Nieuwe Topics

Girlz Talk Special with: Lima & Miss B |Our Music Vibe “Friendzone” – Umi -|written in English & Dutch

Before we get started with GirlzTalk let’s explain the meaning of the word friendzone known for those who may not know what friendzone means … friendzone is actually a form of relationship where one person wants a relationship, but the other does not. Today I have Lima who will share her experience and look with you …. So yesss, let’s get started! Limaaa girl welcome on Miss B Blogz Thingz Over…

Hello guys. My name is Lima and I am a Christian Relationship Blogger. I enjoy a godly and lasting relationship, so I guide people on how to create one with God and sustain one with their spouse. You can visit my blog http://www.limasblog.com for amazing content on Love, relationship, and kingdom lifestyle.

We all have different ways in which we end up meeting the people we fall in love with, some of us meet them in the church, the club, some of us meet them in the bar, some of us meet them in school, and some of us meet confident people on the street who try to get our numbers. I think this is very common among ladies and a few gentlemen. We have these high expectations from friendship when we meet new people, and when we start to get to know each other we start to feel butterflies in the wrong gardens.

I’m not exactly saying having expectations in friendship is wrong, but I think it is easier to have expectations when there is a definition, so you don’t go ahead of yourself!

Speaking from experience I have been a victim of this circumstance. When we meet new people we always have enough energy; we have enough energy to invest in knowing them, knowing about their hobbies, we want to know their likes and dislikes, what gets them excited and what gets them annoyed, we want to be that friend that sticks close!

The whole association, the little time we receive gives us the opportunity to feel butterflies. We start to have feelings for people who are supposed to be just friends because they gave us time, they spoke our love language in an attempt to know us better! And just when we are obsessed about them, they stop showering all the love they used to, and when we try to complain they remind usthat we are just friends.

Is expectation good or not?

Realistic expectations are better. When you meet new people try to control your emotions. Don’tstart building castles until they create the foundation for you to do so!Don’t expect them to date you because you are getting along, and they enjoy talking to you, they text you always or make you feel loved.

Define all relationships

Don’t just be excited about the calls, the gift. Make sure all relationships you are involved in are defined, so you don’t end up leading someone or been lead. And you don’t have your hopes shattered! You have been friends for so long, and you don’t know what to think anymore. They stop calling when you start to think they love you, and just when you are ready to move on they start callingagain. They give you another reason to fall back in love with them. Don’t give people the power to decide how you feel, defining your relationships would save you a number of heart break!

Friend-zone

Raise your hand if you have been friend zoned before? LOL. I almost stopped writing , but we have to dish this wisdom out!

I think the friend zone situation arises because the friendship from the start arose because both parties enter into friendship with a different intention, view and expectation. One person sees the ” friendship ” as an opportunity to get closer to a person with the hope that it will turn out in a relationship. And the other person hopes for a close friendship that lasts in all stages of life but with no intention of starting a relationship.

I indeed agree with Lima, that wrong expectations certainly play a role. In fact, the person who expected more than a friendship has friendzoned himself. The other person assumed from the beginning of the friendship that there was only a friendship. . So, is it fair to say the person friendzoned you? While he or she assumed from the start that it was a friendship?

I think you should be honest with the person in what you feel instead of starting a friendship with the hope that it will blossom into something more…I think that it will save you from disappointment or a broken heart. It is better to know immediately if that person also has the same expectations as you have.

Then at least you know whether he wants a relationship with you or whether it is just friendship. And it is up to you to decide if you can manage a friendly relationship with the person you are actually completely in love with. If you are able to let go of what you feel for him it is good, if you cannot do that then you have to be honest with yourself. That’s my opinion of course…

Lima Thank you dear! It was a pleasure to work with you! I hope to work with you soon again, you are always welcome on Miss B Blogz Thingz Over…

Let’s Talk, share you’re thoughts on this topics with us!

Don’t forget to check out her blog:

http://www.limasblog.com

Voordat we aan de slag gaan met GirlzTalk, laten we het
betekenis van friendzone even doornemen voor degenen die misschien niet weten wat friendzone betekent …Friendzone is eigenlijk een vorm van relatie waarbij de ene persoon een relatie wilt, maar de ander niet. Today I have Lima who will share her experience and look with you …. So yesss, let’s get started! Limaaa girl welcome on Miss B Blogz Thingz Over…

Hallo guys. Mijn naam is Lima en ik ben een Christian Relationship Blogger. Ik geniet van een godvruchtige en duurzame relatie, dus ik leid mensen hoe ze één met God kunnen creëren en één met hun partner kunnen onderhouden. Je kunt mijn blog http://www.limasblog.com bezoeken voor geweldige inhoud over liefde, relaties en koninkrijk levensstijl.

We hebben allemaal verschillende manieren waarop we uiteindelijk de mensen ontmoeten op wie we verliefd worden, sommigen van ons ontmoeten ze in de kerk, de club, sommigen van ons ontmoeten ze in de bar, sommigen van ons ontmoeten ze op school en sommigen van ons ontmoeten zelfverzekerde mensen op straat die onze nummers proberen te krijgen. Ik denk dat dit heel gebruikelijk is bij dames en een paar heren. We hebben deze hoge verwachtingen van vriendschap als we nieuwe mensen ontmoeten, en als we elkaar leren kennen, beginnen we vlinders in de verkeerde tuinen te voelen.

Ik zeg niet echt dat het hebben van verwachtingen op het gebied van vriendschap verkeerd is, maar ik denk dat het gemakkelijker is om verwachtingen te hebben als er een definitie is, dus ga niet voor jezelf uit!

Uit ervaring gesproken ben ik het slachtoffer van deze omstandigheid. Als we nieuwe mensen ontmoeten, hebben we altijd genoeg energie; we hebben genoeg energie om te investeren in het kennen van hen, het kennen van hun hobby’s, we willen weten wat hun voorkeuren en antipathieën zijn, wat hen enthousiast maakt en wat hen irriteert, we willen die vriend zijn die dichtbij blijft!

De hele vereniging, de weinige tijd die we krijgen, geeft ons de mogelijkheid om vlinders te voelen. We beginnen gevoelens te krijgen voor mensen die alleen maar vrienden zouden moeten zijn, omdat ze ons tijd gaven, ze onze liefdestaal spraken in een poging ons beter te leren kennen! En net als we door hen geobsedeerd zijn, stoppen ze met het douchen van alle liefde die ze vroeger hadden, en als we proberen te klagen, herinneren ze ons eraan dat we gewoon vrienden zijn.

Is verwachten goed of niet?

Realistische verwachtingen zijn beter. Als je nieuwe mensen ontmoet, probeer dan je emoties te beheersen. Begin pas met het bouwen van kastelen als ze de basis voor je hebben gelegd om dat te doen! Verwacht niet dat ze met je uitgaan omdat je goed met elkaar overweg kunt, en ze vinden het leuk om met je te praten, ze sms’en je altijd of zorgen ervoor dat je je geliefd voelt.

Definieer alle relaties

Wees niet alleen enthousiast over de telefoontjes, het geschenk. Zorg ervoor dat alle relaties waarin u betrokken bent, zijn gedefinieerd, zodat u niet iemand leidt of wordt geleid. En je hoop is niet verbrijzeld! Je bent al zo lang vrienden en je weet niet meer wat je ervan moet denken. Ze stoppen met bellen als je begint te denken dat ze van je houden, en net als je klaar bent om verder te gaan, beginnen ze weer te bellen. Ze geven je nog een reden om weer verliefd op ze te worden. Geef mensen niet de kracht om te beslissen hoe u zich voelt; het definiëren van uw relaties zou u een aantal hartverscheuringen besparen!

Vriendschapszone

Steek je hand op als je ooit gefriendzoned bent? LOL. Ik stopte bijna met schrijven, maar we moeten deze wijsheid delen.

Ik denk dat de Friend Zone-situatie ontstaat doordat de vriendschap vanaf het begin is ontstaan ​​doordat beide partijen vriendschap aangaan met een andere intentie, visie en verwachting. De een ziet de ‘vriendschap’ als een kans om dichter bij iemand te komen in de hoop dat het in een relatie zal blijken. En de ander hoopt op een hechte vriendschap die in alle levensfasen blijft bestaan, maar zonder de intentie een relatie te beginnen.

Ik ben het inderdaad met Lima eens, dat verkeerde verwachtingen zeker een rol spelen. In feite heeft de persoon die meer verwachtte dan een vriendschap, zichzelf ge-friendzoned.(Is that even a word?)Lol! But yess, de ander ging er vanaf het begin van de vriendschap vanuit dat er alleen een vriendschap was. So, is het dan eerlijk om te zeggen dat de persoon je heeft gefriendzoned ? Terwijl hij of zij er vanaf de start er vanuit ging dat het om een vriendschap gaat?

Ik denk dat je eerlijk moet zijn tegen de persoon in wat je voelt, in plaats van een vriendschap te beginnen in de hoop dat het tot iets meer zal uitgroeien … Ik denk dat het zal leiden tot een diepe teleurstelling of een gebroken hart.

Het is beter om direct te weten of die persoon ook dezelfde verwachtingen heeft als jij. Dan weet je tenminste of hij een relatie met je wilt of dat het gewoon vriendschap is. En het is aan jou om te beslissen of je een vriendschappelijke relatie kunt onderhouden met de persoon op wie je eigenlijk helemaal verliefd bent. Als je in staat bent om los te laten wat je voor hem voelt, is het goed, als je dat niet kunt, moet je eerlijk zijn tegen jezelf. Dat is natuurlijk mijn mening …

Lima Dank je wel schat! Het was een genoegen om met je samen te werken! Ik hoop snel weer met je samen te werken, je bent altijd welkom op Miss B Blogz Thingz Over…

Let’s Talk! Share you’re thoughts with us!

Don’t forget to check out her blog:

http://www.limasblog.com

9 thoughts on “Girlz Talk Special with: Lima & Miss B |Our Music Vibe “Friendzone” – Umi -|written in English & Dutch

  1. Hey Lima you’re welcome and thank you to, it was a pleasure to have you 🤗 yesss me too! I hope we reached others too with our post, it was great to work with you, your always welcome on my blog feel free to mail me ! Hugz and Kisses,
    Miss B. X Have a wonderful week dear! 💋

    Geliked door 1 persoon

  2. Pingback: GirlzTalk Special with Khanani Daniella & Miss B. |written English & Dutch |Music Vibe: India Arie ft. Akon “ I’m not my Hair” | Miss B Blogz Thingz Over...

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s