Nieuwe Topics

Let’s Talk with Tiani & Miss B. No.1|written in English & Dutch |Music Vibe “Emotions” Ariana Grande Cover Mariah Carey

Yesss! There we goooo! Are you ready for our first post in this new category? We will start with the topic: Mental Health… until there is nothing more to talk about then Tiani & I will switch to another topic and that’s the way we will go on and on. We hope you are as exited as we are. We will not work with specific days because we have more obligations like work, family and other projects. So yes let’s get started! If there are topics that you will like us to talk about leave it in the comment section, questions or suggestions everything is welcome and Tiani & I will talk write a post about it.

Heyyy everyone! Thank you again Miss B for inviting me on your blog. I am so glad that you use your platform to spread awareness about mental health. I bet there are millions of people who can identify with this quote. Me being one of them. Before I started my blog back in 2018, I almost felt like I was an expert at hiding my feelings. Not even just from others but myself too. I chose to completely shut it all out which ultimately resulted in my week-long stay in the psychiatric unit at the hospital. It was actually around this time, approaching Thanksgiving. With the front I put up, barely anyone had a clue anything was wrong unless I told them myself.

During that time It sort of felt like I was the only person on earth. I felt like no one would be able to understand me. I felt like there was no one else out there struggling as hard as I was mentally. I was wrong. There are millions of people suffering from mental illnesses globally. There are more people out there who need help. I realized I was hiding these important and strong emotions from the one person who wanted to help me the most and that was my mother. But why was I afraid to share these feelings with her? Why is any of us afraid to express how we feel? Could it be the stigma that society places on mental illness? Or possibly pressure to be a certain type of way because of your background or where you’re from? It can be anything. I knew I had supportive friends and family but I still completely let my pride and also fear get in the way of opening up to them. I was overwhelmed with joy after receiving so much support from friends, family, and even complete strangers. I learned that sometimes we feel the way that we do but with time we can pick ourselves up again. Life happens. It can’t always be perfect.  There is nothing wrong with asking for help. 

All in all, we are human and we are bound to hit a few potholes in life. Instead of bottling up our emotions to breaking point, try to find someone you know and trust to sit down and talk to. Therapy is also a really helpful idea in my opinion. I actually did a post on why I love it so much but that’s beside the point. Our feelings and emotions are natural and sometimes with a bit of extra care, we can slowly get back on track.  

Are you someone who keeps your emotions bottled up?

First, the question is:

Is it weird to show emotions? Emotions that you feel are actually a reaction to what you have been through. People have the tendency to bottle things up when it is a crime to feel and express an emotion.

As human beings we know different emotions: joy, love, sadness, fear, anger, sadness … our emotion comes from what we feel … we don’t need to be an expert to understand that when you have intense pain the result is that you cry … or if you are happy you are happy. Our emotion is purely a response to what we experience.

Despite it being so obvious, there are certain emotions where people hide their emotions as if it were something they are ashamed of … or that they don’t want anyone else to see it …

Are you someone who keeps your emotions bottled up? First, the question is; is it weird to show emotions? Emotions that you feel are actually a reaction to what you have been through. People have the tendency to bottle things up when it is a crime to feel and express an emotion. As human beings we know different emotions: joy, love, sadness, fear, anger, sadness … our emotion arises from what we feel … we don’t have to be an expert to understand that when you have intense pain the result is that you cry … or if you are happy you are happy. Our emotion is purely a response to what we experience. Despite it being so obvious, there are certain emotions where people hide their emotions like it’s something they’re ashamed of … or that they don’t want an anchor to see it ….

I also held back my emotions for a long time when I lost my sister, and I still struggle with that, … anger, anger but also sadness, these are real feelings that I feel and that I am not ashamed of … they are less pleasant emotions but I just didn’t want to give in to them … now for a short time now I talk a lot about it and I cry everything out … and some days it goes well and some days less. I did not opt for therapy because I prefer to talk to someone who has also lost someone who feels what I feel … and with my husband and mother I can also talk about the loss they know and miss her too.
I have learned to express emotions, my body suffered from it because I kept everything inside. It’s not healthy to bottle everything up.

Yess! There we gooooo! Ben je klaar voor ons eerste bericht in deze nieuwe categorie? We zullen beginnen met het onderwerp: Geestelijke gezondheid … totdat er niets meer is om over te praten, dan zullen Tiani en ik naar een ander onderwerp overschakelen en dat is de manier waarop we zullen doorgaan. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. We werken niet met specifieke dagen omdat we meer verplichtingen hebben zoals werk, gezin en andere projecten. Dus ja, laten we beginnen! Als er onderwerpen zijn dat je wilt dat we over schrijven, laat het ons dan weten in de commentaarsectie onder deze post, vragen of suggesties, alles is welkom en Tiani en ik zullen kijken om er dan een bericht over te schrijven. Let’s talk!

Heyyy allemaal! Nogmaals bedankt Miss B voor de uitnodiging op jouw blog. Ik ben zo blij dat je je platform gebruikt om bewustzijn over geestelijke gezondheid te verspreiden. Ik wed dat er miljoenen mensen zijn die zich met dit citaat kunnen identificeren. Ik ben een van hen. Voordat ik in 2018 met mijn blog begon, had ik bijna het gevoel dat ik een expert was in het verbergen van mijn gevoelens. Zelfs niet alleen van anderen, maar ook van mijzelf. Ik koos ervoor om het allemaal volledig buiten te sluiten, wat uiteindelijk resulteerde in mijn verblijf van een week op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Het was eigenlijk rond deze tijd, Thanksgiving naderde. Met de voorkant die ik opzette, had bijna niemand een idee dat er iets mis was, tenzij ik het ze zelf vertelde.

Gedurende die tijd voelde het alsof ik de enige persoon op aarde was. Ik had het gevoel dat niemand me zou kunnen begrijpen. Ik had het gevoel dat er niemand anders was die zo hard worstelde als ik mentaal was. Ik had het mis. Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan psychische aandoeningen. Er zijn meer mensen die hulp nodig hebben. Ik besefte dat ik deze belangrijke en sterke emoties verborg voor de enige persoon die me het meest wilde helpen en dat was mijn moeder. Maar waarom was ik bang om deze gevoelens met haar te delen? Waarom zijn we bang om uit te drukken hoe we ons voelen? Zou het het stigma kunnen zijn dat de samenleving op psychische aandoeningen plaatst? Of misschien druk om een ​​bepaald soort weg te zijn vanwege je achtergrond of waar je vandaan komt? Het kan van alles zijn. Ik wist dat ik ondersteunende vrienden en familie had, maar ik liet mijn trots en ook mijn angst mijn openheid voor hen in de weg staan. Ik was overweldigd van vreugde nadat ik zoveel steun had gekregen van vrienden, familie en zelfs volslagen vreemden. Ik heb geleerd dat we ons soms zo voelen als we ons voelen, maar na verloop van tijd kunnen we onszelf weer oppakken. Het leven gebeurt. Het kan niet altijd perfect zijn. Er is niets mis mee om hulp te vragen.

Al met al zijn we mensen en zullen we zeker een paar kuilen in het leven raken. In plaats van onze emoties op te kroppen tot het breekpunt, probeer iemand te vinden die je kent en vertrouwt om te gaan zitten en te praten. Therapie is naar mijn mening ook een heel nuttig idee. Ik heb eigenlijk een bericht geschreven over waarom ik er zo dol op ben, maar dat doet er niet toe. Onze gevoelens en emoties zijn natuurlijk en soms met een beetje extra zorg kunnen we langzaam weer op het goede spoor komen.

Ben jij iemand die je emoties op kroppen houdt?

Ten eerste is de vraag:

Is het raar om emoties te tonen? Emoties die je voelt, zijn eigenlijk een reactie op wat je hebt meegemaakt. Mensen hebben de neiging dingen op te kroppen als het een misdaad is om een ​​emotie te voelen en te uiten.

Als mensen kennen we verschillende emoties: vreugde, liefde, verdriet, angst, woede, verdriet … onze emotie komt voort uit wat we voelen … we hoeven geen expert te zijn om te begrijpen dat wanneer je intense pijn hebt, het resultaat is dat je huilen … of als je gelukkig bent, ben je ook gelukkig. Onze emotie is puur een reactie op wat we ervaren.

Ondanks dat het zo duidelijk is, zijn er bepaalde emoties waarbij mensen hun emoties verbergen alsof het iets is waar ze zich voor schamen … of dat ze niet willen dat iemand anders het ziet …

Ben jij iemand die je emoties op kroppen houdt? Ten eerste is de vraag; is het raar om emoties te tonen? Emoties die je voelt, zijn eigenlijk een reactie op wat je hebt meegemaakt. Mensen hebben de neiging dingen op te kroppen als het een misdaad is om een ​​emotie te voelen en te uiten. Als mensen kennen we verschillende emoties: vreugde, liefde, verdriet, angst, woede, verdriet … onze emotie komt voort uit wat we voelen … we hoeven geen expert te zijn om te begrijpen dat wanneer je intense pijn hebt, het resultaat is dat je huilen … of als je gelukkig bent, ben je ook gelukkig. Onze emotie is puur een reactie op wat we ervaren. Ondanks dat het zo duidelijk is, zijn er bepaalde emoties waarbij mensen hun emoties verbergen alsof het iets is waar ze zich voor schamen … of dat ze geen anker willen om het te zien …

Ik hield ook lange tijd mijn emoties in bedwang toen ik mijn zus verloor, en daar worstel ik nog steeds mee, … woede, woede maar ook verdriet, dit zijn echte gevoelens die ik voel en waar ik me niet voor schaam … ze zijn minder prettig emoties maar ik wilde er gewoon niet aan toegeven… nu voor een korte tijd praat ik er veel over en ik schreeuw alles uit… en sommige dagen gaat het goed en sommige dagen minder. Ik heb niet voor therapie gekozen omdat ik liever praat met iemand die ook iemand heeft verloren die voelt wat ik voel … en met mijn man en moeder kan ik ook praten over het verlies dat zij kennen en haar ook missen.
Ik heb geleerd om emoties te uiten, mijn lichaam leed eronder doordat ik alles binnen hield. Het is niet gezond om alles op te kroppen.

3 thoughts on “Let’s Talk with Tiani & Miss B. No.1|written in English & Dutch |Music Vibe “Emotions” Ariana Grande Cover Mariah Carey

  1. Great post ! I missed a few since they didn’t show up in my reader. But good info still . I think it’s really easy to hide emotions and I fell like some people use it as a survival technique. Its not always best to bottle it up though. I’m still working on learning how to express myself more emotionally .

    Geliked door 3 people

  2. Pingback: Let’s Talk with Tiani & Miss B. No.1|written in English & Dutch |Music Vibe “Emotions” Ariana Grande Cover Mariah Carey – Tiani Angela

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s