Nieuwe Topics

RealTalk No.4 with Miss B.|written in English & Dutch |My Music Vibe ¨Footprints in the Sand” Leona Lewis

So let´s Talk … Promises. Have you ever made a promise? And how much value do you value a promise? Promises are beautiful … a promise is made with a genuine intention to keep it … The prompting to make a promise to someone often comes from a genuine interest or feelings and sometimes it is even out of promise to make … the latter does not necessarily have to be negative. Think for example of people who are lonely or have no friends, compassion or pity can encourage you to say you know what I promise you that we will regularly do something fun together. As a result, a beautiful friendship will come true, at least if that promise is kept …


I personally value someone’s intention or will to keep the promise. Over time, you will see that the action or keeping it really gives the promise its value. Now you will think, really Miss B? Isn’t that the point of a promise? Yes … but unfortunately fulfilling a promise is not self-evident, which is why I have come to find a person’s intention to make a promise more beautiful than actually being able to keep it itself. Look, let me explain … a person really wants to, but in practice just cannot deliver. I always assume that. I appreciate the words, but I also know that there is a good chance that it will not be more than the intentie. Not because a person does not want to keep it, but because that person simply cannot keep it. Often different factors play a role. If you, like me, think about it that way, you learn not to blame someone for not being able to keep his or her promise to you. Which also means you cannot be disappointed.

On the other hand, a promise is actually actually carried out, then be extra happy because the person has really done everything to keep it! and of course that has more value than intention.

I like that someone can actually see what someone else needs. Therefore, appreciate a person’s intention …. someone took their time anyway …I like that someone can really see what someone else needs and that insight probably spurs someone in the first place to make that promise. Therefore appreciate someone’s intention.

I think it’s best not to make any promises at all. Express it every now and then in the way that you can really fulfill without putting yourself in a certain way in a certain position that you have to fulfill it just because you said it. In the end I think that is the best option. You don’t have to feel burdened or uncomfortable or most important you don´t have disappoint nobody!

Are you someone who makes promises or are you choose (just Like I do) not to make any promise but to show it in action every now and then?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is preview.jpeg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_03-26-09-26-07.png
picsart_02-04-01-36-40

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_03-10-07-43-08.jpg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is picsart_08-17-01.47.29.jpg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is image.jpeg

So let;s Talk … Beloften. Heb je ooit een belofte gedaan? En hoeveel waarde hecht jij aan een belofte? Beloften zijn mooi … een belofte wordt gedaan met de oprechte bedoeling om die te houden … De ingeving om een ​​belofte aan iemand te doen komt vaak voort uit oprechte interesse of gevoelens en soms wordt een belofte zelfs uit medelijden gedaan … dat laatste hoeft niet perse negatief te zijn. Denk bijvoorbeeld aan mensen die eenzaam zijn of geen vrienden of vriendinnen hebben… medeleven of medelijden kan je aanmoedigen om te zegge: weet wat?? Ik beloof je dat we regelmatig samen iets leuks gaan doen. Daardoor komt zelfs met de tijd een mooie vriendschap uit, tenminste als die belofte wordt nagekomen …


Persoonlijk waardeer ik iemands intentie of wil om de belofte na te komen. Na verloop van tijd zul je zien dat de actie of het houden van de belofte echt de belofte zijn waarde geeft. Nu zul je denken, really Miss B?

Is dat niet het punt van een belofte? Ja … maar helaas is het nakomen van een belofte niet vanzelfsprekend, daarom ben ik de intentie van een persoon om een ​​belofte mooier gaan vinden dan daadwerkelijk nakomen. Kijk, laat me het uitleggen … een persoon wil het echt, maar kan in de praktijk gewoon niet waarmaken. Ik ga er altijd al sowieso vanuit dat iemand het niet kn nakomen. Ik waardeer de oprechte belofte maar ik weet ook dat de kans groot is dat het niet meer zal zijn een oprechte intentie. Niet omdat iemand het niet wil houden, maar omdat die persoon zich er simpelweg niet aan kan houden. Vaak spelen verschillende factoren een rol. Als je er, net als ik, op die manier over nadenkt, leer je iemand niet kwalijk te nemen dat hij zijn of haar belofte aan jou niet heb kunnen nakomen. Wat ook betekent dat je niet teleurgesteld kan worden. Ik vind het leuk dat iemand echt in kan zien wat iemand anders nodig heeft en dat inzicht waarschijnlijk iemand aanspoort in the first place om die belofte te maken.. Waardeer daarom iemands intentie.

Aan de andere kant wordt een belofte ook daadwerkelijk uitgevoerd, wees dan extra blij want de persoon heeft er echt alles aan gedaan om die na te komen! Wat dat heeft natuurlijk uiteindelijk meer waarde dan intentie.

Ik denk dat het beste is om helemaal geen beloftes te maken en toon het zo nu en dan in actie op een manier die je echt kunt vervullen zonder jezelf op een bepaalde manier in een bepaalde positie te plaatsen dat je het moet vervullen alleen maar omdat je het zei. Uiteindelijk denk ik dat dat de beste optie is. Je hoeft je niet belast of ongemakkelijk te voelen omdat je diep van binnen weet dat je niet echt kunt houden wat je beloofd hebt!

Ben jij iemand die belooft dat je, net als ik, ervoor kiest om niets te zeggen dan het zo nu en dan in actie te laten zien?

picsart_02-04-01-36-40

13 thoughts on “RealTalk No.4 with Miss B.|written in English & Dutch |My Music Vibe ¨Footprints in the Sand” Leona Lewis

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s