#He Thinks.. She Thinks../Nieuwe Topics

He Thinks… She Thinks…(written english & dutch)

PicsArt_01-17-09.38.40


 

Welcome in another ¨He Thinks …. She Thinks … ¨

For those who just follow my blog in this section, hubbie and I talk about our opinions on different themes. Because nevertheless we are married and have been together for almost 13 years, we are still each our own thoughts, opinions and views on specific subjects.

So there we goooo!

PicsArt_03-10-07.43.08

Welcome in another ¨He Thinks…. She Thinks…¨

Voor de degenen die pas mijn blog volgen in deze rubriek praten hubbie en ik over onze meningen over verschillende thema´s. Want desondanks we getrouwd zijn en al bijna 13 jaar samen zijn hebben zijn we wel nog steeds elk onze eigen gedachtes, meningen  en kijk over bepaalde onderwerpen.

So there we goooo!

 

PicsArt_01-17-09.36.07

Question:

Do you think a woman loves a man faster than a man loves a woman?

No. I think it’s up to the person because we men can also fall in love or love a woman.

“Do you quickly give in to the feelings or do you hide those feelings in the beginning of your relationship?”

I personally do not think it healthy or smart to expose all your inner feelings to any person. Because you do not know that person well yet. I think you should have control over your emotions or feelings because as a human being our feelings are not always reliable. Sometimes certain things can affect what you feel or more accurately on what you think you feel. Look, for example, sometimes you have a ‘moment’ that lets you feel certain things, perhaps the atmosphere you are in at the time. But it has nothing to do with how someone really is or with what you really feel. You are caught up in the moment, the right words, the right music, the right atmosphere, the environment in which you are at that moment in time or causes certain emotions or feelings. But it is time that shows you how someone really is and what you actually feel. I think you should show that gradually over the years or should reveal a person what you feel. Time reveals much I find myself …. both in friendships and relationships you have to give time the space to let you be things. Time reveals a lot …. Therefore, I personally find it important to take the time because time will show you a lot of a person. My opinion is that love is not something that happens spontaneously.

But it is more of a decision you take to entrust someone with your love both earned and undeserved.

-Hubbie-

 

PicsArt_01-17-09.36.07

PicsArt_03-10-07.43.08

Question:

 Denk je dat een vrouw sneller van een man houdt dan een man van een vrouw?

Nee. Ik denk dat het aan de persoon ligt want wij mannen kunnen ook snel verliefd worden of van een vrouw houden.

 

¨Geven jullie daar snel toe  aan de gevoelens of verstop je die gevoelens in het begin stadium van jullie relatie?¨

Ik persoonlijk vind het niet gezond of slim om al je innerlijke gevoelens bloot te geven aan geen enkele persoon. Want je kent die persoon nog niet goed. Ik vind dat je controle moet hebben over je emoties of gevoelens want als menszijde zijn onze gevoelens niet altijd even betrouwbaar. Soms kunnen bepaalde dingen invloed hebben op wat je voelt of beter gezegd op wat je denkt dat je voelt. Kijk, bijvoorbeeld, soms heb je een ¨moment¨die je bepaalde dingen laat voelen misschien de sfeer waarin je op die moment  in verkeerd. Maar het heeft niets te maken met hoe iemand werkelijk is of met wat je werkelijk voelt. Je bent caught up in the moment, de juiste woorden, de juiste muziek, de juiste sfeer, die omgeving waarin jullie je op dat moment in verkeren brengt of veroorzaakt bepaalde emoties of gevoelens. Maar het is tijd die je laat zien hoe iemand werkelijk is en wat je werkelijk ook voelt. Ik denk dat je dat geleidelijk door de jaren heen moet laten zien of moet onthullen een persoon wat je voelt.  Tijd onthult veel vind ik zelf…. zowel in vriendschappen en relatie moet je tijd de ruimte geven om je dingen te laten zijn. Tijd onthult veel…. Daarom vind ik het persoonlijk belangrijk om de tijd te nemen want tijd zal je veel laten zien van een persoon.

 

Mijn mening is dat liefde niet iets is dat spontaan gebeurd. Maar het is meer een beslissing die je neemt om iemand je liefde zowel verdiend als onverdiend aan iemand toe te vertrouwen.
-Hubbie-

 

 

 

PicsArt_01-17-09.35.23

I think that as a woman we express our feelings more quickly and are just a little less good at controlling our feelings or emotions. If we care about someone or are in love, we can not really hide that. We give our love at once and trust someone more quickly with our feelings than men. (In my opinion.) Of course, not all women are the same but generally. Once we give our hearts, we usually do that at once. (But here too the same applies that not all women are the same.) Hubbie, I agree with you that time shows you many things … You will see it over the years both in terms of friendship but also in a relationship whether the love or the person’s intentions are real. And also the fact that time indeed reveals to yourself whether you actually feel what your first instance thought to feel …I have seen that people mix up being love with someboy and love somebody … with time they discover what it is ultimately used to be. As a teenager, I mixed that up until I met you. I just knew immediately that this was something I liked). But anyways …. I am again someone who gives my heart and feelings completely and eemmaal to someone completely. If I give it to you or give my deepest feelings to your trust, take good care because if you ruin it or hurt me in a very painful way then it is done. That’s how I am. Of course, I am talking about very extreme mistakes that can bring a lot of damage to a relationship or friendship. But yes, … I am an open book and I also let you know what I feel when I think the time is right. I also find it difficult to express that to you. But I know what I feel and not what someone wants to hear, so if I feel something then I do it too. When I say “I Love You” believe it, because I never say something that I do not feel.

PicsArt_03-10-07.43.08

 

PicsArt_01-17-09.35.23

Ik denk dat wij als vrouw sneller onze gevoelens uiten en ook net iets minder goed  zijn in het controle hebben over onze gevoelens of emoties. Als we om iemand geven of verliefd zijn kunnen we dat niet echt goed verstoppen. We geven onze liefde in een keer en vertrouwen iemand dan ook sneller toe met ons gevoelens dan mannen. (In mijn opinion.) Of course zijn niet alle vrouwen the same but over het algemeen wel. Als we eenmaal ons hart geven dan doen we dat meestal ook in een keer. (Maar ook hier geldt the same dat niet alle vrouwen hetzelfde zijn.) Hubbie ik ben het wel met je eens dat tijd je veel dingen laat zien… Je zult het door de jaren heen zien zowel op het gebied van vriendschap maar ook in een relatie of het liefde of de persoon zijn bedoelingen echt zijn. En ook het feit dat tijd ook aan jezelf inderdaad onthult of je daadwerkelijk voelt wat je eerste instantie dacht te voelen… Ik heb weleens gezien dat mensen verliefdheid door elkaar halen met houden van… met de tijd ontdekken ze wat het nou uiteindelijk was. Als tiener haalde ik dat ook door elkaar totdat ik jou ontmoette ik wist het gewoon meteen dat dit wel houden van was). But anyways …. Ik ben weer iemand die juist mijn hart en gevoelens helemaal en eemmaal compleet  aan iemand geef. Als ik je die geef  of mijn diepste gevoelens aan je toevertrouw zorg er goed voor want als je het verpest of  kwets je mij op een hele pijnlijke manier dan is het done. Zo ben ik. Of course heb ik het over hele extreme fouten die veel schade kunnen brengen aan een relatie of vriendschap.  But yes,… Ik ben een open boek en ik laat je ook weten wat ik voel wanneer ik de tijd rijp vind. Ik vind het ook niet moeilijk om dat naar je toe te uiten. Maar ik uit wat ik voel en niet wat iemand wil horen dus als ik iets voel dan uit ik het ook. Als ik zeg: “I Love You¨ believe it. Want ik zeg nooit iets wat ik niet voel.

Wat denk jij over deze Topic? Can you Relate wih me or more with Hubbie? Feel free to let us know what You Think.

We See You on the Next:

He Thinks… She Thinks…

 

 

PicsArt_08-18-11.57.24

3 thoughts on “He Thinks… She Thinks…(written english & dutch)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s