anything and trust life even now that it might be very difficult to understand in this situation.

Deze Quote je echt heel goed uitgekozen, Girl! Soms gebeuren er inderdaad bepaalde dingen in je leven of loop je leven op een bepaalde manier die je niet altijd begrijpt, net als nu zitten wij wereldwijd in een situatie die wij niet begrijpen en zeker niet voor hebben gekozen. Het is een situatie die voor niemand leuk is. Maar er zijn ook andere dingen die je eruit haalt bijvoorbeeld het waarderen van je gezondheid, het waarderen onze dierbaren en nog meer! En we hebben tijd om te beseffen dat gezondheid meer weegt dan alles! Because Darling zonder gezondheid heb je NOTHING! Ik denk dat wij dat allemaal nu wel beseffen. Voor deze gebeuren hadden we wel het besef maar waren wij maybe meer afgeleid door onze persoonlijke doelen en dagelijkse routine.

De timing van deze situatie en de ernst van deze situatie is zeker niet okay, let´s get that clear! Het zou beter zijn geweest dat wij op een andere manier zouden ervaren nu hebben helaas vele mensen hun dierbaren verloren… echt jammer en pijnlijk…

Maar ja leven loopt zoals het loopt het vervelende is wij hebben er geen controle over, right? Maybe had je belangrijke dingen, bijvoorbeeld je moest trouwen, afstuderen, emigreren of wat het ook is dat je op planning had staan die je moest doen maar no worries, vertrouw op hoe de dingen gaan. Want vaak kijk je pas achteraf en zeg je wauw! Als dit niet had plaatsgevonden dan zou ik nooit deze stap hebben genomen of dan zou ik nooit geweten hebben wat ik today weet of dan zou ik nooit waardering hebben voor de meest simpele dingen. So yes, dingen gaan zoals ze gaan en altijd naast de mindere leuke dingen kom je wel uiteindelijk waar je moet zijn, rush niks en trust life ook nu dat het maybe heel moeilijk is om het in deze situatie te begrijpen.

Stay Safe!

We See You on the Next GirlzTalk! Have A Wonderful Sunday! & Remember:

This Art is Made by me Miss B.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s