Nieuwe Topics

Real Talk with Miss B. No.1|written in English & Dutch -Music vibe Des´ree ¨You Gotta Be¨

Real Talk with Miss B. |Music Vibe H.E.R ¨ i'm not okay” (written ...

¨What is the feeling of pride like? The noun pride describes a sense of happiness that comes from achieving something. When you do a good job or complete a difficult task, you feel proud. Pride also acts as a verb meaning ‘to be proud’. Maybe you pride yourself on being punctual, or maybe you pride yourself on always having a bold, trendsetting haircut.…¨

¨Pride can also mean conceit, arrogance, or superiority. This kind of pride is based on self-centeredness, and it is destructive. Selfish pride is especially destructive to relationships. That’s because the opposite of loving others isn’t hating them, but rather being self-centered.¨

Source : johnmaxwell.com

So yes before we can talk about pride we need to know what it is exactly and like everything else there are both good and bad sides. And so it is with pride. But I also notice that pride can cause a lot of damage so yes it seemed interesting to me to talk about it with you because yes pride is something that can damage many family ties, relationships or even opportunities. It’s unfortunate to see how much the negative effect of pride can harm.
If you are someone who is proud of who you are or what you have achieved, it is very important that you are proud of your abilities and the person you are.
But you also have the other side of pride .. do you find it difficult, for example, to acknowledge your mistakes or to take initiative when you know you can lose someone, sometimes it is more important to let someone know what you feel than to be steadfast to want to stay in your right that you probably have. Do you choose to stay right behind you? Or are you going to save a family relationship? Unfortunately, I often see that people are very firm in their right. And choose that they won’t be the ones to take the initiative.

Pride can also make you miss out on opportunities, for example if you know you need things to achieve a goal but you don’t feel like taking a particular step to ask for a helping hand. Maybe because you want to say you did it all by yourself without help? Well, it’s okay to be proud of the fact that you’ve done it all yourself. But sometimes you just need that help, it is much more important to achieve your goal than to be able to say that you have managed to achieve something completely yourself. You can get in the way in many areas, for example a quarrel within a family and not wanting to make up for a misunderstanding. As I said at the beginning of our conversation, it may be that wanting to be right is more important than saving the family bond. Likewise, pride can cause families to grow apart and children to grow up without knowing their families because of a disagreement that has taken place causing division. And that is a shame. Sometimes people don’t want to acknowledge their shortcomings because of pride, they see it they know that they have to change but they don´t want to admit.

As a result, many family ties have been damaged, division within the family arises and children grow up without knowing all family members. And that’s a shame … Anyway, sometimes things happen that are difficult to leave behind and it is also due to the nature of the things that have taken place so that it has nothing to do with pride but the seriousness of the situation.
Another way that pride can be harmful is the fact that in some cultures children don’t have much to say. … suppose a child corrects an adult for behavior or something the parent does that is incorrect or a rule that the parent himself does not follow but expects from the child, pride can ensure that the adult does not accept this and does not reject it because the child is not happy with the thought of how dare a child address an adult? That kind of pride keeps the parent from giving in. And another kind of way of expressing pride in the wrong way is that you see is that you often also see that people cannot treat each other equally or agree that you have someone with authority who does not accept to be corrected. That person who has the authority feels that he or she does not have to admit anything.
So yes, we are not perfect and some people may suffer from that …

So yes has pride played a negative role with the bond you previously had with friends or family? Or is it a character trait that bother you yourself? What’s your opinion? Let’s talk! Sharing is Caring!

Thank you for reading And Thank you for your comments & thoughts on this Topic!!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_03-26-09-26-071.png
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_03-10-07-43-08.jpg
Real Talk with Miss B. |Music Vibe H.E.R ¨ i'm not okay” (written ...

“Wat is het gevoel van trots precies? Het zelfstandig naamwoord trots beschrijft een gevoel van geluk dat voortkomt uit het bereiken van iets. Als je goed werk levert of een moeilijke taak voltooit, voel je je trots. Trots fungeert ook als een werkwoord dat ‘trots zijn’ betekent. Misschien ben je er trots op dat je punctueel bent, of misschien ben je er trots op dat je altijd een gedurfd, trendsettend kapsel hebt. …

¨Trots kan ook verwaandheid, arrogantie of superioriteit betekenen. Dit soort trots is gebaseerd op egocentrisme, en het is destructief. Zelfzuchtige trots is vooral destructief voor relaties. Dat komt omdat het tegenovergestelde van van anderen houden, hen niet haten is, maar eerder egocentrisch zijn.¨

Bron:johnmaxwell.com

Dus voordat we over trots kunnen praten, moeten we weten wat het precies is en net als al het andere zijn er zowel goede als slechte kanten. En zo is het met trots ook er zijn goede manieren waarop je trots kunt zijn en slechte manieren. Maar ik merk ook dat trots veel schade kan aanrichten en het leek mij dat het me interessant om er met je over te praten want ja trots is iets dat veel familiebanden, relaties of zelfs kansen kan schaden. Het is jammer om te zien hoeveel het negatieve effect van trots kan schaden.
Als je iemand bent die trots is op wie je bent of op wat je hebt bereikt, dan is het erg belangrijk dat je trots bent op je kunnen en op de persoon die je bent.
Maar je hebt ook de andere kant van trots .. vind je het bijvoorbeeld moeilijk om je fouten te erkennen of initiatief te nemen als je weet dat je iemand kunt verliezen, soms is het belangrijker om iemand te laten weten wat je voelt dan om wees standvastig om in uw recht te willen blijven dat u waarschijnlijk heeft. Kies je ervoor om achter je te blijven? Of ga je een familierelatie redden? Helaas zie ik vaak dat mensen heel stevig in hun recht staan. En kies ervoor dat zij niet het initiatief zullen nemen.

Trots kan er ook voor zorgen dat je kansen misloopt, bijvoorbeeld als je weet dat je dingen nodig hebt om een ​​doel te bereiken, maar geen zin hebt om een ​​bepaalde stap te zetten om een ​​helpende hand te vragen. Misschien omdat je wilt zeggen dat je het allemaal zelf hebt gedaan zonder hulp? Het is prima om trots te zijn op het feit dat je het allemaal zelf hebt gedaan. Maar soms heb je die hulp gewoon nodig, het is veel belangrijker om je doel te bereiken dan te kunnen zeggen dat het je gelukt is om helemaal zelf iets te bereiken. U kunt op veel gebieden in de weg staan, bijvoorbeeld een ruzie binnen een gezin en het niet willen goedmaken van een misverstand. Zoals ik aan het begin van ons gesprek al zei, kan het zijn dat gelijk willen hebben belangrijker is dan het redden van de familieband. Evenzo kan trots ertoe leiden dat gezinnen uit elkaar groeien en kinderen opgroeien zonder hun familie te kennen, omdat er onenigheid heeft plaatsgevonden die verdeeldheid veroorzaakt. En dat is jammer. Soms willen mensen hun tekortkomingen niet erkennen door middel van trots.

Hierdoor zijn veel familiebanden beschadigd, ontstaat er verdeeldheid binnen het gezin en groeien kinderen op zonder dat ze alle gezinsleden kennen. En dat is jammer … Hoe dan ook, er gebeuren soms dingen die moeilijk achter te laten zijn en het is ook te wijten aan de aard van de dingen die hebben plaatsgevonden, zodat het niets met trots te maken heeft, maar met de ernst van de situatie.
Een andere manier waarop trots schadelijk kan zijn, is het feit dat kinderen in sommige culturen niet veel te zeggen hebben. … stel dat een kind een volwassene corrigeert voor gedrag of iets wat de ouder doet dat niet klopt of een regel die de ouder zelf niet volgt maar wel van het kind verwacht, trots kan ervoor zorgen dat de volwassene dit niet accepteert en niet afwijst omdat het kind niet blij is met de gedachte hoe durft een kind een volwassene aan te spreken? Dat soort trots weerhoudt de ouder ervan om toe te geven. En een andere manier om trots op de verkeerde manier uit te drukken, is dat je ziet dat je vaak ook ziet dat mensen elkaar niet gelijk kunnen behandelen of het erover eens zijn dat je iemand hebt met autoriteit die dat wel doet. accepteer niet om gecorrigeerd te worden. De persoon die de autoriteit heeft, voelt dat hij of zij niets hoeft toe te geven.
Dus ja, we zijn niet perfect en sommige mensen kunnen daar last van hebben …

So yessss, heeft trots een negatieve rol gespeeld bij de band die je voorheen had met vrienden of familie? Of is het een karaktereigenschap waar je zelf last van hebt? Wat is jouw mening? Laten we praten! Sharing is Caring!

Thank you voor het lezen en voor jouw reacties over deze Topic!

9 thoughts on “Real Talk with Miss B. No.1|written in English & Dutch -Music vibe Des´ree ¨You Gotta Be¨

 1. Hey aspooniesmakeupbag♡

  Yess it’s a great song! To be honest I didn’t know this song until yesterday but this song has a great message so I can totally understand why this song is your favorite song!🤗 yes so true have to take care of yourself first to be able to take care for others. And some times people want to take advantage of your willingness to help. And when you put boundaries and choose for yourself that is when you will see who is capable to understand and respect that…. Sometimes you have to choose you for your own well-being in this case for your health, balance is important because otherwise you will do more then your body can take. Take care dear I’m proud of you! 🙌 Thank you so much for the nomination! 😄😄😄

  I will go check out right now! ♡

  Like

 2. You Gotta Be is one of my all time favorite 90’s songs. I have had to step away from friends and family because I often tend to loose myself in making sure everyone else is taken care of …. so I started to pride myself on taking care of myself first and that cause a lot of strife ending in a few people having problems with the words NO and I’m sorry I can’t help you right now. I was told I was getting a big head …. most of my friends and family understood that I needed to take care of myself first, because of my illness but a few thought I was being “too good” for them… in the end it just helped me weed out the toxic people from my life.

  Also I nominated you for the 2020 Penable Award. You can find the info here -> https://aspooniesmakeupbag.com/2020/08/13/the-penable-award-2020/

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s