Nieuwe Topics

I Needed 2 Share this! Love it! |Side note: Not written by me it was Send to me.

Self-love
Love is all. Love starts with yourself, with love for yourself. You can’t give away something you don’t own. Self-love is not the same as selfishness. Love for yourself is conveying that you add as much value to this world as anyone else.

The 10 Commandments for Self-Love
I am who I am.
I have to do it with this body and this mind.
This is all I have. I can no longer trade.
Apparently this is just the way I should be; without me,
as I am right now, creation was not complete.
I stop blaming myself for things that I cannot (yet) do.

 1. I don’t have to be perfect.
  I don’t have to do what I can’t.
  Perfection is stillness and stillness is dead.
  I live so I make mistakes.
  I can also make mistakes. I learn from mistakes.
  In fact, I am perfect, precisely because I make the mistakes
  I make! That’s how I keep evolution going.

I get exactly what I need.
Everything helps me to fulfill my mission on earth – also
the setbacks and the sickness, the enemies and the quarrels, the
lost loves and the broken hearts.
If I don’t see it now, I’ll see it later.
I realize at every difficult moment that everything could have been much worse.

I just need to be completely honest with myself.
Sometimes I have to be selective with the truth.
Total honesty to other people isn’t always
loving, on the contrary.
And sometimes I have to protect myself, that’s the way it is in this world.
As long as I don’t lie to myself; as long as I know what I’m doing and why.
I can never please the whole world.
What one person thinks is good, another finds worthless.
There will always be someone who criticizes me; there will always be someone who admires me.
I just have to do what I feel I have to do.
I keep my attention in the Now.
Old cows belong in the ditch.
Everything happened because it had to happen, there is no point in worrying about it.
Vague fantasies about the future also waste energy.
Now is by far the most captivating, interesting moment of my life,
because only Now, in flesh and blood, what really happens is happening!
You can use my memory and retrieve useful memories, but I’m not going to complain.
I keep my attention here.
Here is my body, so here I am.
Here is the most important place on earth!
Only here can I really see, smell, hear, feel, taste – this is where my heart beats,
here I breathe, here I feel my muscles under my skin.
I am not going to float, do two things at the same time with my mind, because then I do at least half of them.
I’m not going to worry unnecessarily about other people’s feelings and thoughts about me… elsewhere.
I’m here.
Everyone can enjoy me in his / her own way.
I’m needed here. Others learn from me, I learn from others.
But I don’t always know how, and I don’t need to know.
I let everyone his / her opinion about me; positive or negative.
I enjoy compliments.
I can also accept criticism.
And I don’t have to correct every other person’s image of me.
I don’t have to be afraid.
I hold my fears critically up to the light.
Doesn’t a person suffer most from the suffering he fears?
I wait calmly and prepare myself
but I’m not going to fantasize about all the awful things that could possibly ever happen.
I think that’s a waste of time. We’ll see!
Fortunately, if all goes well, I have not suffered in vain.
And if something nasty does happen, at least I didn’t suffer beforehand.
I love myself very much.
That’s why I can love other people too.
Just as I love animals, plants, trees, rocks.
And everything loves me.
The chair I sit on loves me.
The magazine in my hands loves me.
The sun loves me, the moon too.
Everything is Love and I am a precious loving part of it in the infinite Universe.

Source: unknown

Happiness means loving yourself and less concerned about the appreciation of others.

Isn’t this beautiful? Uplifting, right?

I hope you had a great day! Shout out to this awesome unknown writer of this masterpiece!

Zelfliefde
Liefde is alles. Liefde begint bij jezelf, met liefde voor jezelf. Iets wat je niet bezit kun je niet weggeven. Zelfliefde is niet hetzelfde als egoïsme. Liefde voor jezelf is uitdragen dat jij evenveel waarde toevoegt aan deze wereld als een ander.

De 10 geboden voor Zelfliefde
1.Ik ben die ik ben.
Met dit lichaam en deze geest moet ik het doen.
Dit is alles wat ik heb. Ik kan niet meer ruilen.
Dit is blijkbaar precies zoals ik moet zijn; zonder mij,
zoals ik op dit moment ben, was de schepping niet volledig.
Ik houd op mezelf verwijten te maken voor dingen die ik (nog) niet kan.

2.Ik hoef niet perfect te zijn.
Ik hoef niet te kunnen wat ik niet kan.
Perfectie is stilstand en stilstand is dood.
Ik leef dus ik maak fouten.
Ik mag ook fouten maken. Van fouten leer ik.
Sterker nog: ik ben perfect, juist omdat ik de fouten maak die
ik maak! Zo houd ik de evolutie op gang.

3.Ik krijg precies wat ik nodig heb.
Alles helpt mij om mijn opdracht op aarde te vervullen – ook
de tegenslagen en de ziekte, de vijanden en de ruzies, de
verloren liefdes en de gebroken harten.
Als ik dat nu niet zie, zal ik het later wel zien.
Ik besef bij elk moeilijk moment, dat alles nog veel erger had kunnen zijn.

 1. Ik hoef alleen maar volstrekt eerlijk naar mezelf te zijn.
  Soms moet ik selectief met de waarheid omgaan.
  Totale eerlijkheid naar andere mensen is niet altijd
  liefdevol, integendeel.
  En soms moet ik mezelf beschermen, dat is nu eenmaal zo in deze wereld.
  Als ik maar niet lieg tegen mezelf; als ik maar weet wat ik doe en waarom.
 2. Ik kan het nooit de hele wereld naar de zin maken.
  Wat de een goed vindt, vindt de ander waardeloos.
  Er zal altijd iemand zijn die mij bekritiseert; er zal altijd iemand zijn die mij bewondert.
  Ik moet maar gewoon doen wat ik voel dat ik moet doen.
 3. Ik houd mijn aandacht in het Nu.
  Oude koeien horen in de sloot.
  Alles is gebeurd omdat het moest gebeuren, het heeft geen zin er over te piekeren.
  Ook vage fantasieën over de toekomst verspillen energie.
  Nu is verreweg het boeiendste, interessantste moment van mijn leven,
  want alleen Nu gebeurt er echt, in vlees en bloed, wat er gebeurt!
  Gebruik maken van mijn geheugen en het opdiepen van nuttige herinneringen mag, maar ik ga niet zeuren.
 4. Ik houd mijn aandacht hier.
  Hier is mijn lichaam, dus hier ben ik.
  Hier is de belangrijkste plek op aarde!
  Alleen hier kan ik werkelijk zien, ruiken, horen, voelen, proeven – hier klopt mijn hart,
  hier haal ik adem, hier voel ik mijn spieren onder mijn vel.
  Ik ga niet zweven, geen twee dingen tegelijk doen met mijn geest, want dan doe ik er minstens eentje half.
  Ik ga me niet nodeloos druk maken over de eventuele gevoelens en gedachten van andere mensen over mij … elders.
  Ik ben hier.
 5. Iedereen mag van mij genieten op zijn/haar eigen wijze.
  Ik ben hier nodig. Anderen leren van mij, ik leer van anderen.
  Maar hoe, dat weet ik niet altijd en dat hoef ik ook niet te weten.
  Ik laat iedereen zijn/haar oordeel over mij; positief of negatief.
  Ik mag genieten van complimenten.
  Ik kan ook kritiek incasseren.
  En ik hoef niet elk beeld van een ander over mij te corrigeren.
 6. Ik hoef niet bang te zijn .
  Ik houd mijn angsten kritisch tegen het licht.
  Lijdt een mens niet het meest onder het lijden dat hij vreest?
  Ik wacht rustig af en ik bereid me voor,
  maar ik ga niet fantaseren over alle vreselijke dingen die eventueel ooit zouden kunnen gebeuren.
  Dat vind ik zonde van de tijd. We zien wel!
  Als alles goed gaat, heb ik gelukkig niet vergeefs geleden.
  En als er wel iets akeligs gebeurt, heb ik ten minste niet vooraf geleden.
 7. Ik houd ontzettend veel van mezelf.
  Daarom kan ik ook van andere mensen houden.
  Net zoals ik houd van dieren, planten, bomen, rotsen.
  En alles houd van mij.
  De stoel waarop ik zit, houd van mij.
  Het tijdschrift dat ik in mijn handen heb, houd van mij.
  De zon bemint mij, de maan ook.

Alles is Liefde en ik ben daarvan een kostbaar liefdevol deeltje in het oneindige Heelal.

Bron: onbekend

Geluk betekent van jezelf houden en je minder druk maken om de waardering van anderen

Mooi he? Ik hoop dat je een fijne dag hebt gehad vandaag shout out voor de unknown schrijver van deze masterpiece!

{“source_sid”:”767B4CB8-A31E-424C-840D-B066BE868C17_1604881364092″,”subsource”:”done_button”,”uid”:”767B4CB8-A31E-424C-840D-B066BE868C17_1604881364085″,”source”:”editor”,”origin”:”gallery”}

9 thoughts on “I Needed 2 Share this! Love it! |Side note: Not written by me it was Send to me.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s