Nieuwe Topics

Yay I´m Nominated! |The Penable Award| Nominated by A Spoonie´s Make Up Bag)Written in English & Dutch|My 3 Nominees are…

bol.com | Snuz Nursery Slingers - Black & White

Yayyyy I’ve been nominated for The Penable Award 2020!!1 ThnQ you so much Girl! I really appreciate it!

– A Spoonie´s Make up Bag –

So yes, I´ve been nominated by:

A Spoonie´s Make Up Bag

She is Awesome check out her blog if you are not following her yet! Subscribe on her blog!

Click here to check out her Blog:

https://aspooniesmakeupbag.com/

RULES:

1. Tag your post with the #penableaward

2. Display the Penable award logo (above) on your post and follow Penable if you haven’t already

3. Thank the person that nominated you

4. Tell us what your writing talent is

5. Answer three questions that you have been asked

6. Nominate three inspiring people for this award

7. Let them know of their nomination

8. Give them three new questions to answer!

Tell us what your writing talent is…

Well to be honest I don’t know if it is really a talent, I work like follow I write my posts from my heart, my experiences and that is sharing with others, topics I wonder how my readers think about the topic, i like to write about what i have learned so far. And I share my passion like drawing with others or what I like about shopping and other things that I like. I hope I understood the question correctly.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_03-10-07-43-08.jpg

Nou om eerlijk te zijn weet ik niet of het echt een talent is, ik vind het nog steeds moeilijk om te zeggen dat ik zo over mezelf werk, schrijf mijn posts vanuit mijn hart, mijn ervaringen en dat is delen met anderen, onderwerpen Ik vraag me af hoe mijn lezers denk na over het onderwerp, ik schrijf graag over wat ik tot nu toe heb geleerd. En ik deel mijn passie zoals tekenen met anderen of wat ik leuk vind aan winkelen en andere dingen die ik leuk vind. Ik hoop dat ik je vraag juist heb beantwoord.

1. How long does it take you to write a blog post?

Well it depends on the topic I’m writing about. It can take 15 minutes or it can take 30 minutes. And if I also have to edit photos and want to add certain things such as music etc etc, it will take me 1 to 2 hours …

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_03-10-07-43-08.jpg

1. Hoe lang duurt het om een blogpost te schrijven?

Het hangt af van de onderwerp waarover ik schrijf. Het kan 15 minuten duren of 30 minuten. En als ik ook nog foto’s moet bewerken en bepaalde dingen wil toevoegen zoals muziek etc etc, dan kost het me 1 à 2 uur …

2. Have you ever gotten writer’s block and if so, what do you do to break the block?

Uhmm I have not really experienced it, but I sometimes have that I just don’t feel like blogging and when I have those moments when I don’t feel like blogging then I don’t push myself. I also think you should respect yourself. I also think because I am a creative person of my own, I almost always manage to post something if I want to, but I love having my freedom on my blog. I think that as human beings we already have so many “must things” in life that you have to watch over the things in which you can determine and maintain that freedom.

You know what I mean? Lol, So yes, I think a writer block is created because you put a certain pressure on yourself. If I get to talk for myself, I think if I keep my blogging freedom, I won’t really run into this. Often there are certain things you even have to think about… why are you getting a writer block? You can ask yourself the following: Am I making blogging too difficult for myself? Or is it perhaps that I subconsciously want to be too consistent on my blog that is subconsciously putting myself under pressure? Am I setting the bar too high for myself by comparing myself to other bloggers? Or is the pressure of being a successful blogger causing the writer’s block? Things like that can block a particular writer caused because you put a certain amount of pressure on yourself and let’s face it, no one can immerse yourself in performing under pressure, right? At least I can’t!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_03-10-07-43-08.jpg

2. Heb je ooit een writer’s block gekregen en zo ja, wat doe je om de writer´s block te doorbreken?

Uhmm ik heb het niet echt meegemaakt, maar ik heb wel eens dat ik gewoon geen zin heb om te bloggen en als ik die momenten heb dat ik geen zin heb om te bloggen dan push ik mezelf niet. Ik vind ook dat je jezelf moet respecteren. Ik denk ook dat, omdat ik zelf een creatief persoon ben, het me bijna altijd lukt om iets te posten als ik dat wil, maar ik vind het heerlijk om mijn vrijheid op mijn blog te hebben. Ik denk dat we als mens al zoveel ¨moet- dingen¨ in het leven dat je moet waken over de dingen waarin je die wel die vrijheid kunt bepalen en behouden. You know what I mean? Lol, So yes.. Ik denk dat er zo’n writer´s block ontstaat doordat je een bepaalde druk op jezelf legt. Als ik voor mezelf mag praten, denk ik dat als ik mijn blogvrijheid behoud, ik dit niet echt tegen het lijf zal lopen. Vaak zijn er bepaalde dingen waar je zelfs maar aan moet denken… waarom krijg je een writer block? Je kunt je afvragen: maak ik bloggen te moeilijk voor mezelf? Of is het misschien dat ik onbewust te consequent wil zijn op mijn blog dat mezelf onbewust onder druk zet? Leg ik de lat voor mezelf te hoog door mezelf te vergelijken met andere bloggers? Of veroorzaakt de druk om een ​​succesvolle blogger te zijn de writer’s block? Dat soort dingen kan een kan writer´s block veroorzaken doordat je een bepaalde hoeveelheid druk op jezelf uitoefent en laten we eerlijk zijn, niemand kan zich onderdompelen in het presteren onder druk, toch? Ik kan het tenminste niet!

3. What do you draw inspiration from for your blog posts?

I get inspiration from Quotes, my own experiences or topics that I think my readers will find interesting. You could say that life is my source of inspiration, I observe a lot of what is happening around me and I learn a lot and I share that with others and even if only 1 person can do something with it, my goal has already been achieved.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_03-10-07-43-08.jpg

3. Waar haal je inspiratie uit voor je blog posts?

Ik haal inspiratie uit Quotes mijn eigen ervaringen of onderwerpen die mijn lezers volgens mij interessant zullen vinden. Je zou kunnen zeggen dat het leven mijn inspiratiebron is, ik observeer veel van wat er om me heen gebeurt en ik leer veel en dat deel ik met anderen en ook al kan er maar 1 persoon iets mee, mijn doel is al behaald .

My Questions for the 3 Nominees I have Chosen…

1. What is your motivation for blogging? Explain.

2. How do you ensure that you continue to have joy and satisfaction in blogging?

3. Do you embrace your uniqueness as a blogger, if so what exactly? And if that is not the case if not how is that?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_03-10-07-43-08.jpg

Mijn vragen voor de 3 genomineerden die ik heb gekozen …

Tiani Angela

https://tianiangela.com/

Suzanna´s World

Suzanna’s World Verhalen en gedichten uit mijn leven

When Women Inspire Inspiring women in business, health, and lifestyle

1. Wat is jou motivatie om te bloggen? Licht toe.

2. Hoe bewaak jij dat je vreugde en voldoening blijft houden in het bloggen, licht toe.

3. Embrace jij jou uniekheid als blogger zo ja wat precies. En als dat niet het geval is zo niet hoe komt dat?

26 thoughts on “Yay I´m Nominated! |The Penable Award| Nominated by A Spoonie´s Make Up Bag)Written in English & Dutch|My 3 Nominees are…

  1. Pingback: The penable award 2020 – Tiani Angela

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s